Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

52 lines
1.8 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Free Software Foundation Europe - suomeksi</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1 class="centre">Free Software Foundation Europe</h1>
 8. <p class="tagline">Vapaiden ohjelmistojen säätiö Euroopassa</p>
 9. <p>
 10. Free Software Foundation Europe (FSFE) on <a
 11. href="/about/basics/freesoftware.html">vapaille ohjelmistoille</a>
 12. omistautunut, voittoa tavoittelematon ja joissain maissa
 13. hyväntekeväisyysluokituksen saanut järjestö. FSFE:n näkemyksen
 14. mukaan vapaudet käyttää, tutkia, jakaa ja parantaa ohjelmia ovat
 15. elintärkeitä informaatioajan tasa-arvoisille
 16. osallistumismahdollisuuksille. Teemme töitä ohjelmien vapauden
 17. ymmärtämisen ja tuen eteen politiikan ja lakien saralla sekä
 18. yleisemmin yhteiskunnassa. Kannatamme myös näitä vapauksia
 19. digitaalisessa yhteiskunnassa kaikille tarjoavien teknologioiden,
 20. kuten <a
 21. href="/about/basics/gnuproject.html">GNU</a>/Linux-käyttöjärjestelmän,
 22. kehittämistä.
 23. </p>
 24. <p>
 25. FSFE:n olemassaolon ovat mahdollistaneet toimintaamme
 26. osallistuneet vapaaehtoiset, etenkin FSFE:n <a
 27. href="http://fellowship.fsfe.org/index.fi.html">Fellowship-jäsenet</a>.
 28. Eräs tapa auttaa on <a
 29. href="http://fellowship.fsfe.org/join">liittyä nyt</a>, ja kannustaa
 30. muitakin liittymään.
 31. </p>
 32. </body>
 33. <text id="news">Uusimmat uutiset</text>
 34. <text id="events">Tulevat tapahtumat</text>
 35. <text id="morenews">Lisää uutisia…</text>
 36. <text id="moreevents">Lisää tapahtumia…</text>
 37. <translator>Solarius, Timo Jyrinki</translator>
 38. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 39. </html>
 40. <!--
 41. Local Variables: ***
 42. mode: xml ***
 43. End: ***
 44. -->