Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

74 lines
9.3 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html newsdate="2018-02-20" type="newsletter">
<version>1</version>
<head>
<title>FSFE Nieuwsbrief - februari 2018</title>
</head>
<body microformats="h-entry">
<h1 id="fsfe-newsletter-february-2018">FSFE Nieuwsbrief februari 2018</h1>
<h2 id="barcelona-is-the-first-city-council-to-join-the-fsfe-s-public-money-public-code-campaign">Barcelona is de eerste gemeenteraad die deelneemt aan FSFE's "Publiek Geld? Publieke Code!" campagne</h2>
<p>"Fondsen die afkomstig zijn van burgers zullen moeten worden geinvesteerd in systemen die kunnen worden hergebruikt en open staan voor een lokaal ecosystem" zegt Francesca Bria, commisaris voor digitale technologie en innovatie van Barcelona. Zij is de drijvende kracht achter het digitale transformatieplan van de stad, dat onder andere als doel heeft om het stadsbestuur over te laten stappen op het gebruik van Vrije Software en open data.
force behind the City's Digital Transformation Plan, which - among other things - aims to establish the use of Free Software and open data in the city's administration.</p>
<p>Stap voor stap zullen alle essentiële programma's worden vervangen door Vrije Software-oplossingen, tot de stad uiteindelijk haar huidige Windows-systeem vervangt door een geschikt GNU/Linux-systeem. Daarmee is de gemeente Barcelona op weg naar het bereiken en garanderen van <a href="http://ajuntament.barcelona.cat/digital/en/digital-transformation/technology-for-a-better-government/open-software">"complete technologische soevereiniteit"</a>. Het plan is dat in het voorjaar van 2019, als de termijn voor deze gemeenteraad eindigt, de gemeenteraad 70% van haar softwarebudget uitgeeft aan open-bron software.</p>
<p>Met dit in gedachte is Barcelona de eerste gemeenteraad die de <a href="https://publiccode.eu/#action">Open Brief</a> van onze "Publiek Geld? Publieke Code!"-campagne ondertekende. Het doet de FSFE goed dat een van Europa's grootste metropolitane gebieden overstapt naar Vrije Software en we wensen Barcelona veel success!</p>
<h2 id="i-love-free-software-day">I love Free Software Day</h2>
<p> Ieder jaar viert onze gemeenschap op 14 februari "I Love Free Software Day". Ons rapport over de viering van dit jaar volgt snel. We willen u nu al bedanken voor de honderden liefdesverklaringen via sociale media-kanalen, afbeeldingen van mensen die hun favoriete Vrije Software-projecten vieren, zoals <a href="https://twitter.com/developersITA/status/964060999899860992">Developers Italia</a>, prachtige kunstprojecten <a href="https://grisebouille.net/wp-content/uploads/2018/02/tad_024_ilovefs.jpg">zoals deze van Grise Bouille</a> en verschillende blogs die informeren over de voordelen van Vrije Software. We vonden zelfs mensen die <a href="https://github.com/westnordost/StreetComplete/issues/866">zich op ontwikkelplatforms aanmelden </a> om hen te bedanken op "I love Free Software Day". </p>
<p>Dank u voor het vieren met ons en kijk uit naar het gedetailleerde rapport dat snel volgt.</p>
<div class="captioned" style="width:80%; margin: 1.5em auto;">
<a href="/activities/ilovefs/">
<img src="https://download.fsfe.org/campaigns/ilovefs/gallery/ilovefs-gallery-148.jpg"/>
</a>
<footer>
<p>Mensen die <a href="/activities/ilovefs/">#IloveFS</a> 2018 vieren</p>
</footer>
</div>
<hr/>
<p>
<a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl2018-02">Neem deel aan onze gemeenschap van vrijheidsstrijders.</a>
</p>
<hr/>
<h2 id="what-else-have-we-done-inside-and-outside-the-fsfe">Wat heben we verder gedaan? Binnen en buiten de FSFE</h2>
<ul>
<li>Op de dag voor FOSDEM, werkte FSFE opnieuw samen met OpenForum Europe voor <a href="/news/2018/news-20180215-01">de derde editie van de Europese Vrije Software beleidsontmoeting</a> om te discussieren over de belangrijkste huidige beleidsonderwerpen met betrekking tot Vrije Software op het Europese niveau. </li>
<li>Het FSFE-landteam Italië voert een <a href="/news/2018/news-20180219-01">"Vraag het uw kandidaten"-campagne</a> en stuurde een aantal vragen over het gebruik en de promotie van Vrije Software aan de partijen die deelnemen aan de Italiaanse nationale verkiezingen die plaatsvinden op 4 maart.</li>
<li>De "besondere elektronische Anwaltspostfach (beA)" is met publiek geld gefinancierde software met als doel het verzorgen van een veilige communicatie tussen advocaten in Duitsland vanaf januari 2018. Het wordt ep dit moment niet gebruikt in verband met verschillende veiligheidsproblemen. De FSFE <a href="/activities/publiccode/bea">publiceerde een open brief</a> om te eisen dat de volledige beA onder een Vrije Software-licentie wordt gepubliceerd.</li>
