Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
Non puoi selezionare più di 25 argomenti Gli argomenti devono iniziare con una lettera o un numero, possono includere trattini ('-') e possono essere lunghi fino a 35 caratteri.
 
 
 
 
 
 

278 righe
7.3 KiB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <head>
 4. <title>FSFE - tietoja kääntäjille - sanaluettelo</title>
 5. </head>
 6. <body>
 7. <h1>Sanaluettelo käännöksille</h1>
 8. <h2>Erityistermit ja niiden käännökset</h2>
 9. <p>
 10. Yritämme käyttää sovittuja käännöksiä seuraaville englanninkielisille
 11. termeille varmistaaksemme yhtenäisen kielen käytön:
 12. </p>
 13. <p>
 14. </p>
 15. <table class="wordlist">
 16. <tr>
 17. <th>English</th>
 18. <th>suomi (Finnish)</th>
 19. <th>remark</th>
 20. </tr>
 21. <tr>
 22. <td>associate organisation</td>
 23. <td>kumppanuusjärjestö</td>
 24. <td>&#160;</td>
 25. </tr>
 26. <tr>
 27. <td>chapter</td>
 28. <td>&#160;</td>
 29. <td>(in the meaning of a legal entity of the FSFE)</td>
 30. </tr>
 31. <tr>
 32. <td>compulsory licensing</td>
 33. <td>&#160;</td>
 34. <td>&#160;</td>
 35. </tr>
 36. <tr>
 37. <td>contributor</td>
 38. <td>hyväntekijä;</td>
 39. <td>(sponsoring level)</td>
 40. </tr>
 41. <tr>
 42. <td>coordinator</td>
 43. <td>koordinaattori</td>
 44. <td>(the coordinator of a project or a country team of the FSFE)</td>
 45. </tr>
 46. <tr>
 47. <td>copyright</td>
 48. <td>tekijänoikeus</td>
 49. <td>&#160;</td>
 50. </tr>
 51. <tr>
 52. <td>crypto card</td>
 53. <td>salauskortti</td>
 54. <td>&#160;</td>
 55. </tr>
 56. <tr>
 57. <td>deputy coordinator</td>
 58. <td>&#160;</td>
 59. <td>(the second coordinator of a project or a country team of the
 60. FSFE)</td>
 61. </tr>
 62. <tr>
 63. <td>Directorate-General (DG)</td>
 64. <td>&#160;</td>
 65. <td>(the <a
 66. href="http://en.wikipedia.org/wiki/Directorate-General">governmental
 67. department</a> in the European Union)</td>
 68. </tr>
 69. <tr>
 70. <td>Executive Director</td>
 71. <td>&#160;</td>
 72. <td>&#160;</td>
 73. </tr>
 74. <tr>
 75. <td>European Commission</td>
 76. <td>&#160;</td>
 77. <td>&#160;</td>
 78. </tr>
 79. <tr>
 80. <td>European Council</td>
 81. <td>Eurooppa-neuvosto</td>
 82. <td>&#160;</td>
 83. </tr>
 84. <tr>
 85. <td>European Court</td>
 86. <td>Euroopan yhteisöjen tuomioistuin</td>
 87. <td>&#160;</td>
 88. </tr>
 89. <tr>
 90. <td>European Patent Office</td>
 91. <td>&#160;</td>
 92. <td>&#160;</td>
 93. </tr>
 94. <tr>
 95. <td>executive commitee</td>
 96. <td>&#160;</td>
 97. <td>&#160;</td>
 98. </tr>
 99. <tr>
 100. <td>extended executive commitee</td>
 101. <td>&#160;</td>
 102. <td>&#160;</td>
 103. </tr>
 104. <tr>
 105. <td>Fellow</td>
 106. <td>Fellow-jäsen</td>
 107. <td>&#160;</td>
 108. </tr>
 109. <tr>
 110. <td>Fellowship</td>
 111. <td>&#160;</td>
 112. <td>&#160;</td>
 113. </tr>
 114. <tr>
 115. <td>Free Software</td>
 116. <td>vapaa ohjelmisto</td>
 117. <td>&#160;</td>
 118. </tr>
 119. <tr>
 120. <td>Free Software community</td>
 121. <td>vapaiden ohjelmistojen yhteisö</td>
 122. <td>&#160;</td>
 123. </tr>
 124. <tr>
 125. <td>Freedom Party</td>
 126. <td>&#160;</td>
 127. <td>&#160;</td>
 128. </tr>
 129. <tr>
 130. <td>General Assembly (GA)</td>
 131. <td>&#160;</td>
 132. <td>The highest organ in the FSFE.</td>
 133. </tr>
 134. <tr>
 135. <td>GNU Project</td>
 136. <td>GNU-projekti</td>
 137. <td>&#160;</td>
 138. </tr>
 139. <tr>
 140. <td>hub</td>
 141. <td>&#160;</td>
 142. <td>(in the meaning of the central legal entity of the FSFE, as opposed
 143. to the chapters)</td>
 144. </tr>
 145. <tr>
