Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

48 lines
4.2 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Pobierz wolny czytnik PDF!</title>
</head> <body>
<h2>Otwarte standary i PDF</h2>
<p>PDF został utworzony przez Adobe w 1993 i od tego czasu został opublikowany w kilku wersjach. Opublikowano również standardy bazujące na różnych podzbiorach specyfikacji PDF. Poniżej znajduje się lista wersji PDF i ich status jako <a href="/freesoftware/standards/def.html">otwarty standard</a>.</p>
<h2>Główne wersje PDF</h2>
<h3>Wersje PDF przed 1.7</h3>
<p>Choć specyfikacje są dostępne, Adobe posiada wersje PDFa, które nigdy nie zostały przedstawione ISO lub zatwierdzone jako otwarte standardy. Jednakże kilka standardów opiera się na podstawie tych podgrup tych wersji i zostały zatwierdzone przez ISO. Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat różnych podgrup PDF.</p>
<h3>PDF 1.7 (2006)</h3>
<p>PDF 1.7 jest otwartym standardem, zatwierdzonym jako <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51502">ISO 32000-1:2008</a>. Należy zaznaczyć, że chociaż Adobe pozwala wolne od opłat użytkowanie PDF 1.7, inne firmy posiadają patenty, które mogą obciążać standard. Poniżej znajdziesz więcej informacji o zastrzeżeniach patentowych dotyczących PDF.</p>
<h3>PDF 1.7, Adobe Extension Level 3 (2008)</h3>
<p>Te rozszerzenia nie są częścią ISO-32000, ale mogą być zaproponowane w kolejnej nowelizacji formatu.</p>
<h2>Podzbiory PDF</h2>
<h3>PDF/X</h3>
<p>Standard PDF/X standard, początkowo oparty na formacie PDF 1.2 i od tej pory wielokrotnie zmieniany, został opracowany przez ANSI (American National Standards Institute) dla CGATS (Committee for Graphic Arts Technologies Standards). Przede wszystkim służy jako popularny format do wymiany dokumentów do druku. Wszystkie jego aktualnie warianty zatwierdzone przez ISO kwalifikują się jako otwarte standardy i są opublikowane zgodnie z ISO 15930:</p>
<ul>
<li>PDF/X-1a:2001, oparte na formacie PDF 1.3 i zatwierdzone jako <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=29061">ISO 15930-1:2001</a></li>
<li>PDF/X-1a:2003, a revision of PDF/X-1a:2001, oparte na formacie PDF 1.4 i zatwierdzone jako <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39938">ISO 15930-4:2003</a></li>
<li>PDF/X-2, zatwierdzone jako ISO 15930-2</li>
<li>PDF/X-3:2002, oparte na formacie PDF 1.3 i zatwierdzone jako <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=34941">ISO 15930-3:2002</a></li>
<li>PDF/X-2:2003, rozszerzenie PDF/X-3:2002, zatwierdzone jako <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39939">ISO 15930-5:2003</a></li>
<li>PDF/X-3:2003, poprawka PDF/X-3:2002, oparte na formacie PDF 1.4 i zatwierdzone jako <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39940">ISO 15930-6:2003</a></li>
<li>PDF/X-4:2008, oparte na formacie PDF 1.6 i zatwierdzone jako <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42876">ISO 15930-7:2008</a></li>
<li>PDF/X-5:2008, oparte na formacie PDF 1.6 i zatwierdzone jako <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42877">ISO 15930-8:2008</a></li>
</ul>
<h3>PDF/A</h3>
<p>PDF/A jest podzbiorem PDF 1.4 specjalnie zaprojektowany dla celów archiwalnych. Kwalifikuje się jako otwarty standard i został zatwierdzony jako <a href="http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38920">ISO 19005-1:2005</a>.</p>
<h3>PDF/E</h3>
<p>PDF/E jest podzbiorem PDF 1.6 zaprojektowany specjalnie dla rysunków technicznych. Kwalifikuje się jako otwarty standard i został zatwierdzony jako <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42274">ISO 24517-1:2008</a>.</p>
<h3>Roszczenia patentowe</h3>
<p>Choć Adobe gwarantuje nieodpłatnie korzystanie z patentów do formatu PDF, w dowolnej aplikacji, która przestrzega specyfikacji PDF, inne firmy posiadają patenty, które mogą ograniczać otwartość standardu.</p>
</body> </html>