Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

218 lines
10 KiB

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>3</version>
<head>
<title>Voor de pers</title>
<style>
ul.subheadings li {
grid-template-columns: 1fr 4fr;
display: grid;
grid-column-gap: 10px;
margin-top:20px;
}
ul.subheadings li h3 {
margin-top:0px;
}
div.icon {
max-width: 72px;
}
</style>
</head>
<body class="toplevel">
<h1>Pers</h1>
<div id="introduction">
<!-- for the following two paragraphs, please have a look at https://fsfe.org/about/mission -->
<p>Free Software Foundation Europe is een organisatie zonder winstoogmerk die gebruikers in staat stelt om technologie te controleren. Software is sterk verweven met alle aspecten van onze levens en het is belangrijk dat deze technologie ons tot iets in staat stelt in plaats van ons te beperken. Vrije Software geeft iedereen het recht om software te gebruiken, te begrijpen, aan te passen en te delen. Deze rechten helpen het ondersteunen van andere fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting, pers en privacy.</p>
</div>
<div class="right" style="max-width: 100px; width: 25%;">
<img src="/about/graphics/stars.png" alt="Sterren van het FSFE-logo" />
</div>
<p>Free Software Foundation Europe helpt individuen en organisaties te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid, transparantie en zelfbeschikking. Ze vergroot de rechten van de gebruikers door het afbreken van barrières naar het overgaan op Vrije Software, ze moedigt mensen aan om Vrije Software te gebruiken en te ontwikkelen en ze biedt hulpbronnen om iedereen in staat te stellen om Vrije Software verder te promoten in Europa.</p>
<div class="grid-50-50" style="margin-top:3em">
<div class="box first">
<h2><a href="/news/news.html" class="feed">Laatste persberichten</a> </h2>
<dynamic-content />
<div style="text-align:center; margin:2em">
<form id="formnl" name="formnl" method="POST" action="//lists.fsfe.org/mailman/listinfo/press-release">
<input type="submit" value="Neem een abonnement" />
</form>
</div>
<p style="margin:0em 2em 0em 2em;">
<strong>Neem een abonnement op onze e-maillijst met persberichten om er op de gemakkelijkste manier zeker van te zijn dat u alle FSFE-persberichten ontvangt.</strong>
</p>
</div>
<div class="box">
<module id="follow-news"/>
<module id="social-media"/>
</div>
</div>
<div class="grid-50-50" style="margin-top:3em">
<div class="box first">
<h2>Perscontact</h2>
<p>
Richt uw vragen alstubieft aan <a
href="mailto:press@fsfe.org">press@fsfe.org</a>, of per post aan:
</p>
<address>
Free Software Foundation Europe e.V.<br />
Schönhauser Allee 6/7<br />
10119 Berlin<br />
Germany
</address>
<p>
Telefoon: +49-30-27595290
</p>
<p>
Bekijk voor algemene vragen alstublieft onze
<a href="/contact/contact.html">contactinformatie</a>.
</p>
</div>
<div class="box">
<h2>Over FSFE</h2>
<p>De Free Software Foundation Europe is in 2001 opgericht als liefdadigheidsinstelling om gebruikers in staat te stellen technologie te controleren. U kunt onze gedefinieerde doelen en de methoden die we gebruiken om deze te bereiken vinden in <a href="/about/mission">onze missieverklaring</a>. In <a href="/timeline/timeline">onze tijdlijn</a> verzamelden we onze belangrijkste prestaties op verschillende gebieden ter promotie en verdediging van softwarevrijheid in Europa sinds 2001.</p>
</div>
</div>
<div class="grid-50-50" style="margin-top:3em">
<div class="box first">
<h3>Matthias Kirschner, voorzitter van de FSFE:</h3>
<video width="100%" crossorigin="crossorigin" poster="https://download.fsfe.org/videos/supporter/posters/matthias.jpg" controls="controls">
<source media="screen and (min-device-width:1000px)" type="video/mp4; codecs=&quot;avc1.42E01E, mp4a.40.2&quot;" src="https://download.fsfe.org/videos/supporter/matthias_desktop.mp4"></source>
<source media="screen and (min-device-width:1000px)" type="video/webm; codecs=&quot;vp9, opus&quot;" src="https://download.fsfe.org/videos/supporter/matthias_desktop.webm"></source>
<source media="screen and (max-device-width:999px)" type="video/mp4; codecs=&quot;avc1.42E01E, mp4a.40.2&quot;" src="https://download.fsfe.org/videos/supporter/matthias_mobile.mp4"></source>
<source media="screen and (max-device-width:999px)" type="video/webm; codecs=&quot;vp9, opus&quot;" src="https://download.fsfe.org/videos/supporter/matthias_mobile.webm"></source>
