You cannot select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
fsfe-website/activities/gplv3/barcelona-summaries.nl.xhtml

411 lines
16 KiB
HTML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>GPLv3 - Samenvattingen van de panelgesprekken en toespraken
tijdens de Derde Internationale GPLv3 Conferentie, Barcelona,
22 &amp; 23 juni 2006</title>
</head>
<body>
<h1>Samenvattingen van de panelgesprekken en toespraken tijdens de Derde
Internationale GPLv3 Conferentie, Barcelona, 22 &amp; 23 juni 2006</h1>
<p>Voor meer informatie over de GPLv3 of als je wil deelnemen aan het
consultatieproces, lees onze <a href="gplv3.html">GPLv3 projectpagina</a>. </p>
<p>
Wat volgt is een korte samenvatting van de <a
href="/activities/gplv3/europe-gplv3-conference.html">Derde Internationale GPLv3
Conferentie</a> die door de FSFE georganiseerd werd in Barcelona. De
volledige conferentie werd opgenomen, de links naar de audio- en videofiles
staan bij de samenvatting.
</p>
<p>De video's staan in Ogg Theora formaat, de geluidsopnamen in Ogg Vorbis
formaat, ze kunnen gedownload worden met BitTorrent.</p>
<p>U kan het werk van de FSFE ondersteunen door lid te worden van de
<a href="https://my.fsfe.org/donate">The Fellowship of FSFE</a>, en door anderen
aan te moedigen hetzelfde te doen.</p>
<p>De FSFE wil iedereen bedanken die deelnam aan de panelgesprekken. Met
deelnemers van vier continenten, waaronder programmeurs, advocaten,
organisaties en vertegenwoordigers van de vier discussiecomités, gaven deze
panelgesprekken een zeer volledig beeld van wat er dit jaar aan het gebeuren is.
</p>
<p>Op de bijdragen van Pablo Machón na, die in het Spaans gebeurden, was de
voertaal voor alle panelgesprekken en toespraken Engels..</p>
<h2>Overzicht van deze pagina</h2>
<ul>
<li><a href="#greve">Georg Greve: Inleidende toespraak</a></li>
<li><a href="#stallman">Richard Stallman: Overzicht van de veranderingen in de GPLv3</a></li>
<li><a href="#oriordan">Ciaran O'Riordan: Het publieke consultatieproces</a></li>
<li><a href="#moglen">Eben Moglen: De formulering van de wijzigingen</a></li>
<li><a href="#fsfe-projects">Panel: Huidige projecten van de FSFE</a></li>
<li><a href="#awareness">Panel: Bewustmaking en gebruiken van de GPLv3</a></li>
<li><a href="#machon">Pablo Machón: GPLv3 en de strijd tegen Europese softwarepatenten</a></li>
<li><a href="#committees">Panel: De discussiecomités</a></li>
<li><a href="#drm">Panel: Afdwingen van de GPL, tegenwerken van DRM</a></li>
<li><a href="#links">Extra informatie</a></li>
</ul>
<h2 id="greve">Georg Greve: Inleidende toespraak</h2>
<ul>
<li>Audio: <a href="fsfe-gplv3-georg-greve.vorbis.ogg.torrent">https://fsfe.org/activities/gplv3/fsfe-gplv3-georg-greve.vorbis.ogg.torrent</a></li>
<li>Video: <a href="fsfe-gplv3-georg-greve.theora.ogg.torrent">https://fsfe.org/activities/gplv3/fsfe-gplv3-georg-greve.theora.ogg.torrent</a></li>
</ul>
<p>Onderwerpen waarover <a href="/about/people/greve/greve.html">Georg Greve</a>
sprak:</p>
<ul>
<li>Verwelkoming</li>
<li>Bestaansreden van de FSF en GNU</li>
<li>De FSF steunt en onderhoudt de Vrije Softwaredefinitie, de GPL en de LGPL</li>
<li>De FSF heeft een strategie op lange termijn</li>
<li>De GPL is een pragmatische implementatie, waardoor groepen met
verschillende doelstellingen kunnen samenwerken</li>
<li>De FSF startte in het MIT in Boston, vandaag is er een netwerk van
Free Software Foundations</li>
