fsfe-website/freesoftware/education/argumentation.cs.xhtml

96 lines
3.6 KiB
HTML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Evropská Nadace pro Svodobný software - Vzdělávání - Argumentace</title>
</head>
<body>
<div align="center">
<h2>Proč upřednostnit Svobodný software ve školách?</h2>
</div>
<p>
Ať již se jim to líbí nebo ne, učitelé nutí rodiče svých žáků,
aby domů zakoupili proprietární software, kdykoliv je
takový software zároveň používán i ve škole.
Tímto napomáhají rozdělování lidí na základě peněz a to přesto,
že Svobodný software používaný ve škole by bylo možno
přinést domů. Svobodný software vyznává zásady Velké
francouzské revoluce, které jsou shrnuty v heslech:
</p>
<ul>
<li>,,Liberté'': svoboda k užívání, svoboda ke kopírování,
upravování a Svobodný přístup ke zdrojovým kódům (můžete si
přečíst další dokumenty o základních svobodách
Svobodného software na stránce
<a href="/freesoftware/freesoftware.html">Co je Svobodný software?</a>)
</li>
<li>,,Égalité'': rovnost mezi uživateli (rodiny, školy),
jak jen to je mezi rodinami a školami možné. Se Svobodným softwarem má malá a chudá škola stejné možnosti jako
škola bohatá a prestižní.
</li>
<li>"Fraternité": bratrství, vzájemná pomoc mezi vývojáři
a uživateli, vzájemná pomoc mezi uživateli, školami a rodinami.
</li>
</ul>
<p>
Pokud studenti studují výpočetní techniku je třeba, aby
získali skutečné odborné schopnosti a ne, jak je často zvykem,
pouze sadu příkazů pro ovládnutí několika vybraných programů.
Stejně tak je třeba, aby studenti měli neomezený přístup
ke zdrojovým kódům a možnost zdrojový kód modifikovat,
přizpůsobovat vlastním potřebám a zlepšovat jej.
</p>
<p>
Svobodný software zaručuje bezpečnou komunikaci při spojení
s internetem a při používání e-mailu, což je ve školách prioritou.
Svobodný software umožňuje vzdálenou administraci, což je nutností
při jeho spravování na velikých školách. Svobodný software je zároveň
odolný proti současným virům.
</p>
<p>
Škola musí zůstat ochráněna před konzumním způsobem života.
Je třeba, aby školy byly nezávislé na krátkodobých trendech
a reklamě softwarových společností. Svobodný software je elixírem
života pro hardware i software. Zastaralý a zároveň levný hardware
je možno využít jako terminály či klientské stanice, zároveň není
nutno nakupovat stále nový a nový software jenom kvůli sporným
vylepšením. Svobodný software je možno vylepšovat nezávisle
na ochotě autora či distributora, taková zlepšení pak lze
nabídnout a sdílet s ostatními uživateli na celém světě.
</p>
<p>
Znalosti jsou univerzální, Svobodný software taktéž.
</p>
<p>
Ve školství jsou finanční zdroje omezenější než
v jiných sektorech, protože jsou rozdělovány mezi
mnoho škol. Je tedy vhodnější využít finance na jiné potřeby
(pomoc projektům, vzdělávání a studium, další vybavení),
než na placení proprietárních licencí.
</p>
<p>
<a href="http://lsm.abul.org/program/topic14/topic14.php3?langnew=fr">Originální
verzi</a> sepsal <a href="mailto:jean.peyratout@abul.org">Jean Peyratout</a>
</p>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->