Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
fsfe-website/news/podcast/episode-special-1.nl.xhtml

89 lines
5.6 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2020-04-24" type="podcast">
<version>1</version>
<head>
<title>Software Freedom Podcast Special over GNU Health met Dr. Luis Falcón en Dr. Axel Braun</title>
</head>
<body>
<h1>Software Freedom Podcast Special over GNU Health met Dr. Luis Falcón en Dr. Axel Braun</h1>
<p newsteaser="yes">
Voor onze Software Freedom Podcast praten we met mensen die inspirerende ideeën over softwarevrijheid hebben. In deze speciale aflevering praten we met Dr. Luis Falcón en Dr. Axel Braun over het vrije gezondheids- en ziekenhuissysteem GNU Health.</p>
<p>Omdat we deze podcast deze keer helaas op afstand moesten doen kunnen we niet hetzelfde niveau van geluidskwaliteit bieden als u van ons gewend bent. We verontschuldigen ons hiervoor en zullen voor komende afleveringen kijken naar
betere oplossingen voor opnames op afstand.</p>
<audio-player />
<p>
In deze speciale aflevering van de Software Freedom Podcast praten we over enkele voordelen van <a href=" https://www.gnuhealth.org">GNU Health</a> en hoe dit vrije gezondheids- en ziekenhuisinformatiesysteem helpt en kan helpen bij de huidige Covid-19 pandemie. Onze gasten zijn Dr. Luis Falcón, auteur van GNU Health en Dr. Axel Braun, die de eerste live-CD van GNU Health heeft gepubliceerd. We ontdekken hoe en waarom Dr. Luis Falcón op het idee voor de software kwam en wat de volgende stappen zijn in de ontwikkeling van GNU Health, hoe het gefinancierd wordt en waar het al gebruikt wordt. Samen spreken we over het belang van een vrij gezondheid- en ziekenhuisinformatiesysteem en waarom <a href="https://publiccode.eu/">publieke code</a> essentieel is in de publieke gezondheidszorg tijdens de Covid-19-crisis en daarna. Dit is de perfecte aflevering om een overzicht te krijgen van hoe belangrijk Vrije Software in de huidige situatie en vooral in ziekenhuizen en het publieke gezondheidssysteem is.</p>
<figure>
<img src="/picturebase/graphics/logos/GNUHealth-800px.jpg" alt="Het logo van GNU Health (GH)" />
<figcaption>GNU Health – the free health and hospital information system ("GNU Health: het vrije gezondheids- en ziekenhuisinformatiesysteem", vert.)</figcaption>
</figure>
<p>Lees meer:</p>
<ul>
<li><a href="https://www.gnuhealth.org/#/about">GNU Health</a></li>
<li><a href="https://meanmicio.org/2020/03/31/tackling-the-beast-using-gnu-health-to-help-the-fight-against-the-covid-19-pandemic/">"Tackling the Beast: Using GNU Health to help the fight against the COVID-19 pandemic"</a></li>
<li><a href="https://www.youtube.com/watch?v=NBFzCJvzgL0">GNU Health in 5 Minutes</a></li>
<li><a href="https://publiccode.eu/">”Public Money? Public Code!” For more background information on public code in the public administrations</a></li>
<li> <a href="https://fsfe.org/news/2020/news-20200408-01.html">COVID-19 Hackathons: Only Free Software creates global solutions</a></li>
<li> <a href="https://fsfe.org/news/2020/news-20200403-01.html">FSFE Supporters write about Free Software for remote working</a></li>
<li><a href="https://fsfe.org/news/2020/news-20200330-01.html">Freeware, Free Software and the Corona Virus Crisis – Choose your tools wisely!</a></li>
<li><a href="https://fsfe.org/news/2020/news-20200327-01.html">FSFE in times of Corona: How a virus affects us</a></li>
<li><a href="https://fsfe.org/about/basics/freesoftware">What is Free Software?</a></li>
<li><a href="https://fsfe.org/freesoftware/basics/4freedoms.html">The four freedoms of Free Software</a></li>
</ul>
<p>Als u deze aflevering leuk vond en bij wil dragen aan ons voortdurende werk voor softwarevrijheid, help ons dan alstublieft met een <a href="https://my.fsfe.org/donate/">donatie</a>.</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="podcast">Software Freedom Podcast</tag>
<tag key="tools">gereedschappen</tag>
</tags>
<!-- Meta data for podcast, update with each episode! -->
<podcast>
<type>bonus</type> <!-- "bonus" for special episodes, no episode number then -->
<subtitle>Interview met Dr. Luis Falcón en Dr. Axel Braun over GNU Health, het vrije gezondheids- en ziekenhuisinformatiesysteem. De perfecte aflevering om een snel overzicht te krijgen van waarom Vrije Software tijdens een pandemie niet minder belangrijk is.</subtitle>
<duration>27:14</duration>
<episode></episode> <!-- leave empty if bonus/special episode (see <type>) -->
<!-- OPUS -->
<opus>
<url>https://download.fsfe.org/audio/podcast/SFP-special-1.opus</url>
<length>6634645</length> <!-- size of file in bytes -->
</opus>
<!-- MP3 -->
<mp3>
<url>https://download.fsfe.org/audio/podcast/SFP-special-1.mp3</url>
<length>22882045</length> <!-- size of file in bytes -->
</mp3>
<chapters>
<chapter start="0:00">Preface</chapter>
<chapter start="0:16">Welcome to the podcast</chapter>
<chapter start="0:47">Introduction of Dr. Luis Falcón and Dr. Axel Braun</chapter>
<chapter start="01:33">Interview with Dr. Luis Falcón and Dr. Axel Braun</chapter>
<chapter start="26:10">Closing words</chapter>
<chapter start="26:44">Outro</chapter>
</chapters>
</podcast>
<discussion href="https://community.fsfe.org/t/software-freedom-podcast-special-about-gnu-health-with-dr-luis-falcon-and-dr-axel-braun/433" />
<image url="https://fsfe.org/picturebase/graphics/logos/GNUHealth-800px.jpg" />
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->