Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

83 lines
3.0 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2013-02-12">
 3. <head>
 4. <title>FSFE-ja ju fton të shpalosni dashurinë tuaj për Software-in e Lirë!</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>FSFE-ja ju fton të shpalosni dashurinë tuaj për Software-in e Lirë!</h1>
 8. <p newsteaser="yes">Për 14 Shkurtin, Free Software Foundation Europe
 9. u kërkon krejt përdoruesve të Software-it të Lirë të shpalosin
 10. vlerësimin e tyre për Software-in e Lirë. FSFE-ja sugjeron që
 11. ta shfrytëzoni këtë ditë si një mundësi për t’i thënë "faleminderit"
 12. njërit prej personave të palodhur të bashkësisë së Software-it të Lirë.</p>
 13. <blockquote>
 14. <p>"Software-in e Lirë e përdorim përditë dhe, shpesh, pa u menduar më
 15. thellë. Shkruajmë njoftime të metash, u tregojmë të tjerëve pse duhet
 16. t’i përmirësojnë programet e tyre, ose u kërkojmë veçori të reja - dhe
 17. shpesh nuk na vjen turp të kritikojmë. Ndaj, që t’u japim mundësinë
 18. personave të Software-it të lirë të marrin edhe përshtypje pozitive,
 19. të paktën një herë në vit, ja ku është Dita 'E Dua Software-in e Lirë'."
 20. thotë Matthias Kirschner, që i dha fill <a href="http://ilovefs.org">fushatës
 21. #ilovefs</a> së FSFE-së.</p>
 22. </blockquote>
 23. <p>Për <a href="http://ilovefs.org">Ditën "E dua Software-in e Lirë"</a>
 24. FSFE-ja ka disa sugjerime si ta shpalosni dashurinë tuaj për personat
 25. pas Software-it të Lirë, përfshi:</p>
 26. <ul>
 27. <li>shkruani për kontribuesit një e-mail/letër, postim në (mikro-)blog, ku të
 28. shprehni se sa shumë ju pëlqen ajo që ata bëjnë</li>
 29. <li>qeraseni një gotë kontribuesin tuaj të parapëlqyer. Ose qerasni dikë tjetër
 30. dhe, teksa e shijoni, tregojini asaj/atij rreth zbatimit tuaj të parapëlqyer
 31. Software të Lirë!</li>
 32. <li>përqafoni një kontribues (fillimisht merrni leje)</li>
 33. <li>bëni një foto tuajën ku të tregohen ndjenjat tuaja për Software-in e Lirë, dhe
 34. postojeni online.</li>
 35. <li><a href="/donate/donate.html">Dhuroni për FSFE-në</a> ose <a
 36. href="http://wiki.fsfe.org/DonateToFreeSoftwareProjects">ndonjë nismë
 37. tjetër të Software-it të Lirë</a> për të shprehur mirënjohjen tuaj.
 38. Vazhdimi i punës së tyre varet nga kontributi juaj. Ndaj sillni në mendje
 39. organizmin tuaj të parapëlqyer dhe bëni një dhurim. Të jeni të sigurt që do
 40. t’ua shpërblejnë dashurinë me dashuri.</li>
 41. <li>Së fundi, mund të ndihmoni duke shpërndarë për të tjerët <a
 42. href="/campaigns/ilovefs/2013/banners.html">stema të fushatës</a>, me
 43. e-mail, (mikro)blog ose duke përdorur rrjetet shoqërore (ju lutemi, për këtë
 44. rast përdorni etiketën #ilovefs).</li>
 45. </ul>
 46. <blockquote>
 47. <p>Duam të na ndihmoni, për ta bërë këtë ditë ditën kur gjithkush
 48. t’u thotë <strong>'faleminderit'</strong> njerëzve pas Software-it të Lirë",
 49. shton Matthias Kirschner.</p>
 50. </blockquote>
 51. </body>
 52. <tags>
 53. <tag>front-page</tag>
 54. <tag>fellowship</tag>
 55. <tag>ilovefs</tag>
 56. <tag>Free Software</tag>
 57. <tag>Matthias Kirschner</tag>
 58. </tags>
 59. </html>
 60. <!--
 61. Local Variables: ***
 62. mode: xml ***
 63. End: ***
 64. -->