Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

49 lines
4.1 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Preuzmite slobodan softver za čitanje PDF-a!</title>
</head> <body>
<h2>Otvoreni standardi i PDF</h2>
<p>PDF je napravio Adobe Systems 1993. godine i od tada je objavljen u nekoliko inačica. Standardi bazirani na podskupovima specifikacija PDF-a također su objavljeni. Slijedi popis inačica PDF-a i njihovo stanje kao <a href="/freesoftware/standards/def.html">otvoreni standard</a>.</p>
<h2>Glavne inačice PDF-a</h2>
<h3>Inačice PDF-a prije 1.7</h3>
<p>Iako su specifikacije bile dostupne, Adobeove vlastite inačice PDF-a nikad nisu dostavljene ISO-u ili prepoznate kao otvoren standardi. Ipak, nekoliko otvorenih standarda bazirani su na podskupovima tih inačica i odobreni su od strane ISO-a. Za više informacija pogledajte niže o različitim podskupovima PDF-a.</p>
<h3>PDF 1.7 (2006.)</h3>
<p>PDF 1.7 je otvoren standard odobren kao <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51502">ISO 32000-1:2008</a>. Iako Adobe Systems dozvoljava korištenje PDF-a 1.7 bez prethodnog licenciranja, druge tvrtke imaju patente koji mogu i ne moraju opterećivati standard. Za više informacija pogledajte niže o polaganju prava na patente vezane uz PDF.</p>
<h3>PDF 1.7, Adobeovo proširenje razine 3 (2008.)</h3>
<p>Proširenja nisu dio specifikacije ISO-32000, no mogu biti predložena u sljedećoj reviziji formata.</p>
<h2>Podskupovi PDF-a</h2>
<h3>PDF/X</h3>
<p>Standard PDF/X, izvorno baziran na PDF-u 1.2 i od tada promijenjen nekoliko puta, razvio je Odbor za standarde tehnologija grafičkih umjetnosti Američkog nacionalnog instituta za standarde (ANSI). Primarno se koristi u izdavaštvu kao format za razmjenu dokumenata postojanih boja. Sve varijante trenutno odobrene od strane ISO-a kvalificiraju se kao otvoreni standardi i objavljene su kao ISO 15930:</p>
<ul>
<li>PDF/X-1a:2001, bazirana na PDF-u 1.3 i odobrena kao <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=29061">ISO 15930-1:2001</a></li>
<li>PDF/X-1a:2003, revizija varijante PDF/X-1a:2001, bazirana na PDF-u 1.4 i odobrena kao <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39938">ISO 15930-4:2003</a></li>
<li>PDF/X-2, odobrena kao ISO 15930-2</li>
<li>PDF/X-3:2002, bazirana na PDF-u 1.3 i odobrena kao <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=34941">ISO 15930-3:2002</a></li>
<li>PDF/X-2:2003, proširenje varijante PDF/X-3:2002, odobrena kao <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39939">ISO 15930-5:2003</a></li>
<li>PDF/X-3:2003, revizija varijante PDF/X-3:2002, bazirana na PDF-u 1.4 i odobrena kao <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39940">ISO 15930-6:2003</a></li>
<li>PDF/X-4:2008, bazirana na PDF-u 1.6 i odobrena kao <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42876">ISO 15930-7:2008</a></li>
<li>PDF/X-5:2008, bazirana na PDF-u 1.6 i odobrena kao <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42877">ISO 15930-8:2008</a></li>
</ul>
<h3>PDF/A</h3>
<p>PDF/A je podskup PDF-a 1.4 izrađen posebno za svrhe arhiviranja. Kvalificira se kao otvoreni standard i odobren je kao <a href="http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38920">ISO 19005-1:2005</a>.</p>
<h3>PDF/E</h3>
<p>PDF/E je podskup PDF-a 1.6 izrađen posebno za tehničke crteže. Kvalificira se kao otvoreni standard i odobren je kao <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42274">ISO 24517-1:2008</a>.</p>
<h3>Polaganje prava na patente</h3>
<p>Dok Adobe Systems dozvoljava korištenje bez prethodnog licenciranja bilo kojeg patenta vezanog uz PDF u bilo kojoj primjeni koja se pridržava specifikacija PDF-a, druge tvrtke imaju patente koji, ukoliko ih primijene, mogu ograničiti otvorenost standarda.</p>
</body> </html>