Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

135 lines
5.7 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Donaties aan de FSFE</title>
</head>
<body>
<div> <!-- The header will be inserted here -->
<!-- Begin page content -->
<h2>Donaties aan de FSFE</h2>
<p>
Er zijn evenveel manieren als <a href="/help/letter-20041209.html">
redenen</a> om het <a href="/documents/whatwedo.html">werk</a>en de
<a href="/documents/whyweexist.html">doelstellingen</a> van de Free Software
Foundation Europe te ondersteunen.De meest directe manier om ons te helpen
als vrijwilliger is door het schrijven van vrije software of vrije
documentatie. We hebben ook mensen nodig om ons te helpen bij andere
taken zoals het bemannen van stands op beurzen en zo. Als u geïnteresseerd
bent kunt u een kijkje nemen op de &quot;<a href="help.html">
Wat moet er gedaan worden?</a>&quot; pagina.</p>
<p>
Een andere cruciale manier van ondersteuning is het doneren
van geld, zodat we onze onkosten kunnen dekken en mensen kunnen
betalen om aan en voor Vrije Software te werken. U kan natuurlijk zelf beslissen of u de
FSFE wil ondersteunen op regelmatige basis of door eenmalige giften.
</p>
<p>
De FSFE is een Europese organisatie die officiële
erkenning zoekt bij lokale overheden als stichting daar waar
mogelijk. Afhankelijk van uw lokale wetten, is het mogelijk om
uw gift van de belasting af te trekken. Zie voor details de
onderstaande lijst.
</p>
<h3>Word een patroon van de FSFE</h3>
<p>De Free Software Foundation Europa wil de mensen die haar ondersteunen en
financieren op een visuele wijze bedanken. Wij stellen verschillende sponsorknoppen
ter beschikking, naargelang het totale bedrag van de schenkingen over de periode van
één jaar. Daarom vragen wij u om een e-mail te sturen naar <code><a
href="mailto:office@fsfeurope.org">&lt;office@fsfeurope.org&gt;</a></code>
en ons te vertellen waar wij het ontvangstbewijs en de bedankbrief heen moeten sturen.
We zullen u ook graag toevoegen op onze "<a href="thankgnus.html">Thank GNUs</a>"
pagina. Ook als u anoniem prefereert te blijven willen we graag weten hoe we
u kunnen bereiken, zodat we u persoonlijk kunnen bedanken.</p>
<p>Als u geïnteresseerd bent uw bijdrage publiekelijk aan te kondigen, levert
de FSFE ook een aantal <a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">sponsorbanners</a>
voor haar sponsoren.</p>
<p>U doneert:</p>
<ul>
<li>EUR 10 elke maand <em>OF</em> EUR 120 in een jaar, dan wordt u een
<b>Supporter</b> van de FSFE.</li>
<li>EUR 50 elke maand <em>OF</em> EUR 600 in een jaar, danwordt u een
<b>Donateur</b> van de FSFE.</li>
<li>EUR 100 elke maand <em>OF</em> EUR 1200 in een jaar, dan wordt u een
<b>Substantiële Donateur</b> van de FSFE.</li>
<li>EUR 500 elke maand <em>OF</em> EUR 6000 in een jaar, dan wordt u een
<b>Patroon</b> van de FSFE.</li>
</ul>
<p>Maandelijkse donateurs die laat in het jaar beginnen krijgen
&quot;(mm/yy-)&quot; bij hun naam gevoegd, maandelijkse donateurs
die vroeg in het jaar stoppen krijgen &quot;(-mm/yy).&quot;
Laat beginnende, vroeg stoppende donateurs krijgen het bijvoegsel
&quot;(mm/yy-mm/yy).&quot;</p>
<h3>Hoe te doneren</h3>
<p>De FSFE groeit nog steeds en er is kans dat er nog geen
lokale bank is die belastingaftrekbare donaties accepteert zelf
als uw lokale wetten dit wel toestaan. In dit geval kunt u
doneren aan onze centrale bankrekening (zie onder) of kunt u
contact opnemen met <a href="mailto:office@fsfeurope.org">ons
kantoor</a> voor verdere informatie over de makkelijkste manier
om te doneren.</p>
<p><b>Begrijp a.u.b. dat belastingaftrek alleen mogelijk is als
het hieronder expliciet genoemd wordt.</b></p>
<p>Als u buiten Europa woont, kunt u ook overwegen om een schenking over te maken aan
één van onze zusterorganisaties in de
<a href="http://www.gnu.org/help/donate.html">Verenigde Staten</a>, in
<a href="http://fsf.org.in">India</a> of in<a href="http://www.fsfla.org/">Latijns Amerika
</a>.</p>
<p>U kunt doneren d.m.v. credit card via <a
href="paypal.html">PayPal</a>, informatie over hoe te doneren in
de volgende landen kunt u vinden op de volgende pagina's:</p>
<ul>
<li><a href="donate-2002-de.de.html">Duitsland</a> [donaties fiscaal aftrekbaar]</li>
<li><a href="donate-2007-ch.de.html">Zwitserland</a> [donaties fiscaal aftrekbaar]</li>
<li><a href="donate-2004-uk.html">Verenigd Koningkrijk</a></li>
</ul>
<p>Donaties vanuit andere landen kunnen gedaan worden met <a
href="paypal.html">credit card via PayPal</a> of direct naar de
volgende bankrekening:<a name="fsfe-account"> </a></p>
<p class="indent">
Free Software Foundation Europe e.V.<br/>
IBAN (international): DE 69 36020030 000 3004732<br />
National-Bank Essen, Duitsland<br/>
SWIFT/BIC-No: NBAG DE 3E<br/>
</p>
<p>Als u liever een check stuurt, kunt u deze sturen naar</p>
<p class="quote">
Free Software Foundation Europe e.V.<br/>
Talstraße 110<br/>
40217 Düsseldorf<br/>
German
</p>
<p>De FSFE bedankt alle <a href="thankgnus.html">donateurs</a>. Uw
bijdrage stelt ons in staat te werken.</p>
<!-- End page content -->
</div> <!-- The footer will be inserted here -->
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->