Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

44 lines
1.5 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSF Europe - Free Software Foundation Europe</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1 class="centre">Fondacija za slobodan softver Evrope</h1>
 8. <p class="tagline">"Slobodan softver za slobodno društvo"</p>
 9. <p>
 10. Dobrodošli na prezentaciju Fondacije za slobodan softver Evrope. FSS Evrope
 11. je osnovana 10. marta 2001. godine u cilju podrške svim aspektima slobodnog softvera
 12. u Evropi, naročito <a href="/about/basics/gnuproject.html">GNU projektu</a>. Aktivno
 13. podržavamo razvoj slobodnog softvera i širenje GNU baziranih operativnih sistema
 14. kao što je GNU/Linux. Pored toga, pružamo podršku političarima, pravnicima i
 15. novinarima u cilju osiguravanja pravne, političke i društvene budućnosti slobodnog
 16. softvera.
 17. </p>
 18. <p>
 19. Rad Fondacije je moguć zahvaljujući doprinosu velikog broja ljudi, pre svega
 20. kroz <a href="http://www.fsfe.org">Družinu FSS Evrope</a>. Jedan od načina da i
 21. vi pomognete je da <a href="http://www.fsfe.org/about/">postanete član</a>
 22. i podstaknete druge da učine isto.
 23. </p>
 24. </body>
 25. <text id="news">Najnovije vesti</text>
 26. <text id="events">Događaji koji slede</text>
 27. <text id="more">Pročitajte više...</text>
 28. <text id="morenews">Više vesti...</text>
 29. <text id="moreevents">Više o događajima...</text>
 30. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 31. </html>
 32. <!--
 33. Local Variables: ***
 34. mode: xml ***
 35. End: ***
 36. -->