Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

53 lines
1.7 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1 class="centre">Free Software Foundation Europe</h1>
 8. <p class="tagline">Free as in Freedom</p>
 9. <p>
 10. De Free Software Foundation Europa (FSFE) is een non-profit en
 11. (in sommige landen) liefdadigheidsorganisatie die zich inzet
 12. voor <a href="/about/basics/freesoftware.html">Vrije
 13. Software</a>. Voor de FSFE blijven de vrijheden om software te
 14. kunnen gebruiken, bestuderen, delen en verbeteren essentieel om
 15. iedereen gelijke kansen te geven in ons digitaal tijdperk. Wij
 16. proberen meer steun te verkrijgen voor Vrije Software door een
 17. algemeen bewustzijn te creëren in de politiek, de wetgeving en
 18. de maatschappij. Wij ondersteunen ook de ontwikkeling van
 19. technologieën zoals
 20. het <a href="/about/basics/gnuproject.html">GNU</a>/Linux
 21. besturingssysteem. Zulke programma's stellen deze vrijheden
 22. beschikbaar voor alle leden van onze digitale samenleving.
 23. </p>
 24. <p>
 25. Het werk van de FSFE wordt mogelijk gemaakt door vele
 26. individuele bijdragen, in het bijzonder aan de
 27. <a href="http://fellowship.fsfe.org/">Fellowship van FSFE</a>.
 28. U kan een bijdrage leveren door
 29. <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">nu lid te worden</a>,
 30. en door anderen aan te moedigen hetzelfde te doen.
 31. </p>
 32. </body>
 33. <text id="news">Laatste nieuws</text>
 34. <text id="events">Aankomende evenementen</text>
 35. <text id="morenews">Meer nieuws...</text>
 36. <text id="moreevents">Meer evenementen...</text>
 37. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 38. </html>
 39. <!--
 40. Local Variables: ***
 41. mode: xml ***
 42. End: ***
 43. -->