Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

61 lines
2.7 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html newsdate="2015-03-24">
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Wereldwijd meer dan 50 evenementen over Open Standaarden</title>
 6. </head>
 7. <body>
 8. <h1>Wereldwijd meer dan 50 evenementen over Open Standaarden</h1>
 9. <p>Op 25 maart wordt dit jaar Document Vrijheidsdag gehouden en,
 10. afhankelijk van uw tijdzone kan het al begonnen zijn. Document Vrijheidsdag is de
 11. wereldwijde campagne voor de bevrijding van documenten door lokale groepen over de
 12. hele wereld. Tot dusver hebben meer dan 50 groepen hun evenementen geregistreerd die
 13. plaatsvinden in meer dan 25 landen in Azië, Europa, Afrika, Zuid- en Noord-Amerika.</p>
 14. <p>Open Standaarden zijn cruciaal om zeker te zijn dat verschillende computersystemen
 15. samen kunnen werken en dat gebruikers toegang hebben tot documenten, onafhankelijk van het
 16. computerplatform of apparaat dat zij gebruiken. Zij zijn de basis van het internet, het
 17. wereldwijde web en allerlei technische communicatie.</p>
 18. <p>Ieder jaar lichten mensen op de laatste woensdag van maart en de dagen daaromheen deze
 19. belangrijke aspecten van onze digitale soevereiniteit uit door Document Vrijheidsdag te vieren. In 2015
 20. wordt Document Vrijheidsdag over de hele wereld gevierd tussen dinsdag de 24e, 12 uur UTC tot
 21. donderdag, 12 uur UTC. Het pad van de zon volgend vinden de eerste evenementen plaats in Japan,
 22. Taiwan en India, gevolgd door meer dan 20 evenementen in Europa, 1 in Afrika en meer dan 20 in Noord- en
 23. Zuid-Amerika. Opgeteld maken al deze evenementen DFD tot de grootste campagne om Open Standaarden
 24. te promoten op een lokaal niveau.</p>
 25. <p>En Document Vrijheidsdag groeit zelfs verder: in de afgelopen jaren heeft
 26. DFD een eigen kijk op technologische grenzen en vrijheden onder sociale aspecten
 27. ontwikkeld. Meer en meer wordt Document Vrijheidsdag een dag om politieke aandacht
 28. te vragen; ook op nationaal of wereldwijd niveau. In 2015 zullen verschillende organisaties
 29. Document Vrijheidsdag gebruiken om politieke statements te publiceren en te verspreiden.
 30. Als u niet in de buurt bent van een evenement of geen tijd hebt om langs te komen,
 31. kijk dan uit naar #DFD2015 in het nieuws, in blogs en media; neem deel en help om de wereld
 32. in vrijheid te verbinden.</p>
 33. <p>U kan nog steeds deelnemen: gebruik deze dag om uw vrienden of collega's uit te
 34. nodigen voor een drankje of een koffiepauze en vertel hen over de internationale dag van
 35. Open Standaarden en waarom deze belangrijk zijn voor u - en voor iedereen.</p>
 36. </body>
 37. <tags>
 38. <tag key="front-page">voorpagina</tag>
 39. <tag key="dfd">Document Vrijheidsdag</tag>
 40. </tags>
 41. <translator>André Ockers</translator>
 42. </html>