Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

43 line
2.2 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>ФССЕ - Фондация за Свободен Софтуер Европа</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1 class="centre">Фондация за Свободен Софтуер Европа</h1>
 8. <p class="tagline">„Свободен както в Свобода“</p>
 9. <p>
 10. Добре дошли на началната страница на Фондация за Свободен Софтуер Европа.
 11. ФССЕ е основана на 10 март 2001 и подкрепя всички Европейски страни на
 12. <a href="/about/basics/freesoftware.html">Свободния софтуер</a>, особено на
 13. <a href="/about/basics/gnuproject.html">проекта GNU</a>. Ние активно подкрепяме
 14. развитието на Свободния софтуер и разпространението на операционни системи,
 15. базирани на GNU, като GNU/Linux. Също така, ние предоставяме център за помощ на
 16. политици, адвокати и журналисти за да осигурим юридическото, политическо и
 17. социално бъдеще на Свободния софтуер.
 18. </p>
 19. <p>
 20. Работата на ФССЕ става възможна благодарение на много индивидуални
 21. приноси, в частност на <a href="http://www.fsfe.org">Сдружението на ФССЕ</a>.
 22. Един от начините да допринесете е да се <a href="http://www.fsfe.org/about/">включите сега</a>
 23. и да окуражите други да сторят същото.
 24. </p>
 25. </body>
 26. <text id="news">Последни новини</text>
 27. <text id="events">Предстоящи събития</text>
 28. <text id="morenews">Още новини…</text>
 29. <text id="moreevents">Още събития…</text>
 30. <translator>Пламен Стоев</translator>
 31. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 32. </html>
 33. <!--
 34. Local Variables: ***
 35. mode: xml ***
 36. End: ***
 37. -->