You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/news/news.nb.xhtml

48 lines
1.1 KiB
HTML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>Nyhetsarkiv</title>
<link rel="alternate" type="application/rss+xml"
title="FSFE - Nyhetsarkiv"
href="/news/news.no.rss"/>
</head>
<body class="article" microformats="h-entry">
<h1 class="p-name">Nyhetsarkiv</h1>
<div style="text-align: center;">
<p>
[ <b>Nyheter</b> ]
[ <b><a href="/news/newsletter.html">Nyhetsbrev</a></b> ]
</p>
</div>
<include-news/>
</body>
<sidebar promo="none">
<h2><i class="fa fa-rss"></i></h2>
<p>
De fleste nyheter offentliggjøres også via vår
<a href="/press/index.html">e-postliste for pressemeldinger</a> som du kan
abonnere på hvis du i fremtiden vil motta dem på e-post.
</p>
<p>
Nyheter fra FSFE er også tilgjengelig via en
<a href="news.rss">RSS-strøm.</a>.
</p>
<p>
Som et supplement til de vanlige nyhetene på denne siden, sender FSFE ut
<a href="newsletter.html">et månedlig nyhetsbrev</a>.
</p>
</sidebar>
<text id="more">Les mer...</text>
<translator>Andreas Tolf Tolfsen</translator>
</html>