Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

pdfreaders.sv.xhtml 1.9KB

123456789101112131415161718192021
 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html> <head>
 3. <title>Skaffa en PDF-läsare som är fri programvara!</title>
 4. </head> <body>
 5. <h2>Skaffa en PDF-läsare som är fri programvara!</h2>
 6. <p>Portable Document Format (PDF) är ett populärt format för att publicera formatterad text och dokument. Det finns flera olika versioner av formatet. Några kvalificeras som <a href="https://fsfe.org/projects/os/def.sv.html">öppna standarder</a>, några är certifierade av <a href="http://www.iso.org">ISO</a> och några är belamrade med <a href="https://fsfe.org/projects/swpat/background.sv.html">patent</a>. Du bör välja de versioner som är öppna standarder, eftersom öppna standarder garanterar interoperabilitet, konkurrens och valfrihet. <a href="https://fsfe.org/projects/os/os.sv.html">Läs mer...</a></p>
 7. <p>Det finns många program som kan läsa och skriva PDF-dokument. Alla PDF-läsare i den följande listan är <a href="https://fsfe.org/documents/freesoftware.sv.html">fri programvara</a> som respekterar dina fyra grundläggande friheter att använda, studera, dela och förbättra dem.
 8. Detta ger dig kontroll över din dator och bidrar till att skydda ditt privatliv. <a href="https://fsfe.org/documents/freesoftware.sv.html">Läs mer...</a></p>
 9. <readerlist/>
 10. <p>Det finns även andra proprietära alternativ till Adobes PDF-läsare, men precis som den är deras interna funktioner en affärshemlighet och dessa program respekterar därmed inte dina rättigheter att kontrollera ditt eget privatliv och din data.</p>
 11. <div id="fn1" class="footnote">Observera att de flesta fria operativsystem har pakethanterare och inte kräver att du laddar ned några filer manuellt från PDF-läsarnas projekt-sidor. Du finner instruktioner för hur man installerar dessa paket på din distributörs webbsidor. Nedladdingssidorna som hänvisas till tillhandahåller källkod om du önskar att bygga programvaran själv.
 12. </div>
 13. </body> </html>