Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

89 lines
3.5 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>
Nieuws - FSFE vraagt Microsoft om zijn
interoperabiliteitsinformatie zonder beperkingen vrij te geven
</title>
</head>
<body>
<h1>
FSFE vraagt Microsoft om zijn interoperabiliteitsinformatie
zonder beperkingen vrij te geven
</h1>
<p>
De Europese Commissie gaf Microsoft een boete van 899 miljoen
Euro voor anti-competitief gedrag door de toegang tot zijn
interoperabiliteitsinformatie te beperken door middel van
onredelijk hoge prijzen tot oktober 2007. Deze boete komt
bovenop eerdere boetes van 497 miljoen Euro en 280 miljoen Euro
die Europa reeds oplegde in hetzelfde onderzoek. Het totale
bedrag van de boetes bedraagt reeds 1.676 miljoen Euro.
</p>
<p>
"Microsoft is het laatste bedrijf dat nog actief promotie maakt
voor het gebruik van softwarepatenten om interoperabiliteit te
beperken. Zo'n gedrag kan niet meer getolereerd worden in onze
internetmaatschappij waar alle componenten, ongeacht hun
oorsprong, naadloos moeten kunnen samenwerken", zegt Georg
Greve, voorzitter van de Free Software Foundation Europe.
</p>
<p>
"Het idee dat interoperabiliteitsinformatie voor software
beperkt kan worden door middel van softwarepatenten is gewoon
onaanvaardbaar", vertelt Shane Coughlan, hoofd van FSFE's
Freedom Task Force. "De commissie erkent nu dit probleem, zij
begrijpen dat royalties op patenten de markt kunnen
verstoren. Wij moeten er voor zorgen dat zo'n verstoring van de
markt niet opnieuw voorkomt. Als Microsoft eerlijk wil handelen
moeten ze alle interoperabiliteitsinformatie voor haar producten
vrij van royalties verdelen."
</p>
<p>
"Microsoft misbruikt zijn monopolie om concurrentie en keuze te
verhinderen", zegt Jonas Oberg, vice-voorzitter van de Free
Software Foundation Europe. "De beslissing die de commissie
gisteren nam helpt om de situatie wat recht te trekken, maar
Microsoft plukt nog steeds de vruchten van zijn jarenlange
misbruiken. Onze acties zijn nodig om de vrije Europese
softwaremarkt te herstellen."
</p>
<p>
Achtergrond: <a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/318&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=EN&amp;guiLanguage=en">
Het persbericht van de Europese Commissie</a>.
</p>
<p>De Free Software Foundation Europe:</p>
<p class="aboutfsfe">
De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een
niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in
verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale
activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de
digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het
informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk
te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van
Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te
gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE
werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te
vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te
stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van
Vrije Software.<br/>
Extra informatie: <a href="/">https://fsfe.org</a>
</p>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->