Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

45 lines
1.7 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Evropská Nadace pro Svobodný software - FSFE</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1 class="centre">Free Software Foundation Europe</h1>
 8. <p class="tagline">Evropská Nadace pro Svobodný software</p>
 9. <p>
 10. Evropská Nadace pro Svobodný software (FSFE) je nezisková, v
 11. některých zemích i charitativní organizace, která se věnuje <a
 12. href="/about/basics/freesoftware.html">Svobodnému softwaru</a>. FSFE
 13. považuje svobody užívání, studia, sdílení a vylepšování softwaru za
 14. zásadní pro zaručení rovnoprávnosti v informačním věku. Usilujeme o
 15. zvýšení veřejného povědomí o svobodách softwaru a jeho podpory v
 16. politice, zákonech a ve společnosti obecně. Také prosazujeme vývoj
 17. technologií, jako například operačního systému GNU/Linux, které tyto
 18. svobody přinášejí všem účastníkům informační společnosti.
 19. </p>
 20. <p>
 21. Činnost Nadace je umožněna díky příspěvkům mnoha jednotlivců,
 22. podrobnosti na <a href="http://fellowship.fsfe.org/">Společenství
 23. Evropské Nadace pro Svobodný software</a>. Jedna z možností jak
 24. přispět je <a href="http://fellowship.fsfe.org/about/">přidat se k
 25. nám</a> a povzbudit k tomu i ostatní.
 26. </p>
 27. </body>
 28. <text id="news">Nejnovější zprávy</text>
 29. <text id="events">Nastávající události</text>
 30. <text id="morenews">Další zprávy…</text>
 31. <text id="moreevents">Další události…</text>
 32. <translator>Michael Hrabánek</translator>
 33. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 34. </html>
 35. <!--
 36. Local Variables: ***
 37. mode: xml ***
 38. End: ***
 39. -->