Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 
fsfe-website/campaigns/valentine/2011/valentine-2011.nl.xhtml

225 lines
9.3 KiB

<html>
<head>
<title>
Ik ♥ de Vrije Software - Valentijnsdag 2011 - FSFE
</title>
</head>
<body>
<div style="text-align:center">
<a href="/campaigns/valentine/">
<img alt="I ♥ Free Software" src="/campaigns/valentine/valentine-2010.png"/>
</a>
</div>
<p id="introductie">
Valentijnsdag is een feest van de liefde, en het is een mooie dag om je liefde en dank te tonen aan de mensen achter alle
<a href="/about/basics/freesoftware.html">
de Vrije Software
</a>
initiatieven en organisatie. Waarom deze 14 februari er geen speciale dag van te maken en te tonen dat hun werk word gewaardeerd?
<br/>
Zie de
<a href="http://blogs.fsfe.org/maelle/?p=228">
rapportage
</a>
over Valentijnsdag 2011.
</p>
<identica/>
<h2>
Tijd om in actie te komen!
</h2>
<!-- only one sentence added compared to last year's "this time it's personal" -->
<p>
Achter elk Vrije Software initiatief en organisatie, zitten echte, gepassioneerde hard-werkende mensen. Laat ze zien dat je hun werk waardeert - het kan een groot verschil uitmaken! Sommige Vrije Software voorstanders hebben ons al verteld
<a href="#testimonials">
waarom ze van Vrije Software houden
</a>
. Kom en volg hun voorbeeld, verklaar je liefde aan Vrije Software!
</p>
<p>
Er zijn veel manieren om de liefde te verklaren... Hier zijn wat ideeën voor hoe je er voor je liefde voor Vrije Software uit kunt komen.
</p>
<ul>
<li>
Stuur actieve Vrije Software supporters een bedankje voor hun werk.
</li>
<li>
Microblog over waarom je van Vrije Software houd en tag de berichten met
<!-- [dont't translate the comment] link either to http://identi.ca/ilovefs or to the agregation of dents underneath-->
<strong>
<a href="http://identi.ca/ilovefs">
#ilovefs
</a>
</strong>
.
</li>
<li>
Omhels een ontwikkelaar (vraag eerst toestemming!)
</li>
<li>
Trakteer je favoriete ontwikkelaar op een drankje. Of koop er 1 voor iemand anders en terwijl je geniet, vertel hem of haar over je favoriete Vrije Software applicatie!
</li>
<li>
<a href="http://blogs.fsfe.org/mk/?p=399">
Verstuur een boek aan je favoriete donateur
</a>
en
<a href="http://wiki.fsfe.org/SupportPrograms">
ondersteun de FSFE
</a>
tegelijkertijd.
</li>
</ul>
<!-- [place for the RSS feed to have the news related to the tag #ilovefs if existing by monday] -->
<h2>
Liefde is onbetaalbaar...
</h2>
<!-- some phrasings retaken from 2010-->
<p>
… maar het kan bijdragen aan het gevecht voor je vrijheden.
<a href="/donate/donate.html">
Doneer aan de FSFE
</a>
of
<a href="http://wiki.fsfe.org/DonateToFreeSoftwareProjects">
een ander Vrije Software initiatief
</a>
om je dankbaarheid te tonen. Ze zijn afhankelijk van contributies om hun werk voort te zetten. Dus kijk bij je favoriete organisatie en maak een donatie. Je bent er van verzekerd dat ze ook van jou gaan houden.
</p>
<h2>
Toon je liefde
</h2>
<!-- unchanged paragraph-->
<h3>
Verspreidt de Vrije Software liefde
</h3>
<!-- unchanged paragraph - except sticker and first bullet point removed-->
<ul>
<li>
Draag Vrije Software shirts en sweaters. Als je nieuwe spullen nodig hebt, kun je
<a href="/order/order.html">
iets bij ons bestellen
</a>
, of van je favoriete Vrije Software project.
</li>
<li>
<a href="mailto:fellowship@fsfeurope.org">
Stuur ons foto's
</a>
van hoe jij je Vrije Software gevoel uitdrukt. We zullen ze op onze website publiceren, om een galerij van Vrije Software liefhebbers over de hele wereld te maken!
