Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

39 lines
1.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>Informace pro Editory - FSFE</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/contribute/">Zapojte se</a></p>
<h1>Informace pro Editory</h1>
<p id="introduction">
Tým editorů je zodpovědný za editaci a korekci obsahu publikovaného nadací FSFE. Zveřejňujeme zde nové články, tiskové zprávy a stanoviska k většině témat spojených s FSFE. Zapojte se a přispějte, prosím, týmu FSFE svými znalostmi anglického jazyka.
</p>
<p>Jak se stát FSFE editorem:</p>
<ul>
<li>
<a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/translators">Mailing list editorů</a> nám slouží pro komunikaci a uskutečňování rozhodnutí. Pro přehled o právě probíhajících projektech se, prosím, přihlaste.
</li>
<li>
<a href="/contribute/editors/editorial-guidelines.html">Pravidla pro editory</a> jsou nastavena pro udržení konzistentního a vysokého standardu textového obsahu. Pro správné pochopení našich cílů a zásad si je prosím přečtěte.
</li>
</ul>
</body>
<timestamp>$Date: 2010-08-04 15:47:17 +0200 (Sat, 31 Jul 2010) $ $Author:
samtuke $</timestamp>
<translator>Zdeněk Vavroušek</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->