Source files of fsfe.org, pdfreaders.org, freeyourandroid.org, ilovefs.org, drm.info, and test.fsfe.org. Contribute: https://fsfe.org/contribute/web/ https://fsfe.org
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

55 lines
4.4 KiB

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Získejte svobodný prohlížeč souborů PDF!</title>
</head> <body>
<h2>Otevřené standardy a PDF</h2>
<p>PDF (Portable Document Format = formát přenosných dokumentů) byl vyvinut společností Adobe Systems v roce 1993 a od té doby byl vydán v několika verzích. Také byly zveřejněny standardy založené na částech specifikace PDF. Níže následuje seznam verzí PDF a jejich status coby <a href="/freesoftware/standards/def.html">otevřených standardů</a>.</p>
<h2>Hlavní verze PDF</h2>
<h3>PDF verze starší než 1.7</h3>
<p>Ačkoliv byly dostupné specifikace, verze PDF, které používala společnost Adobe, nikdy nebyly předloženy ISO nebo uznány jako otevřený standard. Nicméně, několik otevřených standardů bylo postaveno na částech těchto verzí a byly schváleny jako norma ISO. Pro více informací o odlišnostech podskupin PDF se podívejte níže.</p>
<h3>PDF 1.7 (2006)</h3>
<p>PDF 1.7 je otevřený standard, schválený jako <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51502">ISO 32000-1:2008</a>. Je třeba poznamenat, že ačkoliv Adobe Systems umožňuje bezplatné užití PDF verze 1.7, jiné společnosti drží patenty, které mohou, nebo také nemusí, standard zatěžovat. Pro více informací o patentových nárocích týkajících se PDF se podívejte níže.</p>
<h3>PDF 1.7, Adobe Extension Level 3 (2008)</h3>
<p>Tato rozšíření nejsou součástí normy ISO-32000, ale mohou být navržena v příští revizi formátu.</p>
<h2>PDF podskupiny</h2>
<h3>PDF/X</h3>
<p>Standard PDF/X, původně založený na PDF verze 1.2 a od té doby několikrát revidovaný, byl vyvinut v rámci CGATS (Committee for Graphic Arts Technologies Standards) organizace ANSI (American National Standards Institute). Slouží především jako formát pro sdílení dokumentů s věrným podáním barev pro tisk. Všechny jeho varianty, které jsou v současné době schváleny normou ISO, splňují předpoklady otevřených standardů a jsou vydány jako ISO 15930:</p>
<ul>
<li>PDF/X-1a:2001, založen na PDF 1.3 a schválen jako <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=29061">ISO 15930-1:2001</a></li>
<li>PDF/X-1a:2003, revize verze PDF/X-1a:2001, založen na PDF 1.4 a schválen jako <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39938">ISO 15930-4:2003</a></li>
<li>PDF/X-2, schválen jako ISO 15930-2</li>
<li>PDF/X-3:2002, založen na PDF 1.3 a schválen jako <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=34941">ISO 15930-3:2002</a></li>
<li>PDF/X-2:2003, rozšíření PDF/X-3:2002, schválen jako <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39939">ISO 15930-5:2003</a></li>
<li>PDF/X-3:2003, revize verze PDF/X-3:2002, založen na PDF 1.4 a schválen jako <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39940">ISO 15930-6:2003</a></li>
<li>PDF/X-4:2008, založen na PDF 1.6 a schválen jako <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42876">ISO 15930-7:2008</a></li>
<li>PDF/X-5:2008, založen na PDF 1.6 a schválen jako <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42877">ISO 15930-8:2008</a></li>
</ul>
<h3>PDF/A</h3>
<p>PDF/A je část PDF 1.4 speciálně navržená pro archivační účely. Splňuje předpoklady otevřeného standardu a byla schválena jako <a href="http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38920">ISO 19005-1:2005</a>.</p>
<h3>PDF/E</h3>
<p>PDF/E je část PDF 1.6 speciálně navržená pro strojírenské výkresy. Splňuje předpoklady otevřeného standardu a byla schválena jako <a href="http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=42274">ISO 24517-1:2008</a>.</p>
<h3>Patentové nároky</h3>
<p>I když Adobe Systems umožňuje bezplatné užívání patentů týkajících se PDF v jakékoli aplikaci, která dodržuje specifikace PDF, jiné společnosti drží patenty, které by mohly omezit otevřenost standardu, kdyby bylo vynucováno jejich respektování.</p>
</body> </html>