Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
fsfe-website/news/podcast/episode-4.nl.xhtml

75 lines
3.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2020-01-21" type="podcast">
<version>1</version>
<head>
<title>Software Freedom Podcast #4 over REUSE met Carmen Bianca Bakker</title>
</head>
<body>
<h1>Software Freedom Podcast #4 over REUSE met Carmen Bianca Bakker</h1>
<p newsteaser="yes">
In de maandelijkse Software Freedom Podcast praten we met mensen die inspirerende ideeën hebben over softwarevrijheid. In deze aflevering praten we met Carmen Bianca Bakker over het REUSE-project. Hiermee gaan we in op het erg brede onderwerp softwarelicenties, de problemen die daarmee verbonden zijn en die REUSE met drie eenvoudige stappen kan oplossen.
</p>
<audio-player />
<p>
Met de eerste aflevering van 2020 en de vierde aflevering van de Software Freedom Podcast hebben we ons gericht op het brede en soms ingewikkelde onderwerp softwarelicenties. Hiervoor hebben we Carmen Bianca Bakker uitgenodigd, die samen met Max Mehl aan het <a href= "https://reuse.software">REUSE-project</a> werkt. Het REUSE-project helpt bij de licenties van software door het invoegen van licenties voor zowel mensen als machines gemakkelijk te maken. Samen met Carmen gingen we in discussie over de problemen die te maken hebben met licenties en praten we over het REUSE-gereedschap en de volgende stappen in haar ontwikkeling.
</p>
<p>Lees meer:</p>
<ul>
<li><a href="https://reuse.software/">REUSE</a></li>
<li><a href="https://git.fsfe.org/reuse/">REUSE Git pakketbronnen</a></li>
<li><a href="https://github.com/fsfe/reuse-tool">REUSE-gereedschap</a></li>
<li><a href="https://fsfe.org/freesoftware/basics/4freedoms.html">De vier vrijheden van Vrije Software</a></li>
<li><a href="https://fsfe.org/about/basics/freesoftware">Wat is Vrije Software?</a></li>
</ul>
<p>Als u deze aflevering leuk vond en ons werk wil steunen overweeg dan alstublieft om ons te helpen met een <a href="https://my.fsfe.org/donate">donatie</a>.</p>
</body>
<tags>
<tag key="front-page"/>
<tag key="podcast">Software Freedom Podcast</tag>
<tag key="reuse">REUSE</tag>
</tags>
<!-- Meta data for podcast, update with each episode! -->
<podcast>
<subtitle>Interview with Carmen Bianca Bakker about REUSE. The perfect episode for a quick overview of software licensing and how to adopt REUSE</subtitle>
<duration>23:20</duration>
<episode>4</episode> <!-- number of episode -->
<!-- OPUS -->
<opus>
<url>https://download.fsfe.org/audio/podcast/SFP004.opus</url>
<length>5744563</length> <!-- size of file in bytes -->
</opus>
<!-- MP3 -->
<mp3>
<url>https://download.fsfe.org/audio/podcast/SFP004.mp3</url>
<length>19608162</length> <!-- size of file in bytes -->
</mp3>
<chapters>
<chapter start="0:00">Welcome to the podcast</chapter>
<chapter start="0:32">Introduction of Carmen Bianca Bakker</chapter>
<chapter start="00:45">Interview with Carmen Bianca Bakker about REUSE</chapter>
<chapter start="22:34">Closing words</chapter>
</chapters>
</podcast>
<discussion href="https://community.fsfe.org/t/software-freedom-podcast-4-about-reuse-with-carmen-bianca-bakker/394" />
<image url="https://fsfe.org/graphics/podcast-logo.png" />
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->