Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

39 lines
2.1KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Gebruik een vrije PDF-lezer!</title>
 6. </head> <body>
 7. <h2>Gebruik een vrije PDF-lezer!</h2>
 8. <p>Het Portable Document Format (PDF) is een populair bestandsformaat om teksten en
 9. documenten met opmaak te publiceren. Er bestaan diverse varianten van, waarvan sommigen
 10. een <a href="os.html">Open Standaard</a> zijn, sommigen zijn goedgekeurd door <a href="http://www.iso.org">ISO</a> en sommigen onderhevig zijn aan <a href="/activities/swpat/background.nl.html">softwarepatenten</a>.
 11. De versies die een Open Standaard zijn, zijn het beste om te promoten, omdat
 12. Open Standaarden garant staan voor interoperabiliteit, concurrentie en keuze. <a href="/activities/os/os.nl.html">Meer lezen...</a></p>
 13. <p>Er zijn vele programma's om PDF-documenten te lezen en te schrijven. Alle PDF-lezers in onderstaande lijst zijn <a href="https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.nl.html">Vrije Software</a>,
 14. waardoor deze programma's jouw vier basisvrijheden om te gebruiken, bestuderen,
 15. delen en verbeteren respecteren. Dit geeft je zeggenschap over je computer en helpt
 16. jouw privacy te beschermen. <a href="https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.nl.html">Meer lezen...</a></p>
 17. <readerlist/>
 18. <p>Naast de niet-vrije PDF-lezer van Adobe zijn er ook niet-vrije alternatieven, maar de werking ervan is een geheim en deze programma's respecteren noch jouw recht op zeggenschap over je computer, noch jouw privacy en gegevens. </p>
 19. <p><a href="https://wiki.fsfe.org/PDFreadersTranslations">Help ons met het vertalen</a> van de interfaces / de download-webpagina's van jouw favoriete PDF-lezer!</p>
 20. <div id="fn1" class="footnote">Merk op dat de meeste vrije besturingssystemen
 21. een pakketbeheersysteem aanbieden, waardoor het niet nodig is om handmatig bestanden
 22. te downloaden van projectpagina's. Instructies voor het installeren van deze
 23. pakketten zijn te vinden op de website van je distributie. De downloadpagina's
 24. waarnaar verwezen wordt leveren de broncode, waarmee je de software zelf kunt bouwen
 25. indien gewenst.
 26. </div>
 27. </body>
 28. </html>