</li>
</ul>
<h3>
Op je website of blog
</h3>
<!-- only URL changed from http://fsfe.org/campaigns/valentine/2010/valentine-2010.html" to http://fsfe.org/campaigns/valentine/2011/valentine-2011.html" please take care to have the graphics in your language-->
<div class="copyable-code">
<img src="/campaigns/valentine/vd-i-love-fs-468x60.png" alt="Banner with hearts in modified FSFE logo saying “I love Free Software!”"/>
<textarea rows="3" cols="40">
<a href="http://fsfe.org/campaigns/valentine/2011/valentine-2011.html"><img src="http://fsfe.org/campaigns/valentine/vd-i-love-fs-468x60.png" style="border: 0 !important;" alt="I love Free Software!"/></a>
</textarea>
</div>
<div class="copyable-code">
<img src="/campaigns/valentine/vd-i-love-fs-358x60.png" alt="Banner with hearts saying “I love Free Software!”"/>
<textarea rows="3" cols="40">
<a href="http://fsfe.org/campaigns/valentine/2011/valentine-2011.html"><img src="http://fsfe.org/campaigns/valentine/vd-i-love-fs-358x60.png" style="border: 0 !important;" alt="I love Free Software!"/></a>
</textarea>
</div>
<div class="copyable-code">
<img src="/campaigns/valentine/vd-i-love-fs-150x90.png" alt="Banner with hearts saying “Show you love for Free Software – I love Free Software!”"/>
<textarea rows="3" cols="40">
<a href="http://fsfe.org/campaigns/valentine/2011/valentine-2011.html"><img src="http://fsfe.org/campaigns/valentine/vd-i-love-fs-150x90.png" style="border: 0 !important;" alt="I love Free Software!"/></a>
</textarea>
</div>
<div class="copyable-code">
<img src="/campaigns/valentine/vd-i-love-fs-trans-150x90.png" alt="Transparent heart with “I love Free Software! – Show your love”"/>
<textarea rows="3" cols="40">
<a href="http://fsfe.org/campaigns/valentine/2011/valentine-2011.html"><img src="http://fsfe.org/campaigns/valentine/vd-i-love-fs-trans-150x90.png" style="border: 0 !important;" alt="I love Free Software!"/></a>
</textarea>
</div>
<div class="copyable-code">
<img src="/campaigns/valentine/vd-i-love-fs-80x15.png" alt="Microbutton saying “#ilovefs”"/>
<textarea rows="3" cols="40">
<a href="http://fsfe.org/campaigns/valentine/2011/valentine-2011.html"><img src="http://fsfe.org/campaigns/valentine/vd-i-love-fs-80x15.png" style="border: 0 !important;" alt="I love Free Software!"/></a>
</textarea>
</div>
<p>
We hebben de plaatjes ook beschikbaar in schaalbare
<a href="/campaigns/valentine/valentine-2010.svg">
SVG formaten
</a>
als je aanpassingen wilt maken. We verwelkomen vertalingen van deze plaatjes: Stuur je vertalingen (die af zijn) naar
<a href="mailto:translators@fsfeurope.org">
translators@fsfeurope.org
</a>
om ze hier gepubliceerd te hebben.
</p>
<p>
<em>
Met dank aan Markus Meier voor het maken van de plaatjes!
</em>
</p>
<h2>
<span>
<a name="testimonials">
Waarom ze van vrije software houden
</a>
</span>
</h2>
<div class="testimonial">
<img src="/about/oberg/avatar.jpg"/>
<p>
"Op Valentijnsdag, verspreid het genootschap voor Vrije Cultuur en Software zijn liefde voor projecten zoals Audacity, Gimp, Inkscape en andere audiovisuele tools. Deze tools vormen het fundament van de infrastructuur dat nodig is om vrije cultuur te behouden en terwijl technisch gezien Vrije Cultuur onafhankelijk van Vrije Software kan bestaan, delen de twee bewegingen een gezamenlijke filosofie van vrijheden dat ze onafscheidelijk maakt. Zonder Vrije Software, zouden onze werkzaamheden zoveel moeilijker uit te voeren zijn en geen Vrije Cultuur project zou de volle vrijheid kunnen genieten zonder de infrastructuur van Vrije Software zoals eerder genoemd. Aan iedereen die deze infrastructuur ondersteund: dank u! We houden van jullie!"
<br/>
<strong>
Jonas Oberg,
<a href="http://www.ffkp.se/">
Genootschap van Vrije Cultuur en Software (Föreningen fri kultur och programvara)
</a>
</strong>
</p>
</div>
<div class="testimonial">
<img src="/campaigns/valentine/2011/Cornelius-Schumacher.jpg"/>
<p>
De Vrije Software staat centraal bij alles KDE en zonder de Vrije Software zou KDE software niet bestaan.
<br/>
KDE is overweldigend afhankelijk van contributies van vrijwilligers van over de hele wereld die, initieel, elkaar niet kennen. De Vrije Software maakt een sociaal contract mogelijk dat dit soort contributies mogelijk maakt, omdat onze vrijwilligers weten dat ze helpen met het creëren van een gezamenlijk goed dat door allen kan worden gedeeld.
<br/>
De Vrije Software en de gedeelde doelen die het maakt geven KDE ook zijn unieke non-hiërarchische meritocratische structuur. Zonder de principes van de Vrije Software, zou KDE gecentraliseerde controle van de software auteursrechten en, op zijn beurt, een stel leiders moeten aanstellen die de richting bepalen van de te maken software. Onze contribuanten zouden minder mogelijkheden hebben om nieuwe ideeën uit te proberen en te werken aan de dingen die zij belangrijk vinden en, boven alles, om Vrij te zijn.
<br/>
Zonder de Vrije Software, zou er geen KDE zijn. Vrije Software geeft KDE leven. KDE houd van de Vrije Software.
<br/>
<strong>
Cornelius Schumacher,
<a href="http://ev.kde.org">
Directeur van KDE e.V.
</a>
</strong>
</p>
</div>
<div class="testimonial">
<img src="/campaigns/valentine/2011/massimo_barbieri120.jpg"/>
<p>
"Een paar decennia geleden had het woord "Vrijheid" een heel andere betekenis dan vandaag de dag. We leven in een digitale samenleving in welke vele aspecten van ons leven en van onze Vrijheid, via een digitaal medium gebeuren. Door de volledige controle over onze software te hebben is daarom de enige manier om de volledige controle over onze Vrijheden te bewaren. Ik hou van de Vrije Software, omdat ik voor mijn Vrijheid zorg.
<br/>
<strong>
Massimo Barbieri, Lid van de
<a href="http://lug.42019.it/index.php/Pagina_principale">
LUG Scandiano
</a>
en
<a href="http://lug.42019.it/index.php/Pagina_principale">
Fellow van de FSFE
</a>
</strong>
</p>
</div>
</body>
<timestamp>
$Date: 2011-02-17 10:31:39 +0100 (Thu, 17 Feb 2011) $ $Author: maelle $
</timestamp>
<translator>Deborah Maayen</translator>.
</html>
<!-- Local Variables: *** mode: xml *** End: *** -->