Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

buglist.sq.xhtml 1.6KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>Listë rastesh - Lexues PDF Software i Lirë - FSFE</title>
 5. </head>
 6. <body class="full-width">
 7. <p id="category"><a href="pdfreaders.html">Lexues PDF Software i Lirë</a></p>
 8. <h1>Listë e rasteve të parashtruar</h1>
 9. <p id="introduction">
 10. Institucione publike reklamojnë përditë në sajtet e tyre software jo të lirë.
 11. Me ndihmën e <a href="http://fellowship.fsfe.org/">anëtarëve tanë shok</a>
 12. dhe qindra veprimtarë të tjerë të Software-it të Lirë, kemi grumbulluar
 13. gjatë një muaji raporte që prekin <!--number--> institucionet vijuese.
 14. Në këtë faqe mund të ndiqni përparimin e bërë në përpjekjen për t’i bërë
 15. institucionet publike të heqin reklamën e padrejtë për software jo të lirë.<br/>
 16. Përparim: <solved/> / <bugs/> = <globalpct/>%.</p>
 17. <h2>Tregues vendesh</h2>
 18. <ol>
 19. <dynamic-index/>
 20. </ol>
 21. <dynamic-content/>
 22. </body>
 23. <text id="institution-name">Emri i institucionit</text>
 24. <text id="institution-address">Adresa postare</text>
 25. <text id="institution-url">URL-ja e reklamës</text>
 26. <text id="opened">Rast i hapur</text>
 27. <text id="closed">Rast i mbyllur</text>
 28. <text id="name">Raportuar nga</text>
 29. <text id="group">Grup</text>
 30. <text id="closedby">Mbyllur nga</text>
 31. <text id="comment">Koment</text>
 32. <text id="link">Lidhje</text>
 33. <timestamp>$Date: 2010-10-18 12:09:31 +0200 (Mon, 18 Oct 2010) $ $Author: maelle $</timestamp>
 34. </html>
 35. <!--
 36. Local Variables: ***
 37. mode: xml ***
 38. End: ***
 39. -->