You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/activities/gplv3/gplv3.ca.xhtml

287 lines
8.2 KiB
HTML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>0</version>
<head>
<title>GPLv3 - GNU General Public License, versió 3</title>
</head>
<body>
<div style="float:right;">
<img SRC="/graphics/gplv3-logo-red.png"
ALT="GPLv3 logo" BORDER="0"
WIDTH="319" HEIGHT="130" />
</div>
<h1>GPLv3: Fent l'esborrany de la versió 3 de la Llicència Pública General de GNU</h1>
<p>
Benvingut a la pàgina de l'FSFE de coordinació del projecte GPLv3. Els nostres objectius són
els d'incrementar la coneixença dels canvis proposats, ajudar a
participar en la consulta pública, i produir materials
educatius per a informar la gent per tal que puguin fer-hi contribucions.
</p>
<p>
Molta de la feina de l'FSFE en la GPLv3 es fa possible per
la <a href="/index.html">Fellowship de l'FSFE</a>. Per a donar recolçament
a aquesta feina, considereu unir-vos a la Fellowship i encoratgeu
d'altres a fer-ho.
</p>
<ol>
<li><a href="#timeline">Línia de temps: què és el que passa</a></li>
<li><a href="#terms">Els objectius de la GPLv3</a></li>
<li><a href="#participate">Com participar-hi</a></li>
<li><a href="#diffs">Documents que mostren els canvis entre versions</a></li>
<li><a href="#transcripts">Transcripcions dels esdeveniments</a></li>
<li><a href="#links">Enllaços a altres documents relacionats</a></li>
</ol>
<h2 id="timeline">Línia de temps: què és el que passa</h2>
<p>
Per a una llista d'esdeveniments de la GPLv3, mireu <a
href="http://gplv3.fsf.org/wiki/index.php/Event_Planning">la pàgina
d'esdeveniments en el wiki de la GPLv3</a>.
</p>
<dl>
<dt>16 de gener de 2006</dt>
<dd>
Es publica el primer esborrany per a discussió, es posa en línia el
portal web gplv3.fsf.org i comença el procés de consulta pública. Tot això
va esdevenir durant la primera conferència international de la GPLv3.
</dd>
<dt>21-22 d'abril de 2006</dt>
<dd>
2a conferència international GPLv3, FISL, Porto Alegre,
Brasil. (<a href="fisl-rms-transcript.html">transcripció de la presentació
d'en Richard Stallman</a> en línia)
</dd>
<dt>22 i 23 de juny de 2006</dt>
<dd>
<a href="europe-gplv3-conference.html">Tercera Conferència Internacional
GPLv3</a>, a Barcelona, Espanya.
</dd>
<dt>27 de juliol de 2006</dt>
<dd>
Es publica el segon esborrany, responent a sis
mesos de comentaris públics. Podeu mirar els <a
href="diff-draft1-draft2.html">canvis entre el primer i el segon esborrany</a>,
o els <a href="diff-gplv2-draft2.html">canvis de la versió 2 de la GPL
al segon esborrany de la GPLv3</a>.
</dd>
<dt>23 i 24 d'agost de 2006</dt>
<dd>
<a href="http://gplv3.gnu.org.in/">4a Conferència Internacional
de la GPLv3</a>, a Bangalore, Índia.
</dd>
<dt>octubre de 2006 (aproximadament)</dt>
<dd>
5a Conferència Internacional de la GPLv3, a l'Extrem Orient.
</dd>
<dt>octubre de 2006 (aproximadament)</dt>
<dd>Un tercer esborrany públic de discussió.</dd>
<dt>15 de gener de 2007</dt>
<dd>Probable data de llençament de la GPLv3 oficial</dd>
<dt>març de 2007</dt>
<dd>Data limit per al llençament de la GPLv3 oficial</dd>
</dl>
<h2 id="terms">Els objectius de la GPLv3</h2>
<p>
La versió 2 de la GPL de GNU -la versió official actual (no l'esborrany)-
es va publicar en 1991.
El propòsit de la GPL és el d'assegurar que qualsevol que rebi una
còpia de programari llicenciat amb la GPL sigui lliure d'usar-lo, de
modificar-lo i de redistribuir-lo tant modificat com no modificat.
</p>
<p>
Avui és de lluny la llicència de Programari Lliure
més utilitzada.
El número de gent que fa servir programari distribuit amb els
termes de la GPL està al voltant dels centenars de milions.
</p>
<p>
La versió 3 farà la mateixa feina que la versió 2 però s'actualitzarà per
a tenir en compte els canvis en els àmbits legal i tècnic del programari,
i per a frustrar noves tècniques elaborades en els últims quinze anys per a
llevar les llibertats explicades als usuaris de programari.
