Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

38 lines
1.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body>
<h1>Free Software Foundation Europe</h1>
<h2 class="tagline centre">Fri som i frihet</h2>
<p>Velkommen til Free Software Foundation Europes vevside. FSFE ble stiftet
10. mars 2001 og arbeider med alle europeiske aspekter ved <a
href="/documents/freesoftware.html">fri programvare</a>, særlig <a
href="/documents/gnuproject.html">GNU-prosjektet</a>. Vi støtter aktivt
utviklingen av fri programvare og utbredelsen av GNU-baserte operativsystemer,
som for eksempel GNU/Linux. Vårt kompetansesenter for politikere, advokater og
journalister sikrer fri programvares juridiske, politiske og sosiale
fremtid.</p>
<p> FSFEs arbeide er gjort mulig takket være mange individuelle bidrag, særlig
til <a href="http://fellowship.fsfe.org/">Fellowship of FSFE</a>. En måte å
bidra på er å <a href="http://fellowship.fsfe.org/about/">bli medlem nå</a>,
samt å oppfordre andre til å gjøre det samme.</p>
</body>
<text id="news">Siste nytt</text>
<text id="events">Kommende begivenheter</text>
<text id="more">Les mer...</text>
<text id="morenews">Flere nyheter...</text>
<text id="moreevents">Flere begivenheter...</text>
<translator>Andreas Tolf Tolfsen</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->