Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

70 lines
3.8 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>PDFreaders - scrisoare-șablon</title>
 5. </head>
 6. <body id="pdfreaders">
 7. <p id="category"><a href="pdfreaders.en.html">Free Software PDF Readers</a></p>
 8. <h1>Scrisoare-șablon adresată instituțiilor</h1>
 9. <!-- Commented out to remove FSFE references
 10. <p class="image half">
 11. <img src="/graphics/logo.png" alt="FSFE logo" />
 12. </p>
 13. <p class="half last">
 14. Free Software Foundation Europe e.V.<br/>
 15. Linienstr. 141<br/>
 16. 10115 Berlin<br/>
 17. Germany
 18. </p>
 19. -->
 20. <p class="half last">
 21. Your name<br/>
 22. Your address<br/>
 23. Your city<br/>
 24. Your country
 25. </p>
 26. <p>
 27. Numele instituției<br/>
 28. Adresa poștală<br/>
 29. Țara
 30. </p>
 31. <p>Stimată Doamnă/Stimate Domnule,</p>
 32. <p>Subiect: Existența reclamelor la software proprietar pe site-ul Dvs. web</p>
 33. <!-- TODO: remove reference to the bug list -->
 34. <p>Fundația noastră a primit <a href="/campaigns/pdfreaders/buglist.html">o înștiințare că instituția Dvs.</a> face reclamă
 35. unui program din categoria software-ului proprietar. În cazul în speță,
 36. recomandați utilizatorilor site-ului Dvs. web să descarce cititorul proprietar de fișiere PDF <var>PDFREADER</var> de la <var>COMPANY</var>, ca de exemplu la adresa <var>URL</var><!-- pentru cazul rar în care promovează
 37. Foxit sau alt reader putem adăuga aici-->. Chiar dacă acest program este gratuit, el constituie reclamă pentru o anumită companie - la fel cum a oferi o cursă gratuită cu o anumită marcă de automobil constituie reclamă pentru producătorul său. Prin acest anunț, instituția Dvs. favorizează o anumită companie și programele produse de ea, în detrimentul tuturor celorlalți competitori, influențând negativ concurența pe piața de software.</p>
 38. <p>O soluție a acestei probleme ar fi să îndepărtați reclama de pe site-ul Dvs. web. La adresa http://fsfe.org/campaigns/pdfreaders/petition.html puteți găsi o listă a organizațiilor, firmelor și persoanelor fizice care sprijină această cerere prin semnarea „Petiției pentru eliminarea reclamei la software proprietar de pe website-urile publice”. Atunci când ați decis să folosiți fișiere PDF, un <a href="/activities/os/def.html">Standard Deschis</a>, v-ați asigurat că documentele Dvs. pot fi citite cu orice program care implementează standardul PDF, indiferent de compania care îl vinde. Dacă doriți să oferiți ajutor utilizatorilor site-ului Dvs. web, vă recomandăm să indicați mai multe cititoare de fișiere PDF, spunând ceva gen
 39. „pentru a deschide acest fișier PDF, aveți nevoie de un program specializat.
 40. Puteți descărca unul dintre următoarele (lista nu este completă):”. Ambele alternative sunt mult mai corecte decât indicarea unui anumit produs, al unei anumite companii.</p>
 41. <p>La adresa http://www.pdfreaders.org puteți găsi exemple de programe cititoare de fișiere PDF pe care le puteți menționa pe website-ul Dvs. Toate programele menționate aici sunt Software Liber, ceea ce înseamnă că oricine este liber să le folosească (în orice scop), să studieze cum funcționează, să le ofere altora (gratis sau contra unei sume de bani) și să le îmbunătățească. Aceste programe sunt independente de un anume vânzător, deci orice firmă poate vinde programul, îl poate adapta la produsele sale sau îl poate integra în serviciile pe care le oferă.</p>
 42. <p>Dacă aveți întrebări sau dacă doriți să aflați mai multe despre Software Liber și Standarde Deschise în general, vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi ajutor complet.</p>
 43. <p>
 44. Cu stimă,<br />
 45. <!-- Commented to remove references to the FSFE
 46. Karsten Gerloff<br />
 47. Președinte al Free Software Foundation Europe -->
 48. Your signature
 49. </p>
 50. </body>
 51. <timestamp>$Date: 2010-10-15 13:30:29 +0200 (Fri, 15 Oct 2010) $ $Author: mk $</timestamp>
 52. </html>