Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

103 lines
4.0KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Lexues PDF-sh - Shembull letre</title>
 5. </head>
 6. <body id="pdfreaders">
 7. <p id="category"><a href="pdfreaders.html">Lexues PDF-sh Software i Lirë</a></p>
 8. <h1>Shembull letre për t’ua shkruar institucioneve</h1>
 9. <!-- Commented out references to the FSFE
 10. <p class="image half">
 11. <img src="/graphics/logo.png" alt="FSFE logo" />
 12. </p>
 13. <p class="half last">
 14. Free Software Foundation Europe e.V.<br/>
 15. Linienstr. 141<br/>
 16. 10115 Berlin<br/>
 17. Germany
 18. </p>
 19. -->
 20. <p class="half last">
 21. Emri juaj<br/>
 22. Adresa juaj<br/>
 23. Qyteti juaj<br/>
 24. Vendi juaj
 25. </p>
 26. <p>
 27. Emri i institucionit<br/>
 28. Adresa postare<br/>
 29. Vendi
 30. </p>
 31. <p>I dashur Z. ose E dashur Znj.,</p>
 32. <p>
 33. Subjekt: Reklamim software-i pronësor në sajtin tuaj
 34. </p>
 35. <p>
 36. Kemi <!-- Commented out because buglist will soon be closed
 37. received a <a
 38. href="/campaigns/pdfreaders/buglist.html">report that your
 39. institution</a> -->
 40. parë se institucioni juaj reklamon një program që është
 41. software pronësor. Në rastin në fjalë, ju u këshilloni
 42. përdoruesve të sajtit tuaj të shkarkojnë lexuesin pronësor
 43. të PDF-ve <var>PDFREADER</var> prej <var>KOMPANISË</var>, për shembull
 44. te <var>URL</var> <!-- for the rare cases they promote Foxit or
 45. another reader we can add that here -->. Edhe pse ky program
 46. është falas, është reklamë për një kompani të caktuar, njësoj si reklamat
 47. për një provë falas makine përbën reklamë për prodhuesin e saj. Ndaj
 48. me këtë reklamë ju favorizoni një kompani dhe software prej saj, kundrejt
 49. gjithkujt tjetër në treg, në dëm të konkurrencës në tregun e software-it.
 50. </p>
 51. <p>
 52. Një zgjidhje për këtë është heqja e reklamës nga sajti juaj.
 53. Te http://fsfe.org/campaigns/pdfreaders/petition.html
 54. mund të gjeni një listë organizmash, kompanish dhe individësh
 55. që e përkrahin këtë kërkesë përmes nënshkrimit të "Peticionit
 56. Për Heqje Reklamash Software-i Pronësor Në Sajte Publikë". Duke
 57. përqafuar PDF <a href="/activities/os/def.html">Standardi të Hapur</a>,
 58. bëni të mundur që dokumentet tuaja të mund të hapen nga krejt programet
 59. që sendërtojnë standardin PDF, pavarësisht nga cili tregtues. Nëse
 60. dëshironi t’u ofroni vizitorëve udhëzime, ju këshillojmë të paraqitni
 61. disa lexues PDF, duke thënë diçka pak a shumë të tillë "që të hapni
 62. këtë kartelë PDF, ju duhet një lexues PDF-sh. Mund të shkarkoni
 63. një nga programet vijues (lista nuk është shteruese)". Që të dy alternativat
 64. janë shumë më të paanshme se sa rekomandimi i vetëm një lexuesi të krijuar
 65. nga një kompani.
 66. </p>
 67. <p>
 68. Te http://www.pdfreaders.org/ mund të gjeni disa shembuj lexuesish PDF
 69. që mund t’i tregonit në sajtin tuaj. Krejt lexuesit e treguar atje janë
 70. Software i Lirë, që do të thotë gjithkush është i lirë t’i përdorë
 71. për çfarëdo qëllimi, të studiojë se si punojnë, t’ua japë të tjerëve, me
 72. ose pa pagesë, dhe të përmirësojë programin. Këta lexues janë të pavarur
 73. nga ndonjë tregtues, dhe çdo kompani mund ta shesë programin, t’ia përshtatë
 74. zgjidhjeve të veta, ose ta bëjë software-in pjesë të shërbimeve që ofron.
 75. </p>
 76. <p>
 77. Nëse keni ndonjë pyetje, ose dëshironi të mësoni më tepër mbi Software-in
 78. e Lirë dhe Standardet e Hapura në përgjithësi, jemi të gatshëm t’ju ofrojmë
 79. mbështetjen tonë të plotë.
 80. </p>
 81. <p>
 82. Përshëndetje të ngrohta,<br />
 83. <!-- Commented out references to the FSFE
 84. Karsten Gerloff<br />
 85. President, Free Software Foundation Europe
 86. -->
 87. Nënshkrimi juaj
 88. </p>
 89. </body>
 90. <timestamp>$Date: 2010-10-15 13:30:29 +0200 (Fri, 15 Oct 2010) $ $Author: mk $</timestamp>
 91. </html>