 146. <td>"intellectual property"</td>
 147. <td>&#160;</td>
 148. <td>always put in quotes!</td>
 149. </tr>
 150. <tr>
 151. <td>mailing list</td>
 152. <td>sähköpostilista</td>
 153. <td>&#160;</td>
 154. </tr>
 155. <tr>
 156. <td>non-profit</td>
 157. <td>voittoa tavoittelematon</td>
 158. <td>&#160;</td>
 159. </tr>
 160. <tr>
 161. <td>patron</td>
 162. <td>suojelija</td>
 163. <td>(sponsoring level)</td>
 164. </tr>
 165. <tr>
 166. <td>President of the FSFE</td>
 167. <td>FSFE:n puheenjohtaja</td>
 168. <td>&#160;</td>
 169. </tr>
 170. <tr>
 171. <td>sister organisation</td>
 172. <td>sisarjärjestö</td>
 173. <td>&#160;</td>
 174. </tr>
 175. <tr>
 176. <td>software patent</td>
 177. <td>ohjelmistopatentti</td>
 178. <td>&#160;</td>
 179. </tr>
 180. <tr>
 181. <td>supporter</td>
 182. <td>tukija</td>
 183. <td>(sponsoring level)</td>
 184. </tr>
 185. <tr>
 186. <td>sustaining contributor</td>
 187. <td>ylläpitävä hyväntekijä</td>
 188. <td>(sponsoring level)</td>
 189. </tr>
 190. <tr>
 191. <td>trademark</td>
 192. <td>tavaramerkki</td>
 193. <td>&#160;</td>
 194. </tr>
 195. <tr>
 196. <td>UN World Summit on Information Society</td>
 197. <td>&#160;</td>
 198. <td>&#160;</td>
 199. </tr>
 200. </table>
 201. <h2>Boilerplate Texts</h2>
 202. <h3>For the Free Software Foundation Europe</h3>
 203. <h4>Press Release Footer</h4>
 204. <pre>
 205. Tietoja Free Software Foundation Europesta
 206. Free Software Foundation Europe (FSFE) on voittoa tavoittelematon,
 207. useissa Euroopan maissa aktiivisena toimiva ja monissa kansainvälisissä
 208. toiminnoissa mukana oleva kansalaisjärjestö. Pääsy ohjelmistoihin määrää,
 209. ketkä voivat osallistua digitaaliseen yhteiskuntaan. Free Software
 210. Foundation Europe (FSFE) tavoittelee ja on omistautunut vapaiden
 211. ohjelmistojen edistämiselle turvatakseen sekä tasa-arvoiset
 212. osallistumismahdollisuudet informaatioajassa että kilpailunvapauden.
 213. Vapaat ohjelmistot määrittelee vapaudet käyttää, tutkia, muokata ja
 214. kopioida. Tietoisuuden lisääminen näistä asioita, vapaiden ohjelmistojen
 215. turvaaminen poliittisesti ja juridisesti sekä ihmisille vapauksien
 216. tarjoaminen tukemalla vapaiden ohjelmistojen kehitystä ovat olleet
 217. FSFE:n keskeiset asiat perustamisvuodestaan 2001 lähtien.
 218. http://fsfe.org/
 219. </pre>
 220. <h4>Newsletter Footer</h4>
 221. <pre>
 222. Löydät luettelon kaikista FSFE:n uutiskirjeistä osoitteesta
 223. http://fsfe.org/news/newsletter.fi.html
 224. </pre>
 225. <h4>E-Mail Signature Line of Many Fellows</h4>
 226. <pre>
 227. Liity Fellowship-jäseneksi turvataksesi vapautesi! (http://fellowship.fsfe.org/index.fi.html)
 228. </pre>
 229. <h3>For the Freedom Task Force</h3>
 230. <h4>Press Release Footer</h4>
 231. <pre>
 232. About the Freedom Task Force
 233. The Freedom Task Force is an activity run by Free Software Foundation
 234. Europe to help people understand Free Software licensing and the
 235. opportunities it presents. We offer educational services, facilitate
 236. larger infrastructure activities and manage FSFE's legal affairs.
 237. Our goals are to share knowledge about Free Software law, to
 238. safeguard the interests of Free Software projects, to connect
 239. experts in this field and to help other groups achieve similar goals.
 240. We believe in positive, constructive dialogue and seek at all times
 241. to support the long-term sustainability of Free Software.
 242. </pre>
 243. </body>
 244. <timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
 245. </html>
 246. <!--
 247. Local Variables: ***
 248. mode: xml ***
 249. End: ***
 250. -->