Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

47 lines
1.5 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1 class="centre">Free Software Foundation Europe</h1>
 8. <p class="tagline">Fri som i frihed</p>
 9. <p>
 10. Free Software Foundation Europe (FSFE) er en almennyttig
 11. organisation (nonprofit), samt i nogle lande en velgørende
 12. organisation, helliget formål at <a
 13. href="/about/basics/freesoftware.html">fri software</a>. FSFE
 14. fastholder, at frihederne til at anvende, undersøge, dele og
 15. forbedre software er af afgørende betydning for at sikre
 16. ligeværdig deltagelse og støtte af softwarefrihed i politik, jura
 17. og samfundet generelt. Vi fremmer også udviklingen af
 18. teknologier, så som styresystemet GNU/Linux, der giver disse
 19. friheder til alle deltagere i det digitale samfund.
 20. </p>
 21. <p>
 22. FSFE's arbejde er gjort muligt takket være mange individuelle
 23. bidrag, særligt <a href="http://fellowship.fsfe.org">Fellowship of
 24. FSFE</a>. En måde at bidrage på, er at <a
 25. href="http://fellowship.fsfe.org/join">blive medlem nu</a> samt
 26. opfordre andre til at gøre det samme.
 27. </p>
 28. </body>
 29. <text id="news">Seneste nyt</text>
 30. <text id="events">Kommende begivenheder</text>
 31. <text id="morenews">Flere nyheder…</text>
 32. <text id="moreevents">Flere begivenheder…</text>
 33. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 34. </html>
 35. <!--
 36. Local Variables: ***
 37. mode: xml ***
 38. End: ***
 39. -->