<li>Er zijn er vier: FSF, FSF Europa, FSF India, FSF Latin America</li>
<li>Het zijn onafhankelijke gelijken met gedeeltelijk gelijklopende doelstellingen</li>
<li>Een transparante structuur vraagt veel werk. maar de FSFE vindt het belangrijk.</li>
<li>De FSFE is actief in 10 landen, 25 mensen werken er samen op basis van
consensus.</li>
<li>Van die 25 mensen zijn er 10 die juridisch aansprakelijk zijn, zij vormen de
Algemene Vergadering, de Algemene Vergadering kiest ook de voorzitter.</li>
<li>De FSFE is geassocieerd met 13 organisaties, waarvan de meeste uit Europa
maar ook uit Zuid-Amerika en Japan.</li>
<li>Naast een grote groep vrijwilligers heeft de FSFE ook 5 voltijdse en 2
halftijdse werknemers, in de nabije toekomst kan er nog een voltijdse functie
bijkomen.</li>
<li>Als je graag met ons wil samenwerken, neem dan contact op met een teamlid
uit jouw regio. We proberen de mensen aan te spreken in hun eigen taal. Iedereen
die wil helpen is zeer welkom. </li>
<li>We doen veel werk bij de Verenigde Naties, de Europese Unie en ook op
nationaal niveau. We werken op juridisch en zakelijk vlak en ook voor
"The Fellowship". </li>
<li>De volgende twee dagen richten we ons op de GPL, de meest gebruikte Vrije
Softwarelicentie.</li>
<li>De FSF organiseert het GPLv3 proces, en wij willen hen daarin
ondersteunen. </li>
</ul>
<h2 id="stallman">Richard Stallman: Overzicht van de veranderingen in de GPLv3</h2>
<ul>
<li>Audio: <a href="fsfe-gplv3-richard-stallman.vorbis.ogg.torrent">https://fsfe.org/activities/gplv3/fsfe-gplv3-richard-stallman.vorbis.ogg.torrent</a></li>
<li>Video: <a href="fsfe-gplv3-richard-stallman.theora.ogg.torrent">https://fsfe.org/activities/gplv3/fsfe-gplv3-richard-stallman.theora.ogg.torrent</a></li>
</ul>
<p>Een volledig <a href="barcelona-rms-transcript.html">afschrift van
Stallmans toespraak en V&amp;A</a> staat on line</p>
<h2 id="oriordan">Ciarán O'Riordan: Het publieke consultatieproces</h2>
<ul>
<li>Audio: Wordt verwacht</li>
<li>Video: Wordt verwacht</li>
</ul>
<p><a href="/about/oriordan/oriordan.html">O'Riordan</a> legde met behulp
van screenshots uit hoe je de <a href="http://gplv3.fsf.org">gplv3.fsf.org</a>
website kunt gebruiken om commentaren te bekijken en/of je eigen
commentaar toe te voegen.
</p>
<h2 id="moglen">Eben Moglen: De formulering van de wijzigingen</h2>
<ul>
<li>Audio: <a href="fsfe-gplv3-eben-moglen.vorbis.ogg.torrent">https://fsfe.org/activities/gplv3/fsfe-gplv3-eben-moglen.vorbis.ogg.torrent</a></li>
<li>Video: <a href="fsfe-gplv3-eben-moglen.theora.ogg.torrent">https://fsfe.org/activities/gplv3/fsfe-gplv3-eben-moglen.theora.ogg.torrent</a></li>
</ul>
<p>Een volledig afschrift van<a href="barcelona-moglen-transcript.html">
Moglens toespraak en V&amp;A</a> staat on line</p>
<h2 id="fsfe-projects">Panel: Huidige projecten van de FSFE</h2>
<ul>
<li>Carlo Piana (Tamos Piana &amp; Partners), de MS anti-trustzaak</li>
<li>Pablo Machón, het spaanse team opbouwen</li>
<li>Ciaran O'Riordan, Wetgeving vanuit Brussel</li>
<li>Stefano Maffulli, FSFE's Fellowship</li>
</ul>
<ul>
<li>Audio: <a href="fsfe-gplv3-current-fsfe-projects.vorbis.ogg.torrent">https://fsfe.org/activities/gplv3/fsfe-gplv3-current-fsfe-projects.vorbis.ogg.torrent</a></li>
<li>Video: <a href="fsfe-gplv3-current-fsfe-projects.theora.ogg.torrent">https://fsfe.org/activities/gplv3/fsfe-gplv3-current-fsfe-projects.theora.ogg.torrent</a></li>
</ul>
<p>
[00:00 - 15:00 ]Onderwerpen waarover Carlo Piana discussieerde i.v.m.