<li>Op het 34e Chaos Communication Congress hebben FSFE en EDRi een cluster opgezet met als naam “Rights &amp; Freedoms” en een eigen vrijheidsgerelateerde track. Erik Albers <a href="http://blog.3rik.cc/2018/02/fsfe-assembly-at-34c3-wir-taten-was/">schreef er een rapport over op zijn blog.</a>.</li>
<li>Daniel Pocock, FSFE's gemeenschapsvertegenwoordiger, schrijft over Everything you didn't know about FSFE in a picture waarin hij de overlappende relaties tussen stafleden, raad, gemeenschap en de algemene vergadering analyseert. </li>
<li>Vanitasvitae <a href="https://blogs.fsfe.org/vanitasvitae/">rapporteert</a> over zijn reis naar de XSF-top, FOSDEM en het belang van XMPP-bibliotheken.</li>
<li>Daniel Pocock distribueerde een e-mail aan de FSFE-gemeenschap waarin hij reflecteerde over het lidmaatschapsproces van de algemene vergadering, de FSFE's identiteitsproces en zijn persoonlijke reizen.</li>
<li>Sebastian Schauenburg deelt zijn inzichten over het delen van <a href="https://www.schauenburg.nl/posts/2018/01/26-local-osmand-and-geo-urls/">lokale OsmAnd en Geo URL's</a></li>
<li>Polina Malaja, FSFE's beleidsanalist, schrijft over ons <a href="https://blogs.fsfe.org/polina/2017/12/13/fsfe-asks-to-include-software-into-the-list-of-re-usable-public-sector-information/">antwoord op de publieke consultatie van de PSI-richtlijn</a> waarin we samengevat vragen om broncode toe te voegen aan de lijst met herbruikbare informatie van de publieke sector.</li>
</ul>
<h2 id="do-not-miss-it-upcoming-events-with-the-fsfe">Mis het niet! Komende activiteiten met de FSFE</h2>
<p>Het doet ons goed om te zien dat een eerste lokale FSFE-ontmoeting in Madrid (Spanje) plaatsvindt, op <a href="https://wiki.fsfe.org/Events/2018/0222-encuentro-local-madrid#head-03d1f2ac6d4d5cbd79007a7f665302c522d7d2b4">22 februari</a> en op <a href="https://wiki.fsfe.org/Events/2018/0303-encuentro-grupo-local-madrid#head-3778ef44968968dd3aaa71135b6e78f7b37dc6d0">3 maart</a>. We wensen alle deelnemers een positieve en zinvolle bijeenkomst toe. Woont u in deze regio, mis het dan niet. </p>
<p>Mist u een lokale FSFE-groep in uw regio en wilt u er een beginnen, neem dan contact op met onze gemeenschapscoördinator <a href="/about/people/albers/albers">Erik Albers</a>. Hij helpt u graag op weg.</p>
<h2 id="get-active">Word actief</h2>
<p>Heeft u online een interessant Vrije Software-artikel gevonden dat u zou willen delen? Heeft u misschien een vraag die u met andere Vrije Software-activisten zou willen delen? Of wilt u uw komende Vrije Software-evenement aankondigen of een voorbij evenement rapporteren? Post het dan op een van onze publieke e-maillijsten en deel het met de gemeenschap! We hebben op dint moment actieve publieke e-maillijsten in het <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/discussion">Engels</a>, <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/fsfe-de">Duits</a>, <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/spain">Spaans</a> en <a href="https://lists.fsfe.org/mailman/admin/fsfe-el">Grieks</a>.</p>
<p>Woont u in Italie? Neem dan contact op met uw lokale kandidaten tijdens hun lopende verkiezingscampagnes, wijs hen op onze "Publiek Geld? Publieke Code!"-campagne en stel hen <a href="/news/2018/news-20180219-01">de vragen die we ook aan deelnemende partijen hebben gestuurd</a>, of vergelijkbare vragen. </p>
<h2 id="contribute-to-our-newsletter">Draag bij aan onze nieuwsbrief</h2>
<p>Als u uw ideeën, afbeeldingen of nieuws wilt delen, stuur ze dan naar ons. Het adres is, zoals altijd, <email>newsletter@fsfe.org</email>. We kijken ernaar uit om van u te horen!</p>
<p>Met dank aan onze gemeenschap, alle <a href="/contribute/contribute">vrijwilligers</a>, <a href="https://my.fsfe.org/donate">supporters</a> en <a href="/donate/thankgnus">donoren</a> die ons werk mogelijk maken. En met dank aan <a href="/contribute/translators/translators">onze vertalers</a>, die u in staat stellen om deze nieuwsbrief in uw moedertaal te lezen. </p>
<p>Uw eindredacteur,
Erik Albers</p>
<hr/>
<p>
<a href="https://my.fsfe.org/donate?referrer=nl2018-02">Neem deel aan onze gemeenschap van vrijheidsstrijders</a>
</p>
<hr/>
</body>
<sidebar promo="about-fsfe"/>
<date>
<original content="2018-02"/>
</date>
<followup>donate</followup>
<tags>
<tag key="newsletter"/>
<tag key="barcelona">Barcelona</tag>
<tag key="ilovefs">I love Free Software</tag>
<tag key="ayc">Vraag het uw kandidaten</tag>
<tag key="pmpc"/>
</tags>
<author id="albers"/>
<translator>André Ockers</translator>
</html>