<track default="default" label="English" srclang="en" kind="subtitles" src="https://download.fsfe.org/videos/supporter/subtitles/matthias.vtt"></track>
</video>
</div>
<div class="box">
<h3>Verjaardagsvideo - 15 jaren FSFE:</h3>
<video width="100%" crossorigin="crossorigin" poster="/graphics/15years-video-poster.png" controls="controls">
<source media="screen and (min-device-width:1000px)" type="video/mp4; codecs=&quot;avc1.42E01E, mp4a.40.2&quot;" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/FSFE15_30.mp4"></source>
<source media="screen and (min-device-width:1000px)" type="video/webm; codecs=&quot;vp9, opus&quot;" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/FSFE15_38.webm"></source>
<source media="screen and (max-device-width:999px)" type="video/mp4; codecs=&quot;avc1.42E01E, mp4a.40.2&quot;" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/FSFE15_mobile.mp4"></source>
<source media="screen and (max-device-width:999px)" type="video/webm; codecs=&quot;vp9, opus&quot;" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/FSFE15_mobile.webm"></source>
<track default="default" label="English" srclang="en" kind="subtitles" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.en.vtt"></track>
<track label="Deutsch" srclang="de" kind="subtitles" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.de.vtt"></track>
<track label="Ελληνικά" srclang="el" kind="subtitles" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.el.vtt"></track>
<track label="Español" srclang="es" kind="subtitles" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.es.vtt"></track>
<track label="Français" srclang="fr" kind="subtitles" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.fr.vtt"></track>
<track label="Italian" srclang="it" kind="subtitles" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.it.vtt"></track>
<track label="Nederlands" srclang="nl" kind="subtitles" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.nl.vtt"></track>
<track label="Shqip" srclang="sq" kind="subtitles" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.sq.vtt"></track>
<track label="Türkçe" srclang="tr" kind="subtitles" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.tr.vtt"></track>
<track label="српски" srclang="sr" kind="subtitles" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.sr.vtt"></track>
<track label="eesti keel" srclang="et" kind="subtitles" src="https://download.fsfe.org/videos/15years/vtt/15years-FSFE.et.vtt"></track>
</video>
</div>
</div>
<div style="padding-top:3em">
<h2>Achtergrond en hulpbronnen</h2>
<ul class="subheadings">
<li><div class="icon"><a href="/freesoftware/freesoftware.html"><img src="/graphics/icons/fs-basics.png" alt="Basis van Vrije Software" /></a></div>
<div>
<h3><a href="/freesoftware/freesoftware.html">Basis van Vrije Software</a></h3>
<p>
Toegang tot software bepaalt wie er mag deelnemen aan een digitale samenleving. Lees over de rol van Vrije Software op kerngebieden in onze <a href="/freesoftware/freesoftware.html">introductie tot Vrije Software</a>.
</p>
</div>
</li>
<li><div class="icon"><a href="/about/graphics/graphics.html"><img src="/graphics/icons/graphics.png" alt="Logo en afbeeldingen" /></a></div>
<div>
<h3><a href="/about/graphics/graphics.html">Logo en afbeeldingen</a></h3>
<p>
Download <a href="/about/graphics/graphics.html">ons logo en andere afbeeldingen</a> om ze te gebruiken in uw publicatie.
</p>
</div>
</li>
<li><div class="icon"><a href="/about/principles.html"><img src="/graphics/icons/howwework.png" alt="Hoe we werken" /></a></div>
<div>
<h3><a href="/about/principles.html">Hoe we werken</a></h3>
<p>We zien onszelf als Europeanen met verschillende achtergronden die de ontwikkeling van een gemeenschappelijke cultuur van samenwerking steunen. <a href="/about/principles.html">Onze principes</a> zullen u helpen te begrijpen hoe we denken en werken.
</p>
</div>
</li>
<li><div class="icon"><a href="/about/team.html"><img src="/graphics/icons/meetus.png" alt="Wie we zijn" /></a></div>
<div>
<h3><a href="/about/team.html">Wie we zijn</a></h3>
<p>Vind mensen van onze gemeenschap, vrijwilligers, stagiaires en stagiairs, stafleden en coördinatoren op <a href="/about/team.html">onze teampagina</a>.
</p>
</div>
</li>
<!--
We should have a link to a subset of people on our people page who can
give official press statements
-->
</ul>
</div>
</body>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->