Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

44 lines
1.6 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - Free Software Foundation Europa</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1 class="centre">Free Software Foundation Europa</h1>
 8. <!-- <h2>Lliure, com en llibertat</h2> -->
 9. <p>
 10. Benvinguts a la pàgina principal de la Free Software
 11. Foundation Europe (Fundació Europea pel Programari Lliure). L'FSFE
 12. va engegar el 10 de Març de 2001 i promou tots els aspectes europeus
 13. del <a href="/about/basics/freesoftware.html">Programari Lliure</a>; especialment el
 14. <a href="/about/basics/gnuproject.html">Projecte GNU</a>. Promovem activament
 15. el desenvolupament de Programari Lliure i l'evolució de Sistemes Operatius basats en GNU
 16. com el GNU/Linux. Així mateix, oferim un centre d'assistència a
 17. polítics, advocats i periodistes, per tal de garantir el futur
 18. legal, polític i social del Programari Lliure.
 19. </p>
 20. <p>
 21. El treball de l'FSFE és possible gràcies a les nombroses contribucions individuals, en
 22. particular a la <a href="http://www.fsfe.org">Fellowship de la FSFE</a>.
 23. Una manera de contribuir és
 24. <a href="http://www.fsfe.org/about/">unir-vos-hi ara</a>, i encoratjar altres
 25. a fer-ho també.
 26. </p>
 27. </body>
 28. <text id="news">Notícies recents</text>
 29. <text id="events">Propers esdeveniments</text>
 30. <text id="morenews">Més notícies…</text>
 31. <text id="moreevents">Més esdeveniments…</text>
 32. <translator>SCA</translator>
 33. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 34. </html>
 35. <!--
 36. Local Variables: ***
 37. mode: xml ***
 38. End: ***
 39. -->