Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

49 lines
4.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Lataa vapaa PDF-lukija!</title>
</head> <body>
<h2>Avoimet standardit ja PDF</h2>
<p>Adobe Systems loi PDF:n vuonna 1993 ja on julkaissut siitä lähtien useita versioita. PDF-määrittelyn eri osista on myös julkaistu standardeja. Tällä sivulla esitellään luettelo PDF-versioista ja niiden <a href="/freesoftware/standards/def.html">avoimen standardin</a> määritelmän mukaisesta tilanteesta.</p>
<h2>PDF:n pääversiot</h2>
<h3>PDF-versiot ennen versiota 1.7</h3>
<p>Adoben omia PDF-versioita ei koskaan toimitettu ISOlle eikä yleisesti hyväksytty avoimiksi standardeiksi, vaikka määrittelyt olivatkin saatavilla. Useat avoimet standardit kuitenkin perustuivat osajoukkoihin näistä versioista ja ovat ISOn hyväksymiä. Alempana on lisätietoja PDF:n eri osajoukoista.</p>
<h3>PDF 1.7 (2006)</h3>
<p>PDF 1.7 on avoin standardi, joka on hyväksytty ISO-koodilla <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51502">ISO 32000-1:2008</a>. On huomioitavaa, että vaikka Adobe Systems sallii maksuvapaan PDF 1.7:n käytön, muilla yrityksillä on patentteja jotka saattavat haitata standardia. Alempana on lisätietoja PDF:ää koskevista patenttiväitteistä.</p>
<h3>PDF 1.7, Adoben laajennustaso 3 (2008)</h3>
<p>Nämä laajennukset eivät ole osa ISO-32000:ta mutta niitä saatetaan esittää tiedostomuodon seuraavaan uudistettuun versioon.</p>
<h2>PDF-osajoukot</h2>
<h3>PDF/X</h3>
<p>PDF/X-standardi, joka perustui alun perin PDF 1.2:een ja jota on muokattu useaan kertaan, kehitettiin ANSI-järjestön (American National Standards Institute) Graphic Arts Technologies Standards -komiteassa. Sen pääasiallinen tehtävä on palvella värien osalta luotettavana painoalan asiakirjojen vaihtomuotona. Kaikki sen nykyiset ISO-hyväksytyt muunnelmat täyttävät avoimen standardin määritelmän ja ne ovat julkaistu standardina ISO 15930:</p>
<ul>
<li>PDF/X-1a:2001, pohjautuu PDF 1.3:een ja hyväksytty standardiksi <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=29061">ISO 15930-1:2001</a></li>
<li>PDF/X-1a:2003, PDF/X-1a:2001:n uudistettu versio, pohjautuu PDF 1.4:een ja hyväksytty standardiksi <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39938">ISO 15930-4:2003</a></li>
<li>PDF/X-2, hyväksytty standardiksi ISO 15930-2</li>
<li>PDF/X-3:2002, pohjautuu PDF 1.3:een ja hyväksytty standardiksi <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=34941">ISO 15930-3:2002</a></li>
<li>PDF/X-2:2003, laajennus PDF/X-3:2002:een, hyväksytty standardiksi <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39939">ISO 15930-5:2003</a></li>
<li>PDF/X-3:2003, PDF/X-3:2002:n uudistettu versio, pohjautuu PDF 1.4:een ja hyväksytty standardiksi <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39940">ISO 15930-6:2003</a></li>
<li>PDF/X-4:2008, pohjautuu PDF 1.6:een ja hyväksytty standardiksi <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42876">ISO 15930-7:2008</a></li>
<li>PDF/X-5:2008, pohjautuu PDF 1.6:een ja hyväksytty standardiksi <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42877">ISO 15930-8:2008</a></li>
</ul>
<h3>PDF/A</h3>
<p>PDF/A on PDF 1.4:n osajoukko, joka on suunniteltu erityisesti arkistointitarkoituksiin. Se täyttää avoimen standardin määritelmän ja on hyväksytty standardiksi <a href="http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38920">ISO 19005-1:2005</a>.</p>
<h3>PDF/E</h3>
<p>PDF/E on PDF 1.6:n osajoukko, joka on suunniteltu erityisesti teknisiä piirustuksia ajatellen. Se täyttää avoimen standardin määritelmän ja on hyväksytty standardiksi <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42274">ISO 24517-1:2008</a>.</p>
<h3>Patenttiväitteet</h3>
<p>Adobe Systems antaa maksuvapaan PDF-muotoon liittyvien patenttien käytön missä tahansa PDF-määritelmiin perustuvassa sovelluksessa. Muilla yrityksillä on kuitenkin patentteja jotka saattavat, jos niitä aletaan aktiivisesti käyttää, rajoittaa standardin avoimuutta.</p>
</body> </html>