de <a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">EU anti-trustzaak
tegen Microsoft</a>:
</p>
<ul>
<li>De situatie toen we ons engageerden in de zaak, onze doelstellingen en wat
we al verwezenlijkten.</li>
<li>Microsoft is schuldig bevonden voor anti-trustinbreuken, in &quot;de
Monti besluit&quot; </li>
<li>Deze beslissing legde de zwaarste boete ooit op voor het misbruiken van
een dominante marktpositie, wat een inbreuk is op de anti-trustwetgeving, en
eiste ook enkele maatregelen.</li>
<li>Een van deze voorwaarden stelt dat Microsoft een volledige documentatie voor
zijn Windows Workgroup server onder redelijke, niet-discriminerende voorwaarden
beschikbaar moet maken.</li>
<li>Microsoft was zeer ongelukkig en ging in beroep</li>
<li>We vroegen &quot;leave to intervene&quot;(toestemming om deel te nemen
aan het proces),het werd toegekend, zodat wij kunnen getuigen.</li>
<li>Deze zaak heeft voortdurend records gebroken op gebied van omvang.</li>
<li>Het is niet onze bedoeling om Microsoft pijn te doen, wij vragen vooral dat ze
zich gedragen als goede burgers.</li>
<li>We willen vooral een precedent scheppen, zodat bedrijven hun macht op de
markt niet langer kunnen misbruiken en zeker niet tegen Vrije Software</li>
<li>Door deel te nemen aan dit proces, hebben we nuttige medestrijders leren kennen
en bezorgden we onszelf een reputatie</li>
<li>We krijgen regelmatig respectvolle aandacht in de pers</li>
</ul>
<p>
[15:00 - 22:40] Onderwerpen waarover Pablo Machón discussieerde i.v.m.
<a href="/activities/swpat/swpat.html">softwarepatenten</a> en
andere wetgevende zaken uit Brussel:
</p>
<p>
[22:40 - 31:30] Onderwerpen waarover Ciarán O'Riordan discussieerde i.v.m.
<a href="/activities/swpat/swpat.html">softwarepatenten</a> en
andere wetgevende zaken uit Brussel:
</p>
<ul>
<li>Dit jaar werk ik vooral aan de GPLv3, maar mijn hoofdtaak is
wetgeving.</li>
<li>Soms betekent dit praten met politici, soms eerder het coachen van mensen
waar die politici liever mee praten.</li>
<li>We netwerken tussen de Europarlementairen om steun op te bouwen. We
trachten kleine beetjes begrip en steun om te zetten in meerderheden.</li>
<li>Pablo zal het later hebben over softwarepatenten, ik wil een beeld geven van
het grotere geheel. </li>
<li>Softwarepatenten zijn een indirecte discriminatie voor Vrije Software. </li>
<li>Veel van de door ons gebruikte ontwikkelingsmodellen kunnen de druk van
softwarepatenten niet aan.</li>
<li>Deze zaak komt terug, maar zeker niet in dezelfde vorm, we wonnen te
overtuigend om hetzelfde nog eens te proberen</li>
<li>Eén mogelijkheid is het gemeenschapspatent, een andere mogelijkheid is
een overeenkomst binnen de European Patent Litigation. In plaats van de wetgeving
te veranderen, legt men het uiteindelijke recht om over de wijzigingen te beslissen
bij anderen.</li>
<li>Er is ook <a href="/activities/ipred2/ipred2.html">IPRED2</a>, deze
overeenkomst criminaliseert inbreuken tegen het auteursrecht, het handelsmerk
en patentwetgeving. Het zegt eigenlijk niets over Vrije Software, maar het maakt van
softwareontwikkeling wel een gevaarlijke bezigheid. Het creëert grijze zones, waar
men misschien onterecht uit angst voor risico's gaat wegblijven.</li>
<li>Men kan niet langer buitengerechtelijke akkoorden maken, geen verzekering
nemen.</li>
<li>Ik ben me gaan engageren in wetgeving omdat onze software zo goed is.
