Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

47 lines
2.1KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Få en PDF-leser som er fri programvare!</title>
 6. </head> <body>
 7. <h2>Få en PDF-leser som er fri programvare!</h2>
 8. <p>Portable Document Format (PDF) er et populært format for publikasjon av
 9. formatert tekst og dokumenter. Det finnes flere ulike versjoner av formatet.
 10. Noen av dem kvalifiserer som <a
 11. href="/activities/os/def.nb.html">åpne standarder</a>,
 12. noen er sertifiserte av <a href="http://www.iso.org">ISO</a>, og noen er
 13. belemret med <a
 14. href="/activities/swpat/background.nb.html">patenter</a>. Du
 15. ønsker sannsynligvis å velge versjonene av PDF som bruker åpne standarder,
 16. ettersom åpne standarder sørger for interoperabilitet, konkurranse og
 17. valgfrihet. <a href="/activities/os/os.nb.html">Les
 18. mer...</a></p>
 19. <p>Det finnes mange programmer som kan lese og skrive PDF-dokumenter. Den
 20. følgende listen over PDF-lesere er nøytral, og søker ikke etter å fremheve noen
 21. spesielle leverandører. Alle leserne i listen er <a
 22. href="https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.nb.html">fri
 23. programvare</a>, som respekterer dine fire grunnleggende friheter til å bruke,
 24. studere, dele og forbedre dem. Dette gir deg kontroll over din egen datamaskin
 25. og bidrar til å beskytte ditt privatliv. <a
 26. href="https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.nb.html">Les mer...</a></p>
 27. <readerlist/>
 28. <p>Det finnes også andre proprietære alternativer til Adobes PDF-leser, men
 29. deres indre funksjoner er beskyttede forretningshemmeligheter, og disse
 30. programmene beskytter ikke din rett til å ha kontroll over ditt eget privatliv
 31. og dine egne data.</p>
 32. <div id="fn1" class="footnote">De fleste frie operativsystem tilbyr
 33. pakkesystemer som gjør at du slipper å laste ned filer manuelt. Du finner
 34. instruksjoner for hvordan du kan installere pakker på distributørens
 35. hjemmeside. På nedlastingssidene som referes til ovenfor kan du finne
 36. kildekoden til programmene, dersom du skulle ønske å bygge programvaren
 37. selv.</div>
 38. </body> </html>