Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

51 lines
1.6 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSF Europe - Free Software Foundation Europe</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1 class="centre">Free Software Foundation Europe</h1>
 8. <p class="tagline">"Fri som i Frihet"</p>
 9. <p>
 10. Välkommen till Free Software Foundation Europes hemsida. FSF
 11. Europe grundades den 10e mars 2001 och arbetar med alla Europeiska
 12. aspekter av <a href="/about/basics/freesoftware.html">Fri
 13. Programvara</a> och <a
 14. href="/about/basics/gnuproject.html">GNU-Projektet</a> i synnerhet.
 15. Organisationen stödjer aktivt utvecklandet av Fri Programvara och
 16. främjandet av GNU-baserade system som GNU/Linux. Genom att fungera som
 17. ett kompetenscenter för politiker, jurister och journalister arbetar
 18. FSF Europe även för att säkra den juridiska, politiska och sociala
 19. framtiden för Fri Programvara.
 20. </p>
 21. <p>
 22. FSF Europes arbete är möjligt tack vare många individuella bidrag,
 23. inte minst till <a href="http://fellowship.fsfe.org/">Fellowship
 24. of FSFE</a>. Ett sätt att bidraga är att <a
 25. href="http://fellowship.fsfe.org/about/">gå med nu</a> och uppmuntra
 26. andra att göra samma sak.
 27. </p>
 28. </body>
 29. <text id="news">Senaste nytt</text>
 30. <text id="events">Kommande evenamang</text>
 31. <text id="more">Läs mer...</text>
 32. <text id="morenews">Fler nyheter...</text>
 33. <text id="moreevents">Fler evenemang...</text>
 34. <!-- Add your name here /Marcus -->
 35. <translator>Marcus Rejås med flera</translator>
 36. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 37. </html>
 38. <!--
 39. Local Variables: ***
 40. mode: xml ***
 41. End: ***
 42. -->