Wetgeving blijft een zwak punt voor ons, we hebben meer mensen nodig die
die zich daarmee bezighouden.</li>
<li>Als we dit werk willen doen, hebben we een organisatie nodig. We kunnen niet
telkens opnieuw beginnen, we moeten bouwen aan sterke teams, netwerken en
relaties met politici en journalisten.</li>
<li>&quot;You can leave politics alone, but it won't leave you
alone&quot;, zei een wijs man.</li>
</ul>
<p>
[31:30 - 45:10] Onderwerpen waarover Stefano Maffulli discussieerde i.v.m.
<a href="https://my.fsfe.org/donate">"The Fellowship"</a>:
</p>
<ul>
<li>Ik ben architect, daardoor ben ik een softwaregebruiker.</li>
<li>Verkeersdrempels discrimineren niet: ze verdwijnen niet wanneer een
ziekenwagen de weg gebruikt. Vrije Software gaat over dat we zelf bepalen
hoe we onze omgeving controleren en vorm geven.</li>
<li>Vrije Software gaar over samenwerken en insluiten. </li>
<li>De beslissing over softwarepatenten bewijst dat we invloed kunnen hebben
op de wetgeving.</li>
<li>The Fellowship stimuleert de samenwerking, het is een gemeenschap van
mensen die softwarevrijheid ondersteunen.</li>
<li>We willen de mensen activeren en informatie verspreiden.</li>
<li>De meeste zijn hackers, dit zijn mensen die hun gereedschappen
goed kennen.</li>
<li>Fellows hebben een instant messaging server zodat ze met elkaar kunnen
communiceren, een blog en een email-alias</li>
<li>Het Fellowshipprogramma is nu 16 maanden actief, en we zien lokale activiteiten
van start gaan.</li>
<li>De meeste initiatieven van de Fellows beginnen onafhankelijk van de FSFE. De
Fellows nemen het initiatief, ze geven toespraken en verspreiden informatie.</li>
<li>Dit is een mentaliteit: een gemeenschap van mensen die iets willen doen.</li>
<li>Fellows hebben een actieve verbinding met de FSFE</li>
<li>We maakten ook al Fellowship koekjes, &quot;Freedom fighter cookies,&quot;
, het recept is beschikbaar.</li>
<li>De bijdragen van de Fellows stelden ons in staat om Ciarán in dienst te nemen
voor de strijd tegen softwarepatenten, ondertussen hebben we genoeg
inkomsten om nog een extra persoon aan te nemen.</li>
</ul>
<h2 id="awareness">Panel: Bewustmaking en gebruiken van de GPLv3 </h2>
<ul>
<li>Fernanda Weiden, Associação SoftwareLivre.org</li>
<li>Anne Østergaard, GNOME Foundation</li>
<li>Alexandre Oliva, Free Software Foundation Latin America</li>
<li>Gaudenz Steinlin, Debian</li>
<li>Manuel Martínez Ribas, Legistics</li>
</ul>
<ul>
<li>Audio: <a href="fsfe-gplv3-awareness-and-adoption.vorbis.ogg.torrent">https://fsfe.org/activities/gplv3/fsfe-gplv3-awareness-and-adoption.vorbis.ogg.torrent</a></li>
<li>Video: <a href="fsfe-gplv3-awareness-and-adoption.theora.ogg.torrent">https://fsfe.org/activities/gplv3/fsfe-gplv3-awareness-and-adoption.theora.ogg.torrent</a></li>
