Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

122 lines
3.5 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Bullet Points on Saving the CII Directive</title>
</head>
<body>
<center>[
<a href="/activities/swpat/swpat.html">Introduction</a>
| <a href="/activities/swpat/background.html">Background</a>
| <a href="/activities/swpat/status.html">Status</a>
| <a href="/activities/swpat/documents.html">Further Reading</a>
]
</center>
<center><h1>Free Software Foundation Europe:<br />
Speerpunten voor het redden van de CII Directive</h1></center>
<p>
Onthouden is niet neutraal, het betekent het gewoonweg
ondersteunen van de text van de Raad.
</p>
<p>
De text van de Raad negeert de eerste lezing en plaatst geen
effective limiet op de mate van patenteerbaarheid.
</p>
<p>
Interoperabiliteit amendementen kunnen maar één klasse van
problemen oplossen. Wij prefereren het amandement van Erika
Mann over die van Kauppi, maar het voorkomen van het gehele
software patenten probleem zou een veel beter gebruik zijn
van deze kans.
</p>
<p>
"Computer-implemented inventions" (computer geïmplenteerde
uitvindingen), is een wijde term:
</p>
<ul>
<li>
Het omvat "high-tech" innovaties als medische apparatuur
en ABS remsystemen voor in auto's. We verwerpen het
patenteren van "high-tech" innovaties NIET.
</li>
<li>
Het omvat ook standaard manieren voor het gebruik van een
computer: zakelijke gebruiken, manieren van communicatie,
informatie delen, en voor informatie weergeven. Deze
dingen verwerpen wij ("software patenten")
</li>
</ul>
<p>
De Buzek-Rochard amendementen staan patenten op high-tech
innovaties toe, maar voorkomen software patenten door
patenteerbaarheid te beperken tot "toegepaste natuurlijke
wetenschap" (tastbare dingen, niet al het denkbare).
</p>
<p>
Patenten zorgen niet dat banen in Europa blijven. Bedrijven
uit de VS zijn hun IT banen naar lage-lonen landen aan het
verhuizen. Gartner Group bericht dat IT banen met 16%
vermindert zijn in de afgelopen 3 jaar.
</p>
<p>
Een recent onderzoek van de BSA bevestigd dat
"computer-implemented inventions" een term is voor wat in de
VS gewoonlijk 'software patenten' wordt genoemd. Hierom,
minachtend dat ze niets anders produceren dan software,
heeft SAP pagina grote advertenties in de European Voice
geplaatst vragend om "computer-inplemented invention"
patenten. Deze week 2 en vorige week ook 2.
</p>
<p>
Europeese patenten zijn alleen toepasbaar tegen
Europeanen. Ze zijn niet toepasbaar in de VS; daarvoor is
een patent uit de VS nodig, en ze zijn al beschikbaar voor
Europeanen. 73% van de Europeese software patenten zijn
uitgegeven aan niet-Europese bedrijven.
</p>
<p>
Deze richtlijn zal het patenteerbaar maken van software
toestaan, niet omdat het hiervoor een duidelijke
omschrijving bevat, maar omdat het zich berust op
ongedefiniërde termen ("technical", "technical
contribution", e.a.), omdat het zich berust op grammaticale
trucks als "software as such", en omdat het vertrouwt op
betekenisloze classificaties als "pure software". Dit is
niet hoe de EU richtlijn kwaliteit zou moeten zijn.
</p>
<p>
Om deze richtlijn een richtlijn voor "high-tech" innovaties
te maken en niet the software patent richtlijn die het nu
is, vragen we U om voor de Buzek-Rochard amendementen te
stemmen.
</p>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->