You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/activities/igf/dcos.nl.xhtml

146 lines
6.2 KiB
HTML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Verenigde Naties Internet Governance Forum (IGF) - Dynamic Coalition on Open Standards (DCOS)</title>
</head>
<body>
<center>
<h2>Internet Governance Forum (IGF)</h2>
<h1>Dynamic Coalition on Open Standards (DCOS)</h1>
</center>
<p>De <a href="http://igf-dcos.org">DCOS</a> was de allereerste dynamische coalitie die werd aangekondigd op het <a
href="http://www.igfgreece2006.gr/">Internet Governance Forum (IGF) in
Athene, Griekenland</a>. De
<a href="https://lists.fsfe.org/pipermail/wsis-pct/2006-October/001191.html">eerste
aankondiging</a> staat online. De eerste discussies vonden plaats in Athene tijdens de <a
href="http://ipjustice.org/wp/campaigns/internet-governance/igf/open-standards-workshop/">
IGF 2006 workshop over Open Standaarden</a>. De FSFE is een van de oprichters van de
DCOS, en FSFE-voorzitter <a href="/about/people/greve/">Georg Greve</a> is lid van de
waarnemende stuurgroep</p>
<p>Het is belangrijk om weten dat de coalitie nog in opbouw is, met partners van regeringen,
de industrie en niet-gouvernementele organisaties. De volgende informatie werd meegedeeld
tijdens de IGF workshop in Athene in 2006, en geeft een eerste beeld van de dynamische
coalitie: </p>
<ul><pre>
IGF Dynamic Coalition on Open Standards
IGF 2006, Athene, Griekenland
Wat:
De dynamische coalitie voor Open Standaarden van het IGF (IGF DCOS)
zal de meest dringende problemen in verband met open technologische
standaarden en interoperabiliteit tussen toepassingen, bepalen en definiëren.
Ze zullen realistische, rechtlijnige oplossingen voorstellen, die door alle
belanghebbenden kunnen toegepast worden. Als ondersteuning voor
paragraaf 90j van de Tunis Agenda - die opnieuw het engagement van de
belanghebbenden bevestigde om "e-gouvernement toepassingen te
ontwikkelen en te verspreiden die gebaseerd zijn op Open Standaarden,
om zo de groei en interoperabiliteit van e-gouvernementsystemen te vergroten;
om op alle niveaus de toegang tot informatie van de overheid te verbreden ...
daardoor vergroot de toegang tot overheidsinformatie en overheidsdiensten
en dragen ze bij tot de opbouw van ICT-netwerken en ontwikkelingsdiensten
die overal en altijd beschikbaar zijn, voor iedereen, op om het even welk
toestel" - zal IFG DCOS zich focussen op de beste praktijken voor
overheidsbeleid en het toegankelijk houden van publieke documenten en
diensten.
IGF DCOS zal bijzondere aandacht hebben voor de behoeften van
ontwikkelende economieën, waaronder het opbouwen van voldoende
capaciteit, technologieoverdracht, toegang en andere noodzakelijkheden.
De coalitie zal een open mailinglijst beheren en verschillende vergaderingen
organiseren (plaats en tijdstip moeten nog bepaald worden) voor ze hun
werkzaamheden zullen voorstellen op het IGF 2007 in Rio de Janeiro.
Wie:
De waarnemende stuurgroep van het IGF DCOS heeft enkele organisatorische
taken gekregen, maar het substantiële werk zal gebeuren door de IGF DCOS
leden. De waarnemende stuurgroep van het IGF DCOS is opgebouwd uit
vertegenwoordigers van belangrijke belangengroepen.
Regeringen Brazilië, Rogerio Santanna
Organisaties voor standaardisatie World Wide Web Consortium, Daniel Dardailler
Industrie Sun Microsystems, Susy Struble ;
Free Software Foundation Europe, Georg Greve
civiele gemeenschap Consumer Project on Technology, Jamie Love ;
IP Justice, Robin Gross
Academisch Yale Information Society Project, Laura DeNardis;
Bibliotheca Alexandrina, Professor Magdy Nagi
Andere medestanders en deelnemers zijn de Library of Alexandria,
de Electronic Frontier Foundation, de South Centre Innovation en het
Access to Knowledge and Intellectual Property Programme (IAIPP).
Lidmaatschap van het IGF DCOS is vrij. Voor meer informatie of als je wil
aansluiten, bezoek de <a href="http://www.cptech.org/a2k/igf/athens110206/key_docs.html">Consumer Project for Technology website</a>.
De IGF DCOS mailinglijst is vrij. Voor meer details en om je in te schrijven,
bezoek <a href="http://mailman.ctyme.com/listinfo/openstds">http://mailman.ctyme.com/listinfo/openstds</a>
Hoe:
De werkzaamheden van de IGF DCOS zullen gebaseerd zijn op de
basisprincipes van het internet en de goede praktijken beschreven door
de leidinggevende organisaties voor internet standaardisatie, de IETF en
W3c.
Tijdens de volgende weken, zal de waarnemende stuurgroep een
eenvoudige methode vastleggen die zal bepalen hoe het werk van de
coalitie zal verlopen, en hoe de verantwoordelijkheden over de deelnemers
verdeeld zullen worden. Aangezien de IGF DCOS gelooft in transparantie
en het delen van kennis, zal haar werk gepubliceerd worden in een open
standaard formaat en zullen haar diensten gebaseerd zijn op open
technologische standaarden. Noch de bijdragen aan de IGF DCOS, noch
de discussies binnen de IFG DCOS zijn vertrouwelijk. We verwachten dat
de stuurgroep wel enige kwaliteitscontrole zal uitvoeren op het werk binnen
de groep en op de processen, maar afwijkende standpunten en nieuwe
thema's om te bestuderen zijn steeds welkom. Mocht de IFG DCOS er niet
in slagen om een algemene consensus te bereiken, zullen we er toch naar
streven om duidelijkheid te scheppen over het thema, beschrijven welk de
verschillen zijn, waar de oorsprong van deze verschillen ligt en wie juist welke
visie heeft, zodat men zelf een beter gefundeerde beslissing kan nemen.
</pre></ul>
<h3>Bijkomende informatie</h3>
<ul>
<li>De DCOS webpagina:<br />
<a href="http://igf-dcos.org/">http://igf-dcos.org</a></li>
<li>De DCOS staat op de lijst van dynamische coalities op de officiële IGF website:<br />
<a href="http://www.intgovforum.org/Dynamic%20Coalitions.php">http://www.intgovforum.org/Dynamic%20Coalitions.php</a></li>
<li>Als je lid wil worden van de DCOS, schrijf je dan in op de volgende mailinglijst:<br />
<a href="http://mailman.ctyme.com/listinfo/openstds">http://mailman.ctyme.com/listinfo/openstds</a></li>
<li>Lees FSFE's substantiële bijdrage aan het IGF 2006:<br />
<a href="/activities/igf/sovsoft.html">Soevereine Software: Open Standaarden, Vrije Software en het Internet</a></li>
</ul>
</body>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->