fsfe-website/freesoftware/education/eduteam.nl.xhtml

67 lines
4.0 KiB
HTML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Team Educatie</title>
</head>
<body>
<div align="center">
<h2>Team Educatie</h2>
</div>
<a name="Introduction"/>
<h3>Introductie</h3>
<p>
Door het toenemend gebruik van informatietechnologie zijn softwarecompetenties cruciale vaardigheden in de moderne samenleving. Software is een essentieel deel van onze levens bij het communiceren, socialiseren en produceren. Studenten van alle leeftijden hebben in de meeste sectoren en industrietakken sterke IT-vaardigheden nodig om aan een baan te komen, productief en competitief te worden.
</p>
<p>
Vrije Software-applicaties bieden onderwijzers de beste gereedschappen. Ze zorgt voor overdraagbare vaardigheden en concepten gebaseerd op internationale open standaarden, in plaats van op bekendheid met afzonderlijke producten van bepaalde verkopers. Vrije Software in educatie houdt wetenschappelijke principes van participatie, samenwerking en peer review hoog en ontwikkelt zo toegevoegde leervaardigeden door het delen van kennis en prestaties tussen studenten. Het gebruik van Vrije Software moedigt ook een cultuur van deelname en doen aan in plaats van alleen maar consumeren.
</p>
<a name="mission"/>
<h3>Verklaring van de missie</h3>
<p>
Het doel van FSFE's Team Educatie is het om de voordelen van Vrije Software te delen met alle educatie-gerelateerde activiteiten en instituten. In overeenstemming met <a href="/about/principles">FSFE's zelfbeeld</a> zullen we het gebruik van Vrije Software in educatie in verschillende Europese landen op de politieke agenda brengen en overheden, leraren, studenten en hun ouders informeren over de voordelen van Vrije Software.
</p>
<p>
We zullen communicatie en samenwerking tussen deze groepen versterken en de dialoog tussen hen en Vrije Software-ontwikkelaars en -voorvechters tot stand brengen en uitbreiden. We zullen een juridisch raamwerk tot stand brengen die discriminatie van Vrije Software en haar gebruikers verbiedt en FSFE's uitgebreide expertise voor alle betrokken partijen beschikbaar maken.</p>
<a name="getinvolved"/>
<h3>Doe mee</h3>
<p>
Het team zoekt constant nieuwe vrijwilligers. Als u deel van ons team wilt uitmaken (dit betekent toewijding, niet alleen observeren) dan hebben we enkele vereisten:
</p>
<ul>
<li>
u beschikt over een diep begrip van Vrije Software
</li>
<li>
u bent het eens met de missieverklaring hierboven
</li>
<li>
een pré: eerder werk in dit veld;
</li>
<li>
u zou in Europa moeten wonen (bijv. <a href="http://www.gnu.org/education/">Noord-Amerika</a> en
<a href="http://www.fsfla.org/svnwiki/about/participate.en#mailman-listinfo-educacao-education">Latijns-Amerika</a>
hebben hun eigen inspanningen op het gebied van educatie, dus doe met hen mee als u daar woont).
</li>
</ul>
<p>
Neem contact met ons op via
<a href="mailto:edu-team@lists.fsfe.org">edu-team@lists.fsfe.org</a>.
</p>
</body>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->