Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

47 lines
1.6 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1 class="centre">Free Software Foundation Europe</h1>
 8. <p class="tagline">Fri som i frihet</p>
 9. <p>
 10. Free Software Foundation Europe (FSFE) er en idéell, og i enkelte
 11. land veldedig, organisasjon tilegnet <a
 12. href="/about/basics/freesoftware.html">fri programvare</a>. FSFE
 13. mener at frihetene til å bruke, studere, dele og forbedre
 14. programvare er kritiske for å oppnå likeverdig deltagelse i
 15. informasjonsalderen. Vi arbeider for å skape forståelse og støtte
 16. for programvarefrihet innen politikk, juss, og samfunnet ellers. Vi
 17. fremmer også utvikling, som for eksempel av <a
 18. href="/about/basics/gnuproject.html">GNU</a>/Linux-operativsystemet,
 19. som gir disse frihetene til alle deltagere i det digitale samfunnet.
 20. </p>
 21. <p>
 22. FSFEs arbeide er gjort mulig takket være mange individuelle
 23. bidrag, særlig til <a
 24. href="http://fellowship.fsfe.org/">Fellowship of FSFE</a>. Én
 25. måte å bidra på er å <a href="http://fellowship.fsfe.org/join">bli
 26. medlem nå</a>, samt å oppfordre andre til å gjøre det samme.
 27. </p>
 28. </body>
 29. <text id="news">Siste nytt</text>
 30. <text id="events">Hva skjer?</text>
 31. <text id="morenews">Flere nyheter…</text>
 32. <text id="moreevents">Flere begivenheter…</text>
 33. <translator>Andreas Tolf Tolfsen</translator>
 34. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 35. </html>
 36. <!--
 37. Local Variables: ***
 38. mode: xml ***
 39. End: ***
 40. -->