Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

23 lines
1.9 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Pobierz wolny czytnik PDF!</title>
</head> <body>
<h2>Pobierz wolny czytnik PDF!</h2>
<p>Portable Document Format (PDF) jest popularnym formatem używanym do publikowania sformatowanego tekstu i dokumentów. Istnieje kilka jego wersji, niektóre kwalifikują się jako <a href="os.html">Otwarty standard</a>, niektóre posiadają certyfikat <a href="http://www.iso.org">ISO</a> i jeszcze inne, obciążone <a href="https://fsfe.org/activities/swpat/background.html">patentami na oprogramowanie</a>. Możesz promować wersje, które są otwartymi standardami, poniewać otwarte standardy gwarantują interoperacyjność, konkurencję i wolny wybór. <a href="https://fsfe.org/freesoftware/standards/standards.html">Dowiedz się więcej...</a></p>
<p>Istnieje wiele programów do odczytu i zapisu PDFów. Wszystkie czytniki na poniższej liście są <a href="https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.html">wolnym oprogramowaniem</a>, respektującym twoje cztery podstawowe wolności (używania, analizowania, współdzielenia i ulepszania oprogramowania). Pozwala to chronić twoją prywatność. <a href="https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.html">Dowiedz się więcej...</a></p>
<readerlist/>
<p>Istnieją również inne własnościowe alternatywy dla Adobe Reader, jednakże ich wewnętrzne działanie jest tajemnicą handlową producenta. Takie programy nie respektują twojego prawa do ochrony prywatności i danych.</p>
<div id="fn1" class="footnote">Zauważ, że większość Wolnych systemów operacyjnych posiada systemy zarządzania pakietami oprogramowania i nie wymaga ręcznego pobierania żadnych plików. Na stronie dystrybutora twojego systemu znajdziesz informacje jak zainstalować oprogramowania. Podane strony pobierania zawierają kod źródłowy, który wymaga skompilowania przed uruchomieniem programu..
</div>
</body> </html>