Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

48 lines
4.7 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Özgür Yazılım PDF okuyucu kullanın!</title>
</head> <body>
<h2>Açık Standartlar ve PDF</h2>
<p>PDF, Adobe Systems tarafından 1993 yılında yaratılmıştır ve o zamandan beri pek çok sürümü yayınlanmıştır. PDF özelliklerinin altkümesi üzerine yapılandırılan standartlar da yayınlanmıştır. Aşağıdaki listede PDF sürümleri ve bu sürümlerin <a href="/freesoftware/standards/def.html">Açık Standart</a> bakımından durumları listelenmiştir.</p>
<h2>Ana PDF sürümleri</h2>
<h3>1.7 sürümü öncesindeki PDF biçimleri</h3>
<p>Özelliklerini korunmasına rağmen Adobes, biçimlere sahip çıkmaya devam etti ve hiç bir zaman ISO olarak yayınlamadı ve Açık Standartlara uygun hale getirmedi. Ancak, bu sürümlerin bazılarının altkümeleri Açık Standartlara dayandırılmış ve bu sürümler ISO tarafından onaylanmıştı. Farklı PDF altkümeleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki açıklamaları okuyabilirsiniz.</p>
<h3>PDF 1.7 (2006)</h3>
<p>PDF 1.7 bir Açık Standart'dır ve <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51502">ISO 32000-1:2008</a> olarak onaylanmıştır. Adobe Systems PDF 1.7'nin sahipli olmayan yazılım olarak kullanılmasına izin veriyor olmasına rağmen, diğer şirketler standartlara engel olmak için patentleri ellerinde bulundurmaktadırlar. PDF üzerindeki hak iddiaları ilgili daha fazla bilgi için aşağıda yazılanları okuyabilirsiniz.</p>
<h3>PDF 1.7, Adobe Uzantısı Seviye 3 (2008)</h3>
<p>Bu uzantılar ISO-32000'nın bir parçası olmamakla birlikte formatın gelecek sürümlerinde kullanılması teklif edilemez durumdadır.</p>
<h2>PDF Altkümeleri</h2>
<h3>PDF/X</h3>
<p>PDF/X standardı, pek çok kez revize edilmiş olup PDF 1.2 tabanlıdır ve Amerikan Ulusal Standartlar Ensitüsü (American National Standards Institute (ANSI)), Grafik Sanatlar Teknolojileri Standartları Komitesi tarafından geliştirilmiştir. Esas olarak yazılı çıktılarda renk-sağlamlığı taşıyan belge değişimi hizmeti olarak hizmet verir. Tüm ISO onaylı geçerli türevleri Açık Standartlar niteliğinde olup, ISO 15930 olarak yayımlanmıştır:</p>
<ul>
<li>PDF/X-1a:2001, PDF 1.3 temelli olu <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=29061">ISO 15930-1:2001</a> olarak onaylanmıştır.</li>
<li>PDF/X-1a:2003, PDF/X-1a:2001 revizyonu olup, PDF 1.4 temellidir ve <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39938">ISO 15930-4:2003</a> olarak onaylanmıştır.</li>
<li>PDF/X-2, ISO 15930-2 olarak onayanmıştır</li>
<li>PDF/X-3:2002, PDF 1.3 temelli olup <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=34941">ISO 15930-3:2002</a> olarak onaylanmıştır.</li>
<li>PDF/X-2:2003, PDF/X-3:2002 uzantısı olup, <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39939">ISO 15930-5:2003</a> olarak onaylanmıştır</li>
<li>PDF/X-3:2003, PDF/X-3:2002 revizyonudur ve PDF 1.4 temelli olup <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39940">ISO 15930-6:2003</a> olarak onaylanmıştır.</li>
<li>PDF/X-4:2008, PDF 1.6 temelli olup <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42876">ISO 15930-7:2008</a> olarak onaylanmıştır.</li>
<li>PDF/X-5:2008, PDF 1.6 temelli olup <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42877">ISO 15930-8:2008</a> olarak onaylanmıştır.</li>
</ul>
<h3>PDF/A</h3>
<p>PDF/A özel olarak arşivleme amaçlı tasarlanmış olup bir PDF 1.4 altkümesidir. Açık Standart olarak nitelendirilmiş olup <a href="http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38920">ISO 19005-1:2005</a> olarak onaylanmıştır.</p>
<h3>PDF/E</h3>
<p>PDF/E özel olarak mühendislik çizimleri amacıyla tasarlanmış olup bir PDF 1.6 altkümesidir. Açık Standart olarak nitelendirilmiş olup <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42274">ISO 24517-1:2008</a> olarak onaylanmıştır.</p>
<h3>Patent talepleri</h3>
<p>Adobe Systems, PDF formatının lisans özgürlüğü içinde kullanılmasına bir lütuf imiş gibi izin verirken, PDF özelliklerine bağımlı herhangi bir uygulamada, diğer şirketler zorunlu durumlarda standardın açıklığını sınırlayan patentlere sahip çıkmaya çalışmaktadırlar.</p>
</body> </html>