Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

49 lines
2.4 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>ФСФЕ - Европска фондација за слободен софтвер</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1 class="centre">Европска фондација за слободен софтвер</h1>
 8. <p class="tagline">„Слободен софтвер за слободно општество“</p>
 9. <p>
 10. Добредојдовте на домашната страница на Европската фондација за
 11. слободен софтвер. ФСФЕ беше лансирана на 10 март 2001 година и ги
 12. поддржува сите европски аспекти на <a
 13. href="/about/basics/freesoftware.html">слободниот софтвер</a>; особено
 14. <a href="documents/gnuproject.html">проектот ГНУ</a>. Ние активно го
 15. поддржуваме развојот на слободниот софтвер и распространувањето на
 16. оперативните системи базирани на ГНУ како ГНУ/Линукс. Меѓу другото,
 17. ние обезбедуваме центар за поддршка на политичари, адвокати, и
 18. новинари се со цел да се обезбеди правната, политичката и
 19. социјалната иднина на слободниот софтвер.
 20. </p>
 21. <p>
 22. Работата на ФСФЕ е овозможена со многуте индивидуални придонеси,
 23. особено на <a href="http://www.fsfe.org">братството на ФСФЕ</a>.
 24. Еден од начините да придонесете е да се <a
 25. href="http://www.fsfe.org/about/">зачлените веднаш</a>, и да ги
 26. поттикнете и другите да го сторат истото.
 27. </p>
 28. </body>
 29. <text id="news">Вести</text>
 30. <text id="events">Настани</text>
 31. <text id="more">Прочитај повеќе...</text>
 32. <text id="morenews">Повеќе вести...</text>
 33. <text id="moreevents">Повеќе настани...</text>
 34. <translator>Igor Stamatovski (Free Software Macedonia)</translator>
 35. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 36. </html>
 37. <!--
 38. Local Variables: ***
 39. mode: xml ***
 40. End: ***
 41. -->