Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

parliamentary-questions-eu.sv.xhtml 2.0KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>PDFreaders - Parlamentsfrågor</title>
 5. </head>
 6. <body id="pdfreaders">
 7. <p id="category"><a href="pdfreaders.html">Free Software PDF Readers</a></p>
 8. <h1>Parliamentary questions</h1>
 9. <p>Frågor för skriftligt besvarande
 10. till kommissionen
 11. Artikel 117 i arbetsordningen<br />
 12. Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE) , Françoise Castex (S&amp;D) , Marietje
 13. Schaake (ALDE) , Christian Engström (Verts/ALE) and Francisco Sosa Wagner
 14. (NI)<br />
 15. <a
 16. href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011
 17. -011374+0+DOC+XML+V0//EN&amp;language=EN">Copyright: European Union, 2011 -
 18. Source: European Parliament</a></p>
 19. <blockquote>
 20. <p>Många av EU:s offentliga webbplatser hänvisar till generisk programvara,
 21. t.ex. Acrobat Reader, som det enda möjliga sättet att läsa pdf-filer, och
 22. tillhandahåller en nedladdningslänk. Detta är ett fall av direktreklam utförd av
 23. offentliga institutioner, något som ger ett företag en konkurrensfördel när det
 24. säljer sina produkter.</p>
 25. <ol>
 26. <li>På hur många av kommissionens egna webbsidor finns det i dag sådan
 27. reklam?</li>
 28. <li>Kan kommissionen tillhandahålla länkar till dessa sidor, liksom namnen på de
 29. EU-institutioner som har sådan reklam på sina webbplatser?</li>
 30. <li>Vilka är kommissionens skäl (t.ex. ekonomisk vinst, avsaknad av annan
 31. fungerande programvara, osv.) för att göra reklam för just denna programvara som
 32. det enda möjliga sättet att läsa pdf-filer?</li>
 33. <li>Har de institutioner som har sådan reklam på sin webbplats angett om de
 34. tidigare har prövat andra pdf-läsare? Vilken programvara nämnde de i så
 35. fall?</li>
 36. <li>Vilka åtgärder vidtar kommissionen för att lösa detta problem för a)
 37. kommissionens egen webbplats, och b) webbplatser som tillhör medlemsstaternas
 38. offentliga institutioner?</li>
 39. </ol>
 40. </blockquote>
 41. </body>
 42. <timestamp>$Date: 2011-12-09 15:52:05 +0100 (Fri, 09 Dec 2011) $ $Author:
 43. Eszter $</timestamp>
 44. </html>