Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

69 regels
2.4 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <center>
 8. <h1>Free Software Foundation Europe</h1>
 9. <h2>"Wolne jak w Wolności"</h2>
 10. <table width="70%">
 11. <tr>
 12. <td>
 13. <center>
 14. <a href="http://www.fsfe.org"><img alt="[Fellowship of FSFE]" src="/graphics/global/fellow.png" border="0" /></a>
 15. </center>
 16. <!--
 17. <ul>
 18. <li><a href="documents/whyweexist.html">Dlaczego istniejemy</a></li>
 19. <li><a href="help/help.html">Jak możesz pomóc</a></li>
 20. <li><a href="documents/freesoftware.html">Czym jest
 21. Wolne Oprogramowanie</a></li>
 22. </ul>
 23. </td>
 24. <td>
 25. <ul>
 26. <li><a href="documents/whatwedo.html">Czym się zajmujemy</a></li>
 27. <li><a href="help/thankgnus.html">Komu pragniemy podziękować</a></li>
 28. <li><a href="documents/gnuproject.html">Co to jest Projekt GNU</a></li>
 29. </ul>
 30. -->
 31. </td>
 32. </tr>
 33. </table>
 34. </center>
 35. <p>
 36. Witamy na stronie Free Software Foundation Europe. FSFE powstała
 37. 10 marca 2001 i wspiera wszystkie europejskie inicjatywy związane z
 38. <a href="/about/basics/freesoftware.html">Wolnym Oprogramowaniem</a>; zwłaszcza
 39. <a href="/about/basics/gnuproject.html">Projekt GNU</a>. Aktywnie wspieramy
 40. rozwój Wolnego Oprogramowania i rozpowszechnianie systemów operacyjnych
 41. opartych o GNU takich, jak GNU/Linux. Ponadto prowadzimy centrum wsparcia
 42. dla polityków, prawników i dziennikarzy aby zabezpieczyć
 43. prawną, polityczną i społeczną przyszłość Wolnego Oprogramowania.
 44. </p>
 45. <p>
 46. Działalność FSFE jest możliwa dzięki wsparciu wielu osób, zwłaszcza
 47. dzięki <a href="http://www.fsfe.org">Stowarzyszeniu FSFE</a>.
 48. Jedną z metod wsparcia jest
 49. <a href="http://www.fsfe.org/about/">przyłączenie się</a>, a także namawianie
 50. do tego innych.
 51. </p>
 52. </body>
 53. <text id="news">Najświeższe wiadomości</text>
 54. <text id="events">Nadchodzące wydarzenia</text>
 55. <text id="more">Czytaj dalej...</text>
 56. <text id="morenews">Więcej wiadomości...</text>
 57. <text id="moreevents">Więcej wydarzeń...</text>
 58. <translator>Marcin Olender/Paweł Madej</translator>
 59. </html>
 60. <!--
 61. Local Variables: ***
 62. mode: xml ***
 63. End: ***
 64. -->