Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

80 lines
4.8 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2014-07-08">
 3. <head>
 4. <title>Europese Commissie verstoort markt door te weigeren zich vrij te maken van lock-in</title>
 5. </head>
 6. <body class="press release">
 7. <h1>Europese Commissie verstoort markt door te weigeren zich vrij te maken van lock-in</h1>
 8. <p newsteaser="yes">
 9. De Europese Commissie (EC) heeft onlangs haar toewijding aan een onvrije desktop en geheime
 10. bestandsformaten vernieuwd. De Commissie weigert om zich serieus in te spannen om zich vrij te maken van lock-in door
 11. verkopers en negeert alle beschikbare alternatieven. Daarmee zet de ambtelijke dienst
 12. van de EU haar woorden niet om in daden.
 13. </p>
 14. <p>
 15. In april heeft de Commissie twee contracten getekend met Microsoft: een
 16. <a href="http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140675-2014:TEXT:EN:HTML">overeenkomst voor 'hoogwaardige diensten' ('high-level services')</a> ter waarde van 44 miljoen euro,
 17. en een <a href="http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140672-2014:TEXT:EN:HTML">raamwerkovereenkomst over softwarelicentie-voorwaarden</a>. De
 18. licenties zijn geleverd door Hewlett-Packard bij <a href="http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105131-2012:TEXT:EN:HTML">een afzonderlijk
 19. contract uit 2012</a> ter waarde van 50 miljoen euro. De contracten betreffen de Commissie zelf en 54 andere EU-organisaties.
 20. </p>
 21. <blockquote><p>
 22. "We zijn extreem teleurgesteld over het gebrek aan vooruitgang", zegt
 23. FSFE-voorzitter Karsten Gerloff. "De Commissie heeft zelfs niet eens gekeken naar uitvoerbare
 24. alternatieven. Haar luie aanpak van software-aankoop maakt de Commissie kwetsbaar voor
 25. beschuldigingen van traagheid, en erger".
 26. </p></blockquote>
 27. <p>
 28. De Commissie heeft onlangs <a href="http://download.fsfe.org/policy/procurement/201401.EC_Future_Office_Automation.pdf">voor het eerst in het openbaar toegegeven
 29. </a> dat zij 'effectief gegijzeld' ('effective captivity') is door Microsoft. Maar uit <a href="http://download.fsfe.org/policy/procurement/">documenten die verkregen zijn door de FSFE</a> blijkt dat de Commissie geen
 30. serieuze inspanning heeft verricht om oplossingen te vinden die zijn gebaseerd op Open
 31. Standaarden. Als gevolg hiervan is een groot deel van de Europese IT-industrie uiteindelijk
 32. uitgesloten van zakendoen met de Commissie.
 33. </p>
 34. <p>
 35. In een <a href="http://download.fsfe.org/policy/procurement/201401.EC_Future_Office_Automation.pdf">strategiedocument die de Commissie heeft
 36. gepubliceerd </a> als antwoord op officiële vragen van Europees Parlementslid Andersdotter,
 37. legt de EC een drie-sporenaanpak voor haar kantoorautomatiseringsplatform uit voor de komende jaren. Deze strategie zal slechts de afhankelijkheid van de Commissie van geheime, onvrije bestandsformaten en programma's versterken.
 38. </p>
 39. <blockquote><p>
 40. "De Commissie zou een positief voorbeeld moeten stellen aan overheden in
 41. heel Europa", becommentarieert Gerloff. "In plaats daarvan ontwijkt zij haar verantwoordelijkheid
 42. als overheid en zegt zij eenvoudigweg dat zulke alternatieven niet bestaan. Zelfs de meest
 43. basale marktanalyse zou de Commissie duidelijkmaken dat er in Europa een levendige Vrije
 44. Software-industrie is waar zij op had kunnen vertrouwen."
 45. </p></blockquote>
 46. <p>
 47. Veel publieke organisaties in Europa gebruiken met succes Vrije Software-oplossingen
 48. op basis van Open Standaarden. Voorbeelden zijn de Duitse stad München met haar internationaal
 49. bekende Limux-project, en de regering van het Verenigd Koninkrijk, die veel vooruitgang heeft
 50. geboekt bij het gebruiken van Vrije Software en Open Standaarden om waar voor haar geld te
 51. krijgen bij IT-inkoop. Veel van deze progressieve organisaties hebben gedurende de afgelopen
 52. jaren
 53. <a href="https://joinup.ec.europa.eu/news/mayor-munich-eu-laptops-should-have-libreoffice-or-openoffice">
 54. de Commissie gevraagd om praktische en morele steun</a> voor hun koers. Deze laatste beslissing van de Commissie zal op hen overkomen als een wrede grap.
 55. </p>
 56. <p>
 57. Ondanks deze tegenslag zal de FSFE doorgaan met het werken met de Commissie
 58. en haar helpen bij het verbeteren van de manier waarop zij software inkoopt.
 59. Zij zou dit kunnen doen door vertrouwen te hebben in specificaties en standaarden
 60. in plaats van in bedrijfsnamen; door een openbare aanbesteding in plaats van te praten
 61. met een enkele verkoper; en door het optellen van toekomstige exitkosten bij de prijs van
 62. iedere nieuwe oplossing. Deze praktijken worden snel de norm in Europa's publieke sector.
 63. De EC zou haar woorden waar moeten maken en deze praktijken moeten overnemen bij haar eigen inkoop.
 64. </p>
 65. </body>
 66. <sidebar news="free software, procurement, EC, Open Standards">
 67. </sidebar>
 68. <tags>
 69. <tag content="voorpagina">front-page</tag>
 70. <tag content="EU">eu</tag>
 71. <tag content="inkoop">Procurement</tag>
 72. </tags>
 73. <translator>André Ockers</translator>
 74. </html>