Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

102 lines
3.1 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html newsdate="2009-06-10">
 3. <head>
 4. <title>
 5. AV 2009: vergadering van het Spaanse team &amp; sociaal evenement
 6. </title>
 7. </head>
 8. <body>
 9. <h1>
 10. AV 2009: vergadering van het Spaanse team &amp; sociaal evenement
 11. </h1>
 12. <p newsteaser="yes">
 13. Het Spaanse <a href="/">FSFE</a> team nodigt iedereen die
 14. geïnteresseerd is in Vrije Software uit op haar vergadering. Het
 15. is de bedoeling om een agenda samen te stellen voor de volgende
 16. maanden. De vergadering wordt gelijktijdig met Algemene
 17. Vergadering van de FSFE georganiseerd
 18. in <a href="http://www.lacristalera.com/">Residencia La
 19. Cristalera</a>
 20. vlakbij <a href="http://www.openstreetmap.org/?lat=40.8142&amp;lon=-3.7615&amp;zoom=14&amp;layers=B000FTF">Miraflores
 21. de la Sierra</a>, Madrid. Na de vergadering wordt er een sociaal
 22. evenement georganiseerd waar u verschillende leden van FSFE's
 23. <a href="/about/team.html">uitvoerend team</a> en leden van
 24. de <a href="/about/members.html">Algemene Vergadering</a> kan
 25. ontmoeten. Dit jaar organiseren deze personen de jaarlijkse
 26. vergadering voor het bespreken van FSFE's strategie voor het
 27. komende jaar in Miraflores de la Sierra, Madrid.
 28. </p>
 29. <p>
 30. De laatste tijd hebben enkele gebeurtenissen in Spanje, die
 31. verband hielden met Vrije Software, ervoor gezorgd dat er ook in
 32. de media aandacht was voor Vrije Software. Volgens het Spaanse
 33. team is het nu dan ook het ideale moment om haar acties uit te
 34. breiden. We hebben een aantal projecten en evenementen in de
 35. steiger staan die in november officieel worden voorgesteld door
 36. de FSFE en haar Spaans team.
 37. </p>
 38. <p>
 39. Op 20 juni organiseren we een evenement, gelijktijdig
 40. met de Algemene Vergadering 2009 van de FSFE, om nieuwe leden
 41. aan te trekken die het bestaande team kunnen versterken.
 42. </p>
 43. <p>
 44. Het Spaanse team zal er haar doelen, procedures en agenda
 45. voorstellen. Daarna volgt een open discussie over een verdere
 46. invulling van de plannen. Deze vergadering staat open voor
 47. iedereen die wil helpen om software in Spanje en Europa een
 48. vrijere toekomst te geven.
 49. </p>
 50. <p>
 51. Na de vergadering worden de aanwezigen uitgenodigd voor het
 52. sociaal evenement in La Cristalera's. Een uitgelezen kans om
 53. elkaar beter te leren kennen en verder na te denken over Vrije
 54. Software. we hopen dat het een onderhoudende avond wordt met
 55. vrienden en <a href="http://fellowship.fsfe.org">Fellows</a>.
 56. </p>
 57. <h2>
 58. Vergadering van het Spaanse FSFE team in Miraflores, Madrid,
 59. 20 juni
 60. </h2>
 61. <table>
 62. <tbody>
 63. <tr>
 64. <td>Ontvangst</td>
 65. <td> 16:30 h.</td>
 66. </tr>
 67. <tr>
 68. <td>voorstelling van het Spaanse FSFE team</td>
 69. <td> 17:00 h.</td>
 70. </tr>
 71. <tr>
 72. <td>Open discussie</td>
 73. <td> 18:00 h.</td>
 74. </tr>
 75. <tr>
 76. <td>Sociaal evenement met leden van de AV</td>
 77. <td> 20:00 h.</td>
 78. </tr>
 79. </tbody>
 80. </table>
 81. </body>
 82. </html>
 83. <!--
 84. Local Variables: ***
 85. mode: xml ***
 86. End: ***
 87. -->