Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

49 lines
4.0 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Prenesite prosti pregledovalnik PDF datotek!</title>
</head> <body>
<h2>Odprti standardi in PDF</h2>
<p>PDF je ustvarilo podjetje Adobe Systems leta 1993 in od takrat so nastale številne različice. Objavljeni so bili tudi standardi, izvedeni iz nabora PDF specifikacij. Spodaj so navedene različice PDF zapisa in njihovo stanje glede <a href="/freesoftware/standards/def.html">Odprtih standardov</a>.</p>
<h2>Glavne različice PDF zapisa</h2>
<h3>PDF različice pred 1.7</h3>
<p>Čeprav so bile specifikacije dostopne, niso bile Adobeove različice PDF zapisa nikoli poslane k ISO ali prepoznane kot Odprti standard. Vendar pa je bilo nekaj Odprtih standardov, ki so bazirali na podmnožici specifikacij in so bile potrjene s strani ISO. Podrobnosti o posameznih različicah PDF zapisa si lahko preberete spodaj.</p>
<h3>PDF 1.7 (2006)</h3>
<p>PDF 1.7 je Odprt standard, potrjen kot <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51502">ISO 32000-1:2008</a>. Potrebno se je zavedati, da čeprav podjetje Adobe Systems dovoli brezplačno uporabo PDF 1.7, obstajajo druga podjetja s patenti, ki lahko ali tudi ne bremenijo standard. Preberite nižje za več informacij glede patentnih zahtevkov glede zapisa PDF.</p>
<h3>PDF 1.7, Adobe Extension Level 3 (2008)</h3>
<p>Razširitve niso del ISO-32000, možno pa je, da bodo predlagane kot naslednja različica zapisa.</p>
<h2>PDF Subset</h2>
<h3>PDF/X</h3>
<p>Standard PDF/X, ki izvirno temelji na PDF 1.2 in je bil od takrat že večkrat spremenjen, so razvili na Committee for Graphic Arts Technologies Standards na American National Standards Institute (ANSI). Prvotni namen je barvno-zanesljiv zapis za izmenjavo dokumentov za tiskovine. Vsi od trenutno ISO odobrenih različic se smatrajo za odprte standarde in so objavljeni kot ISO 15930:</p>
<ul>
<li>PDF/X-1a:2001, temelji na PDF 1.3 in potrjen kot <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=29061">ISO 15930-1:2001</a></li>
<li>PDF/X-1a:2003, izveden iz PDF/X-1a:2001, temelji na PDF 1.4 in potrjen kot <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39938">ISO 15930-4:2003</a></li>
<li>PDF/X-2, potrjen kot ISO 15930-2</li>
<li>PDF/X-3:2002, temelji na PDF 1.3 in potrjen kot <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=34941">ISO 15930-3:2002</a></li>
<li>PDF/X-2:2003, razširitev PDF/X-3:2002, potrjen kot <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39939">ISO 15930-5:2003</a></li>
<li>PDF/X-3:2003, izveden iz PDF/X-3:2002, temelji na PDF 1.4 in sprejet kot <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39940">ISO 15930-6:2003</a></li>
<li>PDF/X-4:2008, temelji na PDF 1.6 in potrjen kot <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42876">ISO 15930-7:2008</a></li>
<li>PDF/X-5:2008, temelji na PDF 1.6 in potrjen kot <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42877">ISO 15930-8:2008</a></li>
</ul>
<h3>PDF/A</h3>
<p>PDF/A je podniz zapisa PDF 1.4 posebej zasnovan za arhiviranje. Kvalificira kot odprti standard in je bil potrjen kot <a href="http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38920">ISO 19005-1:2005</a>.</p>
<h3>PDF/E</h3>
<p>PDF/E je podniz zapisa PDF 1.6 posebej zasnovan za načrte. Kvalificira kot odprti standard in je bil potrjen kot <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42274">ISO 24517-1:2008</a>.</p>
<h3>Patentni zahtevki</h3>
<p>Čeprav podjetje Adobe Systems dovoli uporabo svojih patentov nad PDF zapisom v katerem koli programu brez licenčnine, lahko še vedno druga podjetja, ki imajo patente, če jih uveljavijo, ogrozijo odprtost standarda.</p>
</body> </html>