Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

25 lines
2.1 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Prenesite prosti pregledovalnik PDF datotek!</title>
</head> <body>
<h2>Prenesite prosti pregledovalnik PDF datotek!</h2>
<p>PDF (Portable Document Format) zapis datotek je popularen zapis za objavo oblikovanega besedila in dokumentov. Obstaja več različic, nekatere so <a href="os.html">prosti standard</a>, nekatere certificirane s strani <a href="http://www.iso.org">ISO</a> in nekatere bremenjene s <a href="https://fsfe.org/activities/swpat/background.html">programskimi patenti</a>. Spodbujamo uporabo različic, ki so odprti standardi, ker odprti standardi zagotavljajo združljivost, konkurenčnost in izbiro. <a href="https://fsfe.org/freesoftware/standards/standards.html">Preberite več...</a></p>
<p>Obstaja mnogo programov za branje in zapisovanje PDF dokumentov. Vsi PDF pregledovalniki na sledečem seznamu so <a href="https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.html">Prosto programje</a>, ki upošteva vaše osnovne štiri svoboščine uporabe, preučevanja, deljenja in izboljševanja programa. To vam daje nadzor nad računalnikom in pomaga k varovanju vaše zasebnosti. <a href="https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.html">Preberite več (v angleščini)...</a></p>
<readerlist/>
<p>Obstajajo tudi druge zaprtokodne alternative Adobeovemu PDF bralniku, toda ti, tako kot Adobeov, skrivajo notranje delovanje kot poslovno skrivnost in ti programi ne spoštujejo vaše pravice, da nadzirate vašo zasebnost in podatke.</p>
<p><a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/Translation/PDFreadersTranslations">Pomagajte prevajati</a> vmesnik / spletne strani vašega priljubljenega PDF bralnika!</p>
<div id="fn1" class="footnote">Večina prostih operacijskih sistemov ima vgrajen sistem za upravljanje s programskimi paketi in ne zahtevajo, da ročno prenašate programe. Navodila kako namestiti te pakete boste našli na spletni strani ponudnika vašega operacijskega sistema. Spletne strani, na katere se sklicuje povezava za prenos, imajo na voljo izvorno kodo, če želite sami prevesti programsko opremo.
</div>
</body> </html>