</ul>
<h2 id="machon">Pablo Machón: GPLv3 en de strijd tegen Europese softwarepatenten</h2>
<ul>
<li>Audio: <a href="fsfe-gplv3-pablo-machon.vorbis.ogg.torrent">https://fsfe.org/activities/gplv3/fsfe-gplv3-pablo-machon.vorbis.ogg.torrent</a></li>
<li>Video: <a href="fsfe-gplv3-pablo-machon.theora.ogg.torrent">https://fsfe.org/activities/gplv3/fsfe-gplv3-pablo-machon.theora.ogg.torrent</a></li>
</ul>
<h2 id="committees">Panel: De Discussiecommittés</h2>
<ul>
<li>Niibe Yutaka, Free Software Initiative Japan (committee A)</li>
<li>Sanna Nykanen, Nokia, (committee B)</li>
<li>Philippe Aigrain, Sopinspace (committee C)</li>
<li>Masayuki Hatta, Debian (committee D)</li>
</ul>
<ul>
<li>Audio: <a href="fsfe-gplv3-discussion-committees.vorbis.ogg.torrent">https://fsfe.org/activities/gplv3/fsfe-gplv3-discussion-committees.vorbis.ogg.torrent</a></li>
<li>Video: <a href="fsfe-gplv3-discussion-committees.theora.ogg.torrent">https://fsfe.org/activities/gplv3/fsfe-gplv3-discussion-committees.theora.ogg.torrent</a></li>
</ul>
<h2 id="drm">Panel: Afdwingen van de GPL, tegenwerken van DRM</h2>
<ul>
<li>Harald Welte, gpl-violations.org</li>
<li>David &quot;Novalis&quot; Turner, Free Software Foundation</li>
<li>Mathias Klang, Informatics researcher, University of Goteborg</li>
<li>João Miguel Neves, Associação Nacional para o Software Livre</li>
<li>Malcolm Bain, Legistics</li>
</ul>
<ul>
<li>Audio: <a href="fsfe-gplv3-drm-enforcement.vorbis.ogg.torrent">https://fsfe.org/activities/gplv3/fsfe-gplv3-drm-enforcement.vorbis.ogg.torrent</a></li>
<li>Video: <a href="fsfe-gplv3-drm-enforcement.theora.ogg.torrent">https://fsfe.org/activities/gplv3/fsfe-gplv3-drm-enforcement.theora.ogg.torrent</a></li>
</ul>
<h2 id="maffulli"><a href="/about/maffulli/maffulli.html">Stefano Maffulli</a>: Slottoespraak</h2>
<ul>
<li>Audio: Wordt verwacht</li>
<li>Video: Wordt verwacht</li>
</ul>
<p>Maffulli sloot de avond af met een verwijzing naar de
<a href="http://gplv3.gnu.org.in">Vierde International GPLv3
Conference</a>, die heeft plaats in Bangalore, India, op 23 &amp; 24 augustus.
Hij moedigde iedereen aan om deel te nemen aan het consultatieproces en ook
om groepen en forums die buiten ons bereik liggen te informeren over het proces.
</p>
<h2 id="links">Extra informatie</h2>
<ul>
<li>Voor algemene informatie, links en een tijdschema, lees onze <a href="gplv3.html">GPLv3 projectpagina</a> .</li>
<li>Bekijk de<a href="/activities/gplv3/europe-gplv3-conference.html">
conferentiepagina</a> voor meer informatie over de conferentie.</li>
<li>
U kan het werk van de FSFE ondersteunen door lid te worden van de
<a href="https://my.fsfe.org/donate">the Fellowship of FSFE</a>, en door anderen
aan te moedigen hetzelfde te doen.
</li>
</ul>
</body>
</html>