Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

172 rivejä
5.3 KiB

  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  2. <html>
  3. <head>
  4. <title>
  5. FSFE - Werk mee aan de revolutie: Stagiair bij de FSFE
  6. </title>
  7. </head>
  8. <body>
  9. <p class="tagline">Werk mee aan de revolutie</p>
  10. <h1>Stagiairs bij de Free Software Foundation Europe</h1>
  11. <p><strong>
  12. <a href="/">De Free Software Foundation Europe</a> (FSFE)
  13. zoekt stagiairs die het team kunnen versterken. De stages kunnen
  14. tussen de vier en de twaalf maanden duren. We aanvaarden het
  15. hele jaar door sollicitaties zonder ons aan een specifieke
  16. termijn te houden.
  17. </strong></p>
  18. <p><strong> De FSFE werkt in een levendige omgeving met een groot
  19. aantal vrijwilligers uit verschillende landen en een aantal
  20. voltijdse werknemers.
  21. </strong></p>
  22. <p>
  23. Voor we meer details geven, krijgt u enkele quotes van gewezen
  24. FSFE-stagiairs:
  25. </p>
  26. <blockquote>
  27. De FSFE is nauw betrokken bij belangrijke processen die
  28. vorm geven aan de informatiemaatschappij, zowel op nationaal,
  29. Europees en Internationaal niveau. Het is boeiend om deel uit te
  30. maken van deze activiteiten.
  31. (Alexander Finkenberger)
  32. </blockquote>
  33. <blockquote>
  34. De FSFE is een stimulerende werkomgeving. Er zijn maar weinig
  35. organisaties waar men vanuit zo veel verschillende invalshoeken
  36. kan werken in een internationale en interdisciplinaire
  37. context. U kan
  38. mijn <a href="http://blogs.fsfe.org/hugo/-photo-coffee-machine">blog</a>
  39. lezen om een idee te krijgen van de hoeveelheid aan zaken
  40. waaraan ik heb kunnen werken. (Hugo Roy)
  41. </blockquote>
  42. <h2>Jobomschrijving</h2>
  43. <p>
  44. De stagiair wordt de enige voltijds verantwoordelijke van de
  45. FSFE voor het kantoor en wordt ook de assistent van de
  46. voorzitter van de FSFE. Dit betekent onder andere: uitvoeren van
  47. PR-activiteiten, communicatie met verschillende contacten uit de
  48. gemeenschap, NGO's en bedrijven, maar ook algemeen
  49. kantoorwerk. De stagiair zorgt ook voor de communicatie tussen
  50. vrijwilligers en de teamleden van FSFE tijdens het werk aan de
  51. verschillende projecten. Hij of zij beheert ook het reisplan van
  52. de voorzitter en zal hem af en toe vergezellen bij zijn
  53. verplaatsingen.
  54. </p>
  55. <h2>Profiel</h2>
  56. <ul>
  57. <li>
  58. Interesse in en passie voor Vrije Software, samen met een
  59. goede basiskennis van dit concept.
  60. </li>
  61. <li>Een organisatie- en improvisatietalent.</li>
  62. <li>
  63. De wil om zich te integreren in een jong, gemotiveerd,
  64. professioneel team
  65. </li>
  66. <li>
  67. Een zeer goede kennis van het Engels, extra talen (vooral het
  68. Duits) kunnen verstaan of spreken is een pluspunt.
  69. </li>
  70. <li>
  71. basiskennis van het werken op een GNU/Linux systeem - indien
  72. nodig wordt u in het begin van uw stage omgeschoold.
  73. </li>
  74. <li>U moet niet kunnen programmeren. Een basiskennis HTML is
  75. voldoende. Enige affiniteit met de technologie en de wil om
  76. iets bij te leren zijn echter onmisbaar.
  77. </li>
  78. <li>Duur van de stage: minimum 4 maand tot maximum 12 maand.</li>
  79. </ul>
  80. <h2>De Free Software Foundation Europe biedt u</h2>
  81. <ul>
  82. <li>
  83. Een boeiende en uitdagende tijd in een dynamische NGO op
  84. internationaal niveau.
  85. </li>
  86. <li>
  87. U krijgt de kans om verantwoordelijkheid op te nemen voor je
  88. eigen werkgebied.
  89. </li>
  90. <li>
  91. U krijgt een zeer goed beeld van de werking van organisatie- en
  92. gemeenschapsprocessen.
  93. </li>
  94. <li>
  95. U kan zelf initiatieven ontwikkelen en je eigen ideeën in de
  96. praktijk brengen.
  97. </li>
  98. <li>
  99. U krijgt de kans om met de voorzitter mee te reizen naar
  100. interessante plaatsen en ontmoet Vrije Softwarestrijders over
  101. heel Europa.
  102. </li>
  103. <li>
  104. U krijgt een kleine vergoeding om de minimale levenkosten te
  105. dekken.
  106. </li>
  107. </ul>
  108. <h2>Wie kan solliciteren</h2>
  109. <p>
  110. Iedereen die voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, het maakt
  111. niet uit of u computerwetenschappen, rechten, economie of
  112. politieke &amp; sociale wetenschappen studeert; wij houden van wat
  113. diversiteit, zo komen er nieuwe ideeën.
  114. </p>
  115. <p>
  116. Dit betreft een voltijdse baan, u bent gewaarschuwd. De
  117. FSFE zal een bestand aanleggen met alle sollicitaties en
  118. potentiële kandidaten uitnodigen als een betrekking vacant
  119. komt. U kan uw kandidatuur (in het Engels) indienen door middel
  120. van een brief met uw motivatie, een CV, referenties en eventuele
  121. vragen die u zich nog stelt. Mail naar:
  122. </p>
  123. <p>
  124. <a href="mailto:office@fsfeurope.org">office@fsfeurope.org</a>
  125. </p>
  126. <p>
  127. <a href="http://www.gnu.org/philosophy/no-word-attachments.html">
  128. Stuur AUB geen documenten in Microsoft's Word document
  129. formaat.</a>.
  130. <!-- I don't see any reason to limit that advice to CVs or to
  131. this job application (Ciaran) -->
  132. </p>
  133. <p>
  134. Wij kijken al uit naar uw kandidaturen.
  135. </p>
  136. <p>
  137. Beste groeten,<br />
  138. Free Software Foundation Europe, Office
  139. </p>
  140. </body>
  141. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
  142. </html>
  143. <!--
  144. Local Variables: ***
  145. mode: xml ***
  146. End: ***
  147. -->