Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

44 lines
1.9KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Få ein PDF-lesar som er fri programvare!</title>
 6. </head> <body>
 7. <h2>Få ein PDF-lesar som er fri programvare!</h2>
 8. <p>Portable Document Format (PDF) er eit mykje brukt format til publisering av
 9. formatert tekst og dokumenter. Det finnast fleire ulike versjonar av formatet.
 10. Nokre kvalifiserar som <a
 11. href="/activities/os/def.nn.html">opne standardar</a>,
 12. nokre er godkjende av <a href="http://www.iso.org">ISO</a> og nokre er brydd
 13. med <a
 14. href="/activities/swpat/background.nn.html">patenter</a>. Du
 15. vil truleg ynskje å nytta dei versjonane av PDF som er opne standardar, då opna
 16. standardar syt til å verna om interoperabilitet, konkurranse og fritt val. <a
 17. href="/activities/os/os.nn.html">Les meir...</a></p>
 18. <p>Det finnast mange program som kan lese og skrive PDF-dokument. Lista under
 19. tek ikkje parti med nokre spesielle leveradørar. Alla lesarane i lista er <a
 20. href="https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.nn.html">fri
 21. programvare</a>, som har vørnad for dine fire grunnleggjande fridomar om å
 22. nytta, studera, dela og forbetra programvara. Dette gjer deg kontroll over
 23. datamaskina di og medverkar til å verna om privatlivet ditt. <a
 24. href="https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.nn.html">Les
 25. meir...</a></p>
 26. <readerlist/>
 27. <p>Det finnast andre ufrie (proprietære) alternativ til Adobes PDF-lesar òg,
 28. men deira indre funksjonar er verna og hemmelege. Desse programma vernar ikkje
 29. om dine rettar til kontroll over eige privatliv og eigne data.</p>
 30. <div id="fn1" class="footnote">Dei fleste frie operativsystema har
 31. pakkesystem som gjer at du slepp å laste ned filer sjølv. Du finn
 32. instruksjonar for korleis du kan installera pakkar på heimesida åt
 33. distributøren. Om du har lyst til å byggje programma sjølv, finn du kjeldekoda
 34. på sidene for nedlasting ovanfor.</div>
 35. </body> </html>