</p>
<h2 id="participate">Com participar-hi</h2>
<p>
La consulta pública la porta a terme la nostra organització germana
a la <a href="http://gplv3.fsf.org">pàgina web oficial de la GPLv3</a>. Allà
podeu:
</p>
<ul>
<li><a href="http://gplv3.fsf.org/comments/">Veure els comentaris</a></li>
<li><a href="https://www.fsf.org/register_form">Registrar-vos per a
obtenir un compte</a></li>
<li><a href="http://gplv3.fsf.org/login_form">Entrar-hi</a></li>
<li><a href="http://gplv3.fsf.org/comments/">Enviar els vostres comentaris</a>
(després d'entrar-hi)</li>
</ul>
<p>Si us registreu, també se us afegirà a la llista de correu d'anunciaments
i rebreu notificacions molt de tant en tant sobre els events més significatius de la
GPLv3.</p>
<h2 id="diffs">Documents que mostren els canvis entre versions</h2>
<ul>
<li><a
href="diff-draft1-draft2.html">Una comparació entre el primer i el
segon esborrany amb els canvis remarcats</a></li>
<li><a href="http://gplv3.fsf.org/gpl3-dd1to2-markup-rationale.pdf">Un
document PDF amb els canvis entre el primer i el segon esborrany i
explicacions de les raons pels canvis</a></li>
<li><a href="diff-gplv2-draft2.html">Els canvis de la GPL versió 2
a l'esborrany 2 de la GPLv3</a></li>
<li><a
href="http://www.groklaw.net/articlebasic.php?story=20060118155841115">Una
comparació entre el primer i el segon esborrany amb els canvis
remarcats</a> (inclou 2 diagrames mostrant les diferències entre
els dos textos)</li>
</ul>
<h2 id="transcripts">Transcripcions de les presentacions</h2>
<ul>
<li><a href="bangalore-rms-transcript.html">Transcripció de la xerrada
de Richard Stallman a la 4a conferència internacional de la GPLv3</a>,
Bangalore, 23 d'agost de 2006</li>
<li><a href="barcelona-rms-transcript.html">Transcripció de la xerrada
de Richard Stallman a la 3a conferència internacional de la GPLv3</a>,
Barcelona, 22 de juny de 2006</li>
<li><a href="barcelona-moglen-transcript.html">Transcripció de la xerrada
d'Eben Moglen a la 3a conferència internacional de la GPLv3</a>,
Barcelona, 22 de juny de 2006</li>
<li><a
href="/en/fellows/ciaran/weblog/alan_cox_5_minutes_on_gplv3_plus_comments"
>Transcripció d'una xerrada on Alan Cox parla sobre la
GPLv3</a></li>
<li><a href="fisl-rms-transcript.html">Transcripció de la xerrada
de Richard Stallman a la 2a conferència internacional de la GPLv3</a>,
21 d'abril de 2006</li>
<li><a href="torino-rms-transcript.html">Transcripció de la presentació
de la GPLv3 per Richard Stallman i el torn de preguntes a Torí, Itàlia</a>,
18 de març de 2006</li>
<li><a
href="http://www.ifso.ie/documents/rms-gplv3-2006-02-25.html">Transcripció
de la xerrada de Richard Stallman al FOSDEM</a>, 25 de febrer
de 2006</li>
<li><a
href="http://www.ifso.ie/documents/gplv3-launch-2006-01-16.html">Transcripció
de la presentació d'Eben Moglen a la 1a conferència internacional de la
GPLv3</a>, 16 de gener de 2006</li>
</ul>
<h2 id="links">Enllaços a altres documents relacionats (en anglès)</h2>
<ul>
<li><a href="http://gplv3.fsf.org/draft">L'actual esborrany de la GPLv3</a></li>
<li><a href="http://gplv3.fsf.org/wiki">El wiki oficial de la GPLv3</a>
<ul>
<li><a
href="http://gplv3.fsf.org/wiki/index.php/Reusable_texts">Particularment
útil és la pàgina amb el llistat de materials de lectura</a>
</li>
</ul>
</li>
<li><a
href="http://www.ukuug.org/events/gplv3/GPLv3.pdf">Notes
d'una xerrada de Georg Greve sobre la GPLv3</a></li>
<li><a href="europe-gplv3-conference.html">Video, àudio, transcripcions
i resums de la 3a conferència internacional sobre la GPLv3,
organitzada per l'FSFE</a></li>
<li><a
href="http://ciaran.compsoc.com/2006-01-19-gplv3-belfast.html">Notes
d'una xerrada de Ciarán O'Riordan sobre la GPLv3</a></li>
<li><a href="drm-and-gplv3.html"><emph>DRM</emph> i GPLv3</a>, un document
enfocat només en els canvis relatius als DRM en el primer esborrany de la GPLv3</li>
<li><a href="patents-and-gplv3.html"><emph>Patents</emph> i GPLv3</a>, un document
enfocat només en els canvis relatius a les patents en el primer esborrany de la GPLv3</li>
</ul>
</body>
<translator>Rafael Carreras</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ca
mode: xml ***
End: ***
-->