Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

26 lines
1.9KB

 1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
 2. <html>
 3. <version>1</version>
 4. <head>
 5. <title>Hangi vabavaraline PDF-lugeja!</title>
 6. </head> <body>
 7. <h2>Hangi vabavaraline PDF-lugeja!</h2>
 8. <p> PDF on populaarne valik vormindatud tekstide ning dokumentide avaldamiseks. Sellest on mitu erinevat versiooni, millest mõned kvalifitseeruvad <a href="os.html">avatud standardina</a>, mõned on sertifitseeritud <a href="http://www.iso.org">ISO</a> poolt ning mõned on koormatud <a href="/activities/swpat/background.html">tarkvarapatentidega</a>. Sa võiksid soovida edendada versioone, mis on avatud standardid, kuna avatud standardid kindlustavad interoperatiivsuse, konkurentsi ning valiku. <a href="/activities/os/os.html">Loe lisa...</a></p>
 9. <p>PDF-failide lugemiseks ning kirjutamiseks on mitmeid erinevaid programme. Kõik PDF-lugejad järgnevas loendis on <a href="https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.html">vaba tarkvara</a> ning austavad sinu vabadust kasutada, uurida, jagada ning parendada tarkvara. Seeläbi jääb kontroll sinu arvuti üle sulle ning paraneb sinu privaatsus. <a href="https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.html">Loe lisa...</a></p>
 10. <readerlist/>
 11. <p> Adobe PDF-lugejale eksisteerib ka kinniseid alternatiive, kuid nagu Adobe Reader ei austa ka nemad sinu õigust kontrollida oma privaatsust ning andmeid, varjates oma tööpõhimõtteid kui ärisaladust.</p>
 12. <p><a href="https://wiki.fsfe.org/PDFreadersTranslations">Aita meil tõlkida</a> oma lemmik-PDF-lugeja kasutajaliides ning allalaadimiseks mõeldud veebilehed!</p>
 13. <div id="fn1" class="footnote">Enamik vabavaralisi operatsioonisüsteeme pakuvad pakihaldussüsteeme ning ei nõua, et sa laeksid tarkvara käsitsi alla projektide veebilehtedelt. Juhised nende pakkide installeerimiseks on leitavad levitaja veebilehel. Siin viidatud veebilehtedelt leiad lähtekoodi juhuks, kui soovid ise tarkvara kompileerida.
 14. </div>
 